ARAKATZEKO LAGUNTZAK:

Edukira joan zuzenean.

Menura joan zuzenean.

Batzar Nagusien agenda.

Batzar Nagusietako ekimenak.BILATZAILEAK

Menua ireki Bilatzailea erakutsi

Jarduera


ORRI HONEN BIDE-IZENAORRIAREN EDUKI NAGUSIA

Adierazpen instituzionala

ERAKUNDE-ADIERAZPENA, EMAKUMEAREN NAZIOARTEKO EGUNA DELA-ETA

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

 

Urteetan zehar gogor lan egin duten emakumeei esker, XXI. Mendean parekotasun legal batera igaro bagara ere, pertsona askez osaturiko jendarte justua eraikitzeko, emakumeak benetako eskubide berdintasuna eta askatasuna behar ditu bai fisikoki bere gorputzarekiko jabe den heinean, baita ekonomiko, politiko eta sozialki. Premisa honetan oinarritu behar dira politika guztiak, bestela ondoegi ezagutzen ditugun ondorioak pairatzen jarraituko ditugu: bortizkeria, pobrezia, askatasun falta,...

Gracias a la ardua labor ejercida por las mujeres, en el siglo XXI se ha llegado a una especie de equidad legal, pero para crear una sociedad justa, las mujeres necesitan la igualdad real de derechos y la libertad tanto física, en tanto que es dueña de su propio cuerpo, como económica, política o social. Sobre estas premisas han de labrarse todas las políticas, ya que si no, seguiremos, como sociedad, sufriendo las mismas consecuencias bien sabidas: violencia, pobreza, falta de libertad...

 

Begi-bistakoa da, krisian sartu den sistema sozioekonomikoaren izaera heteropatriarkala. Emakumeen eskubide guztiak bermatzen ez diren artean, ezin lortuko da jendarte eredu ekitatibo eta justua, eta ezin izango dugu krisi sistemiko honetatik irten, eta pertsona, herri eta jendarte libreak lortu. Hori argi izan beharko genuke denok. Oraindik barneratuta ez dagoena da emakumea dela bizitza honetako, herri honetako eta gizarte honetako giltzarria: emakumerik gabe ez dago bizitzarik, ez dago osasunik eta ez dago hezkuntza, ez kulturarik.

Es notoria la identidad heteropatriarcal de este sistema socioeconómico que ha entrado en crisis. Mientras que no se garanticen todos los derechos de todas las mujeres, no se podrá conseguir un modelo social justo y equitativo, y no podremos salir de esta crisis para conseguir ser personas, sociedades y pueblos libres. Esto lo tenemos que tener muy claro. Lo que no tenemos tan claro todavía, y queremos poner luz sobre ello, es que las mujeres son la clave de la vida, el pueblo y la sociedad: sin mujer no hay vida, no hay salud, no hay educación, no hay cultura.

 

Ildo honetan, Gipuzkoako Batzar Nagusiek, martxoaren 8an, honako ERAKUNDE ADIERAZPENA onartzen dute:

Tomando en cuenta todo lo anterior, las Juntas Generales de Gipuzkoa, a 8 de marzo, aprueban la siguiente DECLARACION INSTITUCIONAL:

 

1. Gipuzkoako Batzar Nagusiek, gaur eta beti, emakumeen eskubideen defentsarako borrokan eta emakume eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko konpromiso irmoa mantentzen dute, bai eta emakumeen elkarteekiko eta mugimendu feministarekiko elkarrizketa politikoa indartzeko konpromisoa ere.

1. Las Juntas Generales de Gipuzkoa, hoy como siempre, mantienen su firme compromiso a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, así como a favor de la lucha en defensa de los derechos de las mujeres. En este sentido, se comprometen a reforzar las relaciones políticas con las asociaciones de mujeres y los movimientos feministas.

 

2. Gipuzkoako Batzar Nagusiek emakumeen ekarpena, ikuspegia eta esperientzia behar-beharrezkoak direla gogorarazten dute; are gehiago berdintasunezko gizarte justu eta baketsua lortu nahi baldin bada. Gipuzkoako ganberak eskatzen du eremu publiko guztietan emakumeen presentzia areagotzeko apustua egitea.

2. Las Juntas Generales de Gipuzkoa recuerdan que las aportaciones, la perspectiva y la experiencia de las mujeres son indispensables; más si cabe si se quiere lograr una sociedad igualitaria, justa y pacífica. La Cámara de Gipuzkoa insta a intensificar la presencia de las mujeres en todo el ámbito público.

 

3. Gipuzkoako Batzar Nagusiek berdintasun eta kontzientziazio politikak jorratzen jarraitzeko eta programak zein proiektuak aztertu, garatu eta ebaluatzerakoan ekintza orok genero-ikuspegia kontuan hartzeko neurriak bultzatzeko konpromisoa hartzen dute.

3. Las Juntas Generales de Gipuzkoa reforzarán las medidas para que, a la hora de examinar, desarrollar y evaluar diferentes programas o proyectos, se tenga en cuenta la perspectiva de género.

 

4. Gipuzkoako Batzar Nagusiek dei egiten diete administrazio publiko guztiei berdintasunerako politika publikoak garatzeko, politika horien eskura aurrekontu eta teknikari egokiak jarriz. Era berean, Gipuzkoako Batzar Nagusiek emakume eta gizonen arteko eskubide berdintasunen kontra doazen politika publikoak errefusatzen dituzte.

4. Las Juntas Generales de Gipuzkoa hacen un llamamiento a todas las administraciones públicas para que implemente políticas de igualdad, y ponga a disposición de éstas el necesario presupuesto y las medidas técnicas. De la misma manera las Juntas Generales de Gipuzkoa rechazan todo tipo de políticas que vayan en contra de la igualdad de género.

 

5. Gipuzkoako Batzar Nagusiek martxoak 8 honetan, 2012ko emakumeen langabezi tasak gizonezkoenak nabarmenki gaindituz, izugarri igo direla salatu nahi dute. Era berean salatzen dute datu hauen atzean, politika eta erreforma publikoak daudela, emakumeenganako ondorioak oso larriak izanik: soldatak txikiagoak, langabeziaren igoera eta behin behineko kontratuen hedapena, besteak beste.

5. Las Juntas Generales de Gipuzkoa, en este 8 de marzo, quieren denunciar que la tasa de paro de las mujeres rebasa, y por mucho, las de los hombres en 2012, y esta brecha sigue aumentando. También dejan en evidencia que detrás de estos datos, hay políticas y reformas públicas que tienen repercusiones nefastas para las mujeres: sueldos más bajos, subida del desempleo, propagación de los contratos temporales, entre otras.

 

6. Gipuzkoako Batzar Nagusiek euskal gizartea bultzatu nahi dute egun hau, EMAKUMEEN ESKUBIDEEN ALDEKO NAZIOARTEKO EGUNA, ardatz hartuta, emakumeen duintasuna azpimarratuz, gizarte sexualki orekatu baterantz pausoak ematera, eta egun hau ospatzeko antolatu diren ekimen orotan parte hartzera.

6. Las Juntas Generales de Gipuzkoa tomando como eje este día, EL DIA INTERNACIONAL A FAVOR DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, anima a la sociedad vasca a dar pasos hacia una sociedad más equilibrada sexualmente, y a tomar parte en las iniciativas que se realicen para conmemorar los derechos de las mujeres.

 

 

 

 


ORRI-OINA:

Orri honen hasierara joan.