ARAKATZEKO LAGUNTZAK:

Edukira joan zuzenean.

Menura joan zuzenean.

Batzar Nagusien agenda.

Batzar Nagusietako ekimenak.BILATZAILEAK

Menua ireki Bilatzailea erakutsi

Jarduera


ORRI HONEN BIDE-IZENAORRIAREN EDUKI NAGUSIA

Adierazpen instituzionala

EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNAREKIN BAT EGITEKO ERAKUNDE-ADIERAZPENA

 

Abenduaren 3a Euskararen Nazioarteko Eguna dugu, Euskal hizkuntzaren unibertsaltasuna aldarrikatzeko eguna. Gipuzkoako Batzar Nagusiek ospakizun hau baliatu nahi dugu, gainera, eta bereziki, euskararen erabilera aldarrikatzeko. Guztiona den hizkuntza, gizarte kohesiorako giltza bilakatuz, aniztasunean oinarritutako herria eraikitzeko.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE ADHESIÓN AL DÍA INTERNACIONAL DEL EUSKERA

 

El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional del Euskera, el día para la reivindicación de la universalidad de la lengua vasca. Las Juntas Generales de Gipuzkoa deseamos, además, valernos de dicha celebración para reivindicar sobre todo el uso del euskera, convirtiendo una lengua que es de todos y todas como llave para la cohesión social, para construir un pueblo basado en la pluralidad.

 

Euskara euskal gizartearen ondarea da, haren historiaren eta kulturaren osagarri ezinbestekoa. Baina, aldi berean, eta munduko gainerako hizkuntza guztiak bezala, eleaniztasuna ezaugarritzat duen gizadi osoaren ondare ere bada. Hizkuntzen dibertsitatea babestu nahi badugu, beharrezkoa dugu euskara babestu eta sustatzea.

El euskera es patrimonio de la sociedad vasca y es, esencialmente, un elemento inseparable de su historia y su cultura. Pero, como todas las demás lenguas del mundo, es también patrimonio de la humanidad, que entre sus rasgos característicos presenta el del plurilingüismo. Si queremos proteger la diversidad lingüística, es necesario que defendamos y promovamos el euskera.

 

Gipuzkoa lurralde euskalduna da, eta errealitate horri erantzun behar diogu erakundeok, lehentasunez. Bizi dugun garai honek ekarri behar du Euskal Herrira estuki lotuta, euskararen normalizazioa. Hortaz, Gipuzkoako Batzar Nagusiek adierazten dugu, herritarron gogoa indartu, euskaraz bizitzeko jarrerak sustatu eta euskararen erabilera kalera eramateko, ekimenak babestu nahi ditugula egun honetan. Hain zuzen ere, errealitate horri erantzuten saiatuko gara erakunde honetatik, lehentasunez, insitituzioei arduraz jokatzea dagokigulako.

Gipuzkoa es un territorio euskaldun, y las instituciones debemos dar respuesta preferentemente a dicha realidad. Estos tiempos que vivimos deben traer consigo a Euskal Herria la normalización del euskera. Por ello, las Juntas Generales de Gipuzkoa manifestamos que este día deseamos apoyar las iniciativas orientadas a reforzar el deseo de la ciudadanía, fomentar las actitudes para vivir en euskera y llevar a la calle el uso del euskera. Desde esta institución trataremos, precisamente, de dar respuesta a dicha realidad, de forma prioritaria, ya que a las instituciones nos corresponde actuar con responsabilidad.

 

Euskarak garapen-historia luzea du, argi-ilunez josia. Hizkuntzaren aurre-historiaz, aldiz, ezer gutxi dakigu segurtasunez. Baina euskara, batez ere, hizkuntza modernoa dugu, gaurkoa eta gaurkotua, gure egungo gizarteak erabiltzen jarraitu nahi duena, eta, gizartearen alor guztietan, gero eta aitortza handiagoa jasotzen ari dena. Euskararen aldeko oinarrizko adostasunetik, 1982ko Normalizazio Legean islatu zen hartatik, itun berri bateranzko orainaldiko saioetara denbora tarte bat dago, ez oso handia, baina euskararen ezagutza eta erabileran aurrerapauso sendo eta ikusgarriak eman dira urte hauetan.

