ARAKATZEKO LAGUNTZAK:

Edukira joan zuzenean.

Menura joan zuzenean.

Batzar Nagusien agenda.

Batzar Nagusietako ekimenak.BILATZAILEAK

Menua ireki Bilatzailea erakutsi

Jarduera


ORRI HONEN BIDE-IZENAORRIAREN EDUKI NAGUSIA

Adierazpen instituzionala

SAHARAKO GIZA ESKUBIDEAK ETA MINURSORI BURUZKO ERAKUNDE-ADIERAZPENA

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE MINURSO Y DERECHOS HUMANOS EN SAHARA

 

Giza eskubideen urraketak eta gehiegikeria salaketak etengabeak dira Mendebaldeko Saharan. Aintzat hartuta MINURSO dela NBEren bakezko misioetan giza eskubideak zaintzeko agindua ez duen bakarrenetako bat, Gipuzkoako Batzar Nagusiek beharrezkoa jotzen dute Segurtasun Kontseiluak Giza Eskubideen zaintza bermatzea.

Son constantes las denuncias de violaciones y abusos de los derechos humanos en el Sahara Occidental. Teniendo en cuenta que la MINURSO es una de las pocas misiones de mantenimiento de la paz de la ONU que no tiene componente de derechos humanos, las Juntas Generales de Gipuzkoa consideran de extrema importancia que se adopte una resolución para la salvaguarda de éstos en el seno del Consejo de Seguridad.

 

Segurtasun Kontseiluak Mendebaldeko Saharan eta Tindoufeko errefuxiatu-kanpamenduetan (Aljeria) behatzaileak ezartzeko eska diezaioke giza eskubideen aldeko goi-komisarioari, gaur egun bertan ez baitago Giza Eskubideen alorreko erakunde independenterik.

Alternativamente, el Consejo de Seguridad de la ONU podría solicitar al Alto Comisionado de derechos humanos el despliegue de observadores en el Sáhara Occidental y en los campamentos de refugiados de Tindouf (Argelia), donde actualmente no hay ninguna organización independiente de derechos humanos.

 

Erabaki hori urrats handia izango litzateke giza eskubideen urraketei aurre egiteko bai Mendebaldeko Saharan, bai Tindoufeko kanpamenduetan. Egungo egoerari buruzko informazio fidagarria eta independentea lortzeko aukera emango luke, eta, modu horretan, jasota geratuko lirateke bestela dokumentatu gabe geratuko ziren urraketak, eta, beste kasu batzuetan, oinarririk gabeko salaketak eragotziko lirateke.

Esta decisión representaría un paso importante para abordar las violaciones de los derechos humanos tanto en el Sáhara Occidental como en los campamentos de Tindouf. Serviría para aportar información fiable e independiente sobre la situación actual, jugando un papel clave en la documentación de las violaciones de derechos humanos que de otra forma quedarían sin documentar, e impediría acusaciones no fundamentadas en otros casos.

 

Gipuzkoako Batzar Nagusien ustetan, zinez kezkagarria da Mendebaldeko Sahararen egoera. Bertan, Giza eskubideen etengabeko urraketa ematen da. Eskualdean behatzaile independenterik ez izateagatik herritarrek gehiegikeriak pairatzeko duten arriskua areagotzen dute. Gainera, espainiar gobernuak behin baino gehiagotan adierazi izan du MINURSOn giza eskubideak zaintzeko agindu bat sartzearen beharra, eta horretaz jabe dira Gipuzkoako Batzar Nagusiak.

Las Juntas Generales de Gipuzkoa muestran su más profunda preocupación por la situación en el Sáhara Occidental, donde la violación de los Derechos Humanos es constante. La falta de observadores y observadoras independientes en la región aumenta el riesgo de la población a sufrir abusos. Además, son conscientes de que el Gobierno español se ha declarado en varias ocasiones a favor de dotar a la MINURSO de un mandato de vigilancia de derechos humanos.

 

Hori guztia dela-eta, Gipuzkoako Batzar Nagusiek, Erakunde Adierazpen hau egiten dute:

Por ello, las Juntas Generales de Gipuzkoa realizan la siguiente Declaración Institucional:

 

1. Gipuzkoako Batzar Nagusiek beharrezkotzat jotzen dute MINURSOko aginduaren baitan Giza Eskubideen zaintza sartzea. Hori dela eta, apirilean aginduaren berriztea emango den garaian, espainiar gobernuak NBEan duen ordezkaritzak modu irmoan defendatu beharko luke misioan giza eskubideak zaintzeko agindua sartzea.

1. Las Juntas Generales de Gipuzkoa creen en la necesidad de introducir un componente de derechos humanos en el mandato de MINURSO. Por ello, de cara a las negociaciones que tendrán lugar en abril sobre la renovación de su mandato el Gobierno español debería comprometerse a defender de manera firme y proactiva la introducción de dichos Derechos.

 

2. Gipuzkoako Batzar Nagusiek Erakunde Adierazpen hau espainiar gobernuari helaraziko diote, ganbera honen iritzia kontuan izan dezan, eta berau aintzat hartuz jardun dezan. Era berean, ildo horretan egingo diren izapideen emaitzen berri ematea eskatzen diote.

2. Las Juntas Generales enviarán esta Declaración institucional al Gobierno del Estado español para que considere la reflexión de estas Juntas Generales y actúe en consecuencia. Asimismo, le solicitan mantenga informada a esta cámara del resultado de las gestiones sobre este asunto.

 

 

 

 


ORRI-OINA:

Orri honen hasierara joan.