ARAKATZEKO LAGUNTZAK:

Edukira joan zuzenean.

Menura joan zuzenean.

Batzar Nagusien agenda.

Batzar Nagusietako ekimenak.BILATZAILEAK

Menua ireki Bilatzailea erakutsi

Jarduera


ORRI HONEN BIDE-IZENAORRIAREN EDUKI NAGUSIA

Adierazpen instituzionala

ERAKUNDE-ADIERAZPENA, TOLOSAR EMAKUMEAREN HILKETAREN GAITZEZPENA, BAI ETA EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA MOTA GUZTIENA ERE

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE CONDENA DEL ASESINATO DE LA MUJER TOLOSARRA ASÍ COMO DE TODA FORMA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

 

Gipuzkoako Batzar Nagusietako batzarkide talde guztiek erabaki dute, aho batez, Bozeramaileen Batzordea egitea indarkeria eta bereziki genero-indarkeria gaitzetsi eta arbuiatzeko erakunde-jakinarazpen bat onartzeko. Halaber, erabaki dute batzordea egin eta gero elkarretaratze bat egitea egoitzako sarreran, bihar martxoak 27, 12:00etan.

Por unanimidad de todos los grupos junteros de las Juntas Generales de Gipuzkoa se ha aprobado una Comunicación Institucional de condena y repulsa a la violencia, y en especial a la violencia de género, y se ha acordado celebrar una concentración ante las puertas de la institución, mañana martes 27 de marzo a las 12:00.

 

Tolosako andrearen zoritxarreko hilketak denok hunkitu gaitu. Martxoaren 25ean, igande iluntzean gertatu zen. Hilketa honen aurrean, emakumeen aurkako indarkeria gaitzetsi eta arbuiatzeko jakinarazpen hau egitea onartu dute Batzar Nagusietako Bozeramaileek:

La sociedad guipuzcoana y los y las representantes públicas estamos fuertemente concienciadas y posicionadas ante la violencia sexista ejercida sobre las mujeres. No podemos permanecer en silencio, y nos pronunciamos contra la idea de dominación de una persona sobre otra por una cuestión de género.

 

Egun goibel hauetan, nahi genuke gure jakinarazpen hau omenaldi bat izatea Tolosako herrikidearentzat, eta Euskadin aurten hil dituzten emakumeentzat, bai eta bortxa mota hori era batean edo bestean eta askotan isilpean pairatu nahiz pairatzen duten emakume guztientzat ere.

En unos días tan tristes deseamos que esta declaración sea un homenaje a nuestra vecina tolosarra, así como a las demás mujeres asesinadas en lo que va de año en Euskadi, y por supuesto a todas las que han padecido o padecen esta situación de una forma u otra y, en muchísimas ocasiones, en silencio.

 

Gipuzkoarentzako zorigaiztoko egun honetan, gure konpromiso politikoa indartuko dugu. Gure konpromiso politikoak, nahitaez, herritar guztien konpromisoarekin batera joan behar du. Erakunde guztiei eta herritar guztiei dei egin behar diegu, bereziki gizonezkoei, askatasuna murrizten digun gaitz sozial hori deusezta dezagun guztion artean.

En este fatídico día para Gipuzkoa reforzamos también nuestro compromiso político, que necesariamente debe ir acompañado del conjunto de la ciudadanía. Debemos apelar a todas las instituciones, y convocar a todas las ciudadanas y, especialmente, a todos los ciudadanos, para que entre todas y todos acabemos con esta lacra social, que nos hace menos libres.

 

Jarraituko dugu genero-indarkeriaren aurka lanean, tratu txarren emaileei aurre egiten, halako jarrerak errotik erauztea helburu duten neurriak bultzatzen, lehentasunez ikastetxeetan eragiten, etorkizuneko belaunaldiak berdintasunezko gizarte justuago baten alde borrokatu daitezen hezten eta, halaber, gizartea hala sentitu, praktikatu eta transmititu dezaten, uste baitugu aldaketaren benetako eragilea eta indarkeria matxistaren aurrean tresnarik eraginkorrena pertsonak berdintasunean, errespetuan eta tolerantzian hezi eta prestatzea dela.

Seguiremos trabajando contra la violencia de género, plantando cara a los maltratadores, impulsando medidas que tengan como fin erradicar este tipo de comportamientos, incidiendo prioritariamente en los centros educativos, para forjar unas generaciones futuras que sientan, practiquen, transmitan y luchen por una sociedad justa e igualitaria, entendiendo la educación y formación de las personas en igualdad, respeto y tolerancia, como el verdadero y auténtico motor del cambio y el instrumento más eficaz frente a la violencia machista.

 

Guztion artean gizarte-eztabaida sakon bat bultzatzen jarraituko dugu, emakumeenganako diskriminazio-egoera hau birsortu eta mantentzen duten egitura guztiak zalantzan jartzeko eta harremanetarako eredu berriak eta gizarte-eredu berri eta aurreratuago bat eraikitzeko.

Vamos a seguir impulsando, entre todos y todas, un debate social profundo para cuestionarnos todas las estructuras que reproducen y mantienen esta situación de discriminación hacia las mujeres, y construir nuevos modelos de relaciones, un nuevo y más avanzado modelo de sociedad.

 

Horregatik, indarkeriaren biktimak eta haien familiak inoiz bakarrik utzi gabe jarraituko dugu, haiekin egonez, aholkularitza emanez, babestuz, bermeak eskainiz, haiei sinetsiz eta iraganeko berrazterketa kritikoei aurre eginez; izan ere, berrazterketa haiek lehendik ezarrita dagoen "balizko" eskubide-berdintasunaren eta genero-indarkeriaren aurkako neurrien aurrean emakumeek daukaten gehiegizko eta iruzurrezko jokaeran oinarritzen dira.

Por eso seguiremos sin dejar nunca solas a las víctimas de la violencia y a sus hijos, acompañándolas, asesorándolas, protegiéndolas, avalándolas, creyéndolas y enfrentándonos a las revisiones críticas del pasado que se asientan sobre una "supuesta" igualdad de derechos ya existente y sobre un comportamiento abusivo y fraudulento de las mujeres de las medidas contra la violencia de género.

 

Beraz:

Por tanto:

 

1. Gipuzkoako Batzar Nagusietatik edozein motatako indarkeria eta, bereziki, genero-indarkeria erabat arbuiatu eta gaitzesten dugula aditzera ematen dugu.

1. Las Juntas Generales de Gipuzkoa manifiestan su rechazo total y condenan a cualquier tipo de violencia, y en especial a la violencia de género.

 

2. Gipuzkoako Batzar Nagusiek Tolosako emakume erailaren sendiari, lagunei eta auzokoei gure doluminak, maitasuna eta elkartasuna helarazten dizkie, jakinarazpen honen kopia bat bidaltzearekin batera.

2. Las Juntas Generales de Gipuzkoa comunican su el pésame, apoyo, cariño y solidaridad a la familia, amigos y amigas y vecinos y vecinas de la mujer asesinada, acompañándolo de una copia de esta declaración.

 

3. Halaber, gaitzespen zein arbuioak egiteko eta biktimei elkartasuna adierazteko erakundeek deitutako ekitaldi guztietan parte hartzera animatzen ditugu Gipuzkoako herritarrak.

3. Asimismo, Las Juntas Generales de Gipuzkoa animan a la ciudadanía guipuzcoana a participar masivamente en cuantos actos de condena y repulsa y en solidaridad con las víctimas, se convoquen por las instituciones.

 

 

 

 


ORRI-OINA:

Orri honen hasierara joan.