ARAKATZEKO LAGUNTZAK:

Edukira joan zuzenean.

Menura joan zuzenean.

Batzar Nagusien agenda.

Batzar Nagusietako ekimenak.BILATZAILEAK

Menua ireki Bilatzailea erakutsi

Jarduera


ORRI HONEN BIDE-IZENAORRIAREN EDUKI NAGUSIA

Adierazpen instituzionala

SAHARAR POPULAZIAREN ALDEKO ERAKUNDE-ADIERAZPENA

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO A LA POBLACIÓN SAHARAUI

 

Saharar Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) aldarrikatu zenetik 37 urte igaro dira, baina oraindik nazioarte mailan ez du aitortza zabalik. Era berean, espainiar kolonia izan zen eta egun Marokoren kontrolpean dagoen Mendebaldeko Saharan dagoen gatazka latzari aurre egiteko, hona Gipuzkoako Batzar Nagusietako Batzarkide Talde guztien Erakunde Adierazpena.

Han transcurrido 37 años desde que fuera proclamada la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), pero todavía no ha logrado un amplio reconocimiento a nivel internacional. Asimismo, para hacer frente al grave conflicto existente actualmente en el Sáhara Occidental que se encuentra bajo el control de Marruecos y que anteriormente fue colonia española, todos los grupos junteros de las Juntas Generales de Gipuzkoa acuerdan la siguiente Declaración Institucional:

 

Gipuzkoako Batzar Nagusiek;

Las Juntas Generales de Gipuzkoa;

 

1. Berretsi egiten ditu Saharako herriaren askatasunaren eta giza eskubideen babesaren alde onetsi dituen adierazpen instituzionalak eta gainerako erabakiak, eta Marokoko Erresumak okupatutako lurraldean bizi den saharar populazioaren eskubide zibil eta politikoak aldarrikatzen ditu.

1. Se ratifican en cuantas declaraciones institucionales y demás acuerdos han sido aprobados en favor de la libertad del pueblo saharaui y de la defensa de los derechos humanos, y reivindican los derechos civiles y políticos para la población saharaui en los territorios ocupados por el Reino de Marruecos.

 

2. Marokoko agintariei eskatzen diete eten dezatela giza eskubideen aldeko ekintzaileen kontrako jazarpena Saharako Mendebaldean, eta aska ditzatela Marokon eta Mendebaldeko Saharan kartzelatutako preso politikoak.

2. Instan a las autoridades marroquíes a que cesen las persecuciones de los activistas de derechos humanos en el Sahara Occidental y a liberar a los presos políticos encarcelados en las prisiones de Marruecos y en las del Sahara Occidental.

 

3. Berretsi egiten du saharar herriaren autodeterminazioeskubidea Nazio Batuen Erakundeak adostutako eran.

3. Reafirman el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui en los términos acordados por la ONU.

 

4. Espainiako Gobernuari eskatzen dio bete dezala dagokion papera eta babestu dezala, bere jardunean eta Europar Batasunean, gatazka konpontzeko prozesua Nazio Batuen ebazpenen arabera.

4. Solicita al Gobierno de España que tome el papel que le corresponde y apoye, tanto en su propia actuación como en las del marco de la Unión Europea, el proceso de resolución del conflicto conforme a las resoluciones de Naciones Unidas.

 

5. Bere gaitzespenik handiena agerrarazten du "24en taldea" deitua epaitu behar zuen tribunal militarrak emandako epai injustuaren aurrean, hain zuzen ere, 2010eko azaroaren 8an Aaiuneko kanpamenduaren utzarazte eta desegite basatiaren ondoren atxilotutako sahararrak berak.

5. Manifiesta su contundente repulsa ante la injusta sentencia dictada por el tribunal militar encargado de juzgar al denominado "grupo de los 24", grupo de saharauis detenidos tras el brutal desalojo y desmantelamiento del campamento de El Aaiún ocurrido el 8 de noviembre de 2010.

 

6. Berriro ere adierazten du aintzatetsi egiten duela Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoaren gobernu legitimoa eta babestu egiten dituela Fronte Polisarioko kideak, eta bereziki, Euskal Autonomia Erkidegoak dituen ordezkariak; eta, saharar herria babesten duten elkarteekin batera, kausa haren aliatu leialaren paperari eusteko konpromisoa hartzen du.

6. Reitera su reconocimiento al legítimo gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática y su apoyo a los miembros del Frente Polisario y en especial a sus representantes en la Comunidad Autónoma vasca, y, junto con las asociaciones de apoyo al pueblo saharaui, se compromete a mantener el papel de fiel aliado de la causa.

 

7. Herritarrak eta erakundeak animatu egiten ditu politikaren esparrutik eta esparru humanitariotik saharar herriari babesa ematera eta harekin lankidetzan aritzera, eta orobat salatzera, nazioarteko krisi ekonomikoko egoerak larriagotu duen saharar herriaren babesgabetasun- eta ahanztura-egoera.

7. Anima a la ciudadanía y a las instituciones a apoyar y cooperar desde el ámbito político y humanitario con el pueblo saharaui, y a denunciar la situación de olvido y desamparo en la que se encuentra, agravada esta por la situación de crisis económica internacional.

 

8. Saharar Errepublika Arabiar Demokratikoa (SEAD) aldarrikatu zeneko 37. urteurrenarekin bat etorriz, Sahararren autodeterminazio eskubidea aldarrikatzen duten elkarretaratzeekin bat egiteko deia luzatzen diete gipuzkoarrei.

8. Coincidiendo con el 37 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), hacen un llamamiento a la ciudadanía guipuzcoana para que se sume a las concentraciones que reivindican el derecho de autodeterminación de los saharauis en los términos acordados por la ONU.

 

 

 

 


ORRI-OINA:

Orri honen hasierara joan.