La historia evolutiva del euskera es larga y ha estado repleta de claroscuros. Sobre su prehistoria apenas sabemos nada a ciencia cierta. Pero el euskera es, ante todo, una lengua moderna, actual y actualizada, que nuestra sociedad quiere seguir empleando y que cuenta, en todos los terrenos, con un reconocimiento cada vez mayor. Desde el acuerdo fundamental por el euskera, plasmado en la Ley de Normalización de 1982, hasta los intentos actuales de un acuerdo renovado, han transcurrido algunos años, un período de tiempo tal vez no muy extenso, pero en el que el conocimiento y el uso del euskera han avanzado de manera firme y espectacular.

 

Munduan adibide gutxi aurkituko dituen indarberritze deigarri horrek ikuspegi ezberdinen arteko adostasunean du oinarri, adostasunik gabe ezinezkoa baita halako prozesu bat. Eta adostasuna lortzeko nahitaezkoak izaten dira guztien borondatea eta elkar aditzeko jarrera irekia.

Esta recuperación tan llamativa, que en el mundo difícilmente encontrará parangón, parte del acuerdo básico entre sensibilidades diferentes. Porque, sin consenso, un proceso semejante es imposible. Y para el acuerdo, en cambio, resultan imprescindibles la voluntad de todos y una actitud abierta, dispuesta al entendimiento.

 

Euskara nazioartean zabaldu eta kokatu behar dugu, hitz egiten den lurraldeetan eta haietatik kanpo, egungo mundu eleanitz honetan hizkuntzek geografiaren mugak erraz gainditu baititzakete. Euskararen Nazioarteko Eguna ospatzean euskararen orainari eta etorkizunari leiho zabal bat irekitzen diogu, eleaniztasunak gure bizikidetzan eta gizarte-kohesioan izan dezakeen eragin onuragarriaz konbentziturik.

Hemos de situar y difundir el euskera en el ámbito internacional, tanto en los territorios en los que se habla como fuera de ellos, porque en este mundo plurilingüe en el que vivimos las lenguas pueden traspasar fácilmente los límites geográficos. Con la celebración del Día Internacional del Euskera queremos abrir de par en par una ventana al presente y al futuro del euskera, convencidos de que el plurilingüismo puede ejercer una influencia favorable en nuestra convivencia y cohesión social.

 

Euskal herritarrok euskaraz hitz egin dugulako bizi da euskara; eta aurrerantzean ere, herritarrok euskaraz bizi nahi dugulako biziko da euskara. Beraz dei egin nahi diegu herritarroi etxean, kalean, lanean, aisian eta edonon euskaraz bizi gaitezen.

El euskera vive gracias a que las y los ciudadanos vascos hemos hablado en euskera; y también en adelante el euskera vivirá porque las y los ciudadanos deseamos vivir en euskera. Por tanto, hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que vivamos en euskera en casa, en la calle, en el trabajo, en el ocio y en cualquier lugar.

 

Horregatik, Gipuzkoako Batzar Nagusiek bat egiten dute Euskararen Nazioarteko Egunarekin eta konpromisoa hartzen dute euskara sendotzeko neurri malguak eta politika egokiak bultzatzeko. Aldi berean dei egiten diete euskal herritar guztiei, bertan eta nazioartean euskara sustatzearen alde, gaur antolatzen diren ekitaldietan parte hartu dezaten.

Por ello, las Juntas Generales de Gipuzkoa se adhieren a la celebración del Día Internacional del Euskera y adquieren el compromiso de promover medidas flexibles y políticas adecuadas al objeto de fortalecer el euskera. Al mismo tiempo, llaman al conjunto de la ciudadanía vasca a participar en los actos que se celebran el día de hoy y que están destinados al fomento del euskera tanto aquí como en el ámbito internacional.

 

 

 

 


ORRI-OINA:

Orri honen hasierara joan.