ARAKATZEKO LAGUNTZAK:

Edukira joan zuzenean.

Menura joan zuzenean.

Batzar Nagusien agenda.

Batzar Nagusietako ekimenak.BILATZAILEAK

Menua ireki Bilatzailea erakutsi

Jarduera


ORRI HONEN BIDE-IZENAORRIAREN EDUKI NAGUSIA

Adierazpen instituzionala

GENERO-INDARKERIAREN AURKAKO GIPUZKOAKO BATZAR NAGUSIEN ERAKUNDE-ADIERAZPENA

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS JUNTAS GENERALES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

 

Beste urte batez, Emakumeen kontrako Indarkeriaren aurkako Nazioarteko Eguna dela-eta, Gipuzkoako Batzar Nagusiek biolentzia matxistaren aurka lanean jarraitzeko konpromisoa hartzen du, gure herrian ere irauten duen gaitza baita.

Un año más, con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, las Juntas Generales de Gipuzkoa se comprometen a seguir trabajando contra la violencia machista, ya que se trata de una lacra que aún perdura en nuestra sociedad.

 

Emakumeen aurkako biolentziak, esplizituki zein inplizituki buruturikoak, izaera fisikoa, sexuala edo psikologikotik haratago, ekonomiko eta sozial izaera ere badu. Horregatik Gipuzkoako Batzar Nagusiek emakumeen aurkako biolentziaren aurrean duten jarrera, bikote edo bikote ohi eremuan ematen den biolentziatik haratagokoa dela salatzen dugu.

La violencia contra las mujeres, sea ésta llevada a cabo de forma explícita o implícita, más allá de su carácter físico, sexual o psicológico, tiene también un carácter económico y social. Por ello, estas Juntas Generales de Gipuzkoa, con su actitud ante la violencia contra las mujeres, denuncian que la misma va más allá de la que se ejerce en el ámbito de las parejas o exparejas.

 

Eraso sexisten inguruko gertakariak eta salaketak egunero entzuten ditugu. Hurbileko zirkuluetan emakumeek jasaten duten sexu indarkeria, bikote edo bikote ohiaren aldetik, familia barruan, lan edota hezkuntza eremuan eta baita lagun artean ere, gure kaleetan ematen ari den eraso sexisten areagotzearekin batera, emakumeekiko botere harremana, berdintasun falta eta emakumeen askatasun baldintzatua islatzen dute. Gazteriaren artean harreman anker hauek irauteak bereziki kezkatzen gaitu, berdintasunean oinarritutako gizartea urruntzen baitu.

Los sucesos y denuncias relativas a agresiones sexistas son elementos que escuchamos diariamente. La violencia sexual que sufren las mujeres en círculos cercanos, por parte de su pareja o expareja, dentro de la familia, en el ámbito laboral o educativo, incluso entre las amistades, junto con el aumento de las agresiones sexuales que tienen lugar en nuestras calles, reflejan la falta de igualdad y la libertad condicionada de las mujeres. Nos preocupa de forma especial la persistencia de estas despiadadas relaciones entre la juventud, dado que supone alejarse de una sociedad basada en la igualdad.

 

2012a hasi zenetik 5 emakume erail dituzte Euskal Herrian eta milaka dira komunikabideen bitartez jasotzen ditugun bortizkeria kasuen berri. Emakumeen kontrako bortizkeriaren aurkako Nazioarteko egun honetan adierazi nahi dugu ere, aurten Gipuzkoan 1.182 emakumek bortizkeria pairatu dutela, aurreko urtean baino %7.75 gehiago. Maria Caridad de los Angeles gogora ekarri nahi dugu, bikote-ohiak Tolosan erahil zuena. Benetan lotsagarria da emakumeek pairatzen duten bortizkeria-kasuen zenbatekoa.

Desde comienzos del año 2012, en el País Vasco han sido asesinadas 5 mujeres, y a través de los medios de comunicación nos llegan noticias de miles de casos más. En este Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres, deseamos manifestar asimismo que este año 1.182 mujeres han sido víctimas de este tipo de violencia en Gipuzkoa, un 7,75% más que el año pasado. Queremos recordar especialmente a María Caridad de los Ángeles, asesinada por su expareja en Tolosa. Resulta realmente vergonzoso el número de casos de mujeres víctimas de la violencia.

