ARAKATZEKO LAGUNTZAK:

Edukira joan zuzenean.

Menura joan zuzenean.

Batzar Nagusien agenda.

Batzar Nagusietako ekimenak.BILATZAILEAK

Menua ireki Bilatzailea erakutsi

Jarduera


ORRI HONEN BIDE-IZENAORRIAREN EDUKI NAGUSIA

Adierazpen instituzionala

Euskal Autonomia Erkidegoan 50eko hamarkadatik 90eko hamarkadara bitartean administrazio-irregulartasun batzuk izan zirela-eta, jaioberrien bidegabeko jabetzeen edo adopzio irregularren susmoa dago.

Entre los años 50 y hasta los 90, en la Comunidad Autónoma del País Vasco se han dado irregularidades administrativas que hacen sospechar sobre casos de apropiación indebida de niños recién nacidos o adopciones irregulares.

 

Gipuzkoa kaltetu gehien dituen lurraldea da, eta ustezko traman Gipuzkoako 20 ospitale zeudela susmatzen da. Hori dela-eta, Gipuzkoako Batzar Nagusiek kaltetuen elkarte batzuk gonbidatu zituzten, argudioak eta kezkak azal zitzaten, 2011ko irailaren 26an, Berdintasun Politiken, Giza Eskubideen eta Oroimen Historikoaren Batzordean.

Teniendo en cuenta que el territorio con mayor número de afectados es Gipuzkoa, y que la supuesta trama podría englobar a 20 hospitales del territorio, las Juntas Generales de Gipuzkoa invitaron, a través de la Comisión de Políticas de igualdad, Derechos Humanos y Memoria Histórica a diferentes asociaciones afectadas en este caso a exponer sus argumentos y preocupaciones ante dicha comisión el pasado 26 de septiembre de 2011.

 

Batzorde hartan, SOS Bebés Robados-Euskadi eta ANADIR elkarteetako ordezkariak izan ziren. Ikertzen ari diren zenbait kasuren egoera azaldu zuten, eta dokumentazioa banatu zuten; eta Batzar Nagusiei dituzten helburuetan laguntzeko eskatu zieten.

En ella, los delegados de las asociaciones SOS bebés robados Euskadi y ANADIR declararon y entregaron diversa documentación a cerca del estado de las investigaciones sobre diferentes casos que estaban llevando a cabo m y pidieron la colaboración de esta institución en su causa.

 

Jaioberrien lapurreten balizko auzian azken egunotan hainbat gertakari izan dira, hala nola gorpuak hobitik ateratzea eta Gipuzkoako ospitale eta kliniketako ikerketak. Hori kontua izanda, Gipuzkoako Batzar Nagusiek erakunde-adierazpen hau egin dute.

Dados los últimos hechos acontecidos en esta supuesta trama de robo de bebés, como la exhumación de tumbas e investigaciones en hospitales y clínicas de Gipuzkoa, las Juntas Generales de Gipuzkoa emiten la siguiente

 

GIPUZKOAKO BATZAR NAGUSIEN ERAKUNDE-ADIERAZPENA, LAPURTUTAKO HAURREN AUZIARI BURUZKO LAGUNTZA-ESKAERARI ETA LANKIDETZARI BURUZKOA

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS JUNTAS GENERALES DE GIPUZKOA, EN RELACIÓN CON LA PETICIÓN DE AYUDA Y COLABORACION EN LA PRESUNTA TRAMA DE BEBÉS ROBADOS

 

Erakunde-komunikatu honen bidez, Gipuzkoako Batzar Nagusiek elkartasun osoa adierazten diete jaioberrien lapurreten eta adopzio ilegalen kasuetako familiei.

Las Juntas Generales de Gipuzkoa, mediante este comunicado institucional, muestran su total solidaridad con las familias afectadas por el robo y adopción ilegal de recién nacidos.

 

Kaltetuek aldarrikatzen duten egia jakiteko eskubideari dagokionez, alegia, senitartekoek desagertutakoen norakoaren berri izateko eskubideari dagokionez, Gipuzkoako Batzar Nagusiek uste dute agintariek eskubide hori bermatzeko obligazio politikoa dutela, zehazki, eskumena duten tokiko, lurraldeko, erkidegoko nahiz estatuko agintariek.

Las Juntas Generales de Gipuzkoa entienden que garantizar el derecho a la verdad exigida por los afectados, es decir, el derecho a ser informados del destino de los familiares desaparecidos, es una obligación política de las autoridades competentes a nivel, local, territorial y autonómico, así como estatal.

 

Gipuzkoako Batzar Nagusiek euskal erakunde guztiei eskatzen diete, eta bereziki Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari eskatzen diete behar diren eta haien esku dauden neurri guztiak hartzeko aipatutako elkarteek eskatzen duten egia-eskubidea bermatzeko.

Las Juntas Generales de Gipuzkoa piden a todas las instituciones vascas, en especial a la Diputación Foral de Gipuzkoa y al Gobierno Vasco, que adopten cuantas medidas sean necesarias y estén a su alcance para garantizar el derecho a la verdad exigido por las asociaciones anteriormente citadas.

 

Gipuzkoako Batzar Nagusiek Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzen diote, beste neurri batzuen artean, kaltetuentzako aholkularitza-zerbitzu bat sortzeko.

Las Juntas Generales de Gipuzkoa solicitan a la Diputación Foral de Gipuzkoa que, entre otras posibles medidas, cree un servicio de asesoría de atención al colectivo afectado.

 

Berdintasun Politiken, Giza Eskubideen eta Oroimen Historikoaren Batzordean hasi dituzten lanekin jarraitzeko konpromisoa hartzen dute Gipuzkoako Batzar Nagusiek, harik eta egitateak argitu arte.

Las Juntas Generales de Gipuzkoa se comprometen a continuar con los trabajos iniciados en la Comisión de Políticas de igualdad, Derechos Humanos y Memoria Histórica hasta la clarificación de los hechos.

 

 

 

 


ORRI-OINA:

Orri honen hasierara joan.