 

Hori dela eta, Gipuzkoako Batzar Nagusiek adierazten dute, emakumeak herritar tutelatu gisa eta norbere bizitzaz erabakitzeko ahalmenik gabeko kontsiderazioak tinko baztertuz, lanean jarraituko dutela emakumeen kontrako erasoak gerta ez daitezen programa hezitzaileak garatu eta sentsibilizazio-kanpainak egin daitezen. Baita erasoak sufritu dituzten emakumeak era integral batean artatuak izan daitezen protokoloak eta kalitatezko zerbitzuen azpiegiturak sustatzen eta bultzatzen ere jardungo du.

Por ello, las Juntas Generales de Gipuzkoa manifiestan que, rechazando firmemente la consideración de las mujeres como ciudadanas tuteladas y sin capacidad de decisión sobre su propia vida, seguirán trabajando para que se desarrollen programas educativos y campañas de sensibilización, en aras de erradicar las agresiones contra las mujeres. Asimismo, seguirán fomentando e impulsando protocolos e infraestructuras de servicios de calidad para que aquellas mujeres que hayan sufrido agresiones reciban una atención integral.

 

Txirotasunaren feminizazioaren aurkako borroka aldarrikatu nahi dute Gipuzkoako Batzar Nagusiek. Bizi dugun krisi ekonomiko eta sozialak lan-kolokatasuna, txirotzea eta gizarte-bazterkeria jasateko arriskua areagotu egiten du eta emakumeak kaltetzen ditu batez ere; hain zuzen ere, obedientzia eta mendetasunean oinarritutako harremanak sustatzen dituelako.

Las Juntas Generales de Gipuzkoa reivindican la lucha contra la feminización de la pobreza. La crisis económica y social que atravesamos aumenta la precariedad laboral, el empobrecimiento y el riesgo de exclusión social, y perjudica sobre todo a las mujeres, debido a que fomenta relaciones basadas en la obediencia y la dependencia.

 

Gipuzkoako Batzar Nagusiek dei egiten diete gipuzkoar guztiei inguruan sumatzen duten emakumeenganako indarkeria oro salatzeko, nolanahikoa izanda ere; are gehiago, indarkeria jasaten duten emakumeen inguruko senide, lagun, lankide, edo ezagunek edozein motatako emakumeen kontrako indarkeria ozenki salatzera bultzatzen dituzte.

Las Juntas Generales de Gipuzkoa hacen un llamamiento al conjunto de la ciudadanía guipuzcoana para que denuncie toda violencia hacia las mujeres que perciba en su entorno, sea ésta del tipo que sea; yendo más allá, animan a familiares, amigos, compañeros de trabajo o conocidos de las mujeres víctimas de la violencia a que denuncien de forma contundente cualquier tipo de violencia contra las mujeres.

 

Horregatik guztiagatik, Gipuzkoako Batzar Nagusiek, ekitatea eta emakume eta gizonezkoen arteko berdintasuna oinarri izango dituen beste eredu sozial baten eraikuntzan aurrera egiteko konpromisoa hartzen du. Emakumeenganako biolentzia bukatzeko bide bakarra izanik eta bide honetan mugimendu feministari entzun eta berarekin parte hartuz, norabide honetan egindako ibilbideagatik eta helburu hori lortzeko duen lidergo historikoagatik.

Por todo ello, las Juntas Generales de Gipuzkoa se comprometen a avanzar en la construcción de otro modelo social basado en la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres, porque este es el único camino para poner fin a la violencia hacia las mujeres. Para ello, participarán junto al movimiento feminista en dicho camino, por la trayectoria que ha llevado en esta dirección y por el liderazgo histórico ostenta para el logro de este objetivo.

 

Era berean, Gipuzkoako Batzar Nagusiek bat egiten dute azaroak 25ean antolaturiko manifestaldiekin, eta herritarrei dei egiten diete egun hori dela-eta lurraldean zehar genero-indarkeriaren aurka antolaturiko ekintzetan parte hartzera.

Del mismo modo, las Juntas Generales de Gipuzkoa se suman a las manifestaciones organizadas para el día 25 de noviembre, y hacen un llamamiento a la ciudadanía para que participe en los actos contra la violencia de género que, con motivo de dicho día, se lleven a cabo en el territorio.

 

 

 

 


ORRI-OINA:

Orri honen hasierara joan.