ARAKATZEKO LAGUNTZAK:

Edukira joan zuzenean.

Menura joan zuzenean.

Batzar Nagusien agenda.

Batzar Nagusietako ekimenak.BILATZAILEAK

Menua ireki Bilatzailea erakutsi

Jarduera


ORRI HONEN BIDE-IZENAORRIAREN EDUKI NAGUSIA

Adierazpen instituzionala

IHES-aren KONTRAKO NAZIOARTEKO EGUNEKO ERAKUNDE-ADIERAZPENA

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN EL DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN CONTRA EL SIDA

 

Gaur egun Giza Inmunoeskasiaren Birusak, GIBak, eta beste Sexu Bidezko Gaixotasunen egoera, 1984an IHESAREN kontrako nazioarteko eguna lehengoz ospatu zenekoa baino kontrolatuagoa dago.

La situación actual de la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) es mucho más controlada que cuando se conmemoró por primera vez a nivel global el Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA, 1984.

 

Egindako azken inkesten arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan 143 GIB kasu berri diagnostikatu dira, 1997tik infekzio berrien erregistroari ekin zitzaionetik minimo historikoa hain zuzen. Zifra honek adierazten du infekzioen tasa 65,6/milioi biztanlekoa dela. Infekzio kasu berrien %87a gizonezkoena da, eta diagnostikatutako pertsonen adin bataz bestekoa 36,7 urtekoa da.

En las últimas encuestas realizadas este año, en la Comunidad Autónoma Vasca se diagnosticaron 143 nuevos casos de VIH, lo que supone un mínimo históricos desde que comenzó el registro de nuevas infecciones en el año 1997. Esta cifra se traduce en una tasa de 65,6/millón de habitantes. El 87% de las nuevas infecciones corresponde a hombres, y la edad media de las personas diagnosticadas es de 36,7 años.

 

Hau da Erkidegoko GIBaren erradiografia. Gaixotasun hau gizartetik guztiz erauztea lortu ez den arren, emaitza onak lortu dituen kontzientziazio, prebentzio eta ekintza lan eskerga egin dute engaiatutako GKEk, osasun zerbitzuek eta eskoletako eragileek.

Esta es la radiografía que deja el VIH en la CAV. A pesar de no haber erradicado totalmente esta enfermedad de nuestra sociedad, se ha hecho una gran labor de concienciación, prevención y acción por parte de las ONGs implicadas, los servicios sanitarios y personal escolar.

 

Diagnosi baikor hau, dena den, berehala ezerezean geratu daiteke, baldin eta prebentzio eta kontzientziazio lanetan ez bada nahikoa inbertitzen, tratamenduaren giza zen ekonomia kostuak, beti irtengo baitira prebentzioa edota kontrolarenak baino askoz garestiagoak.

Este diagnóstico positivo, sin embargo, puede verse truncado si no se invierte lo suficiente en el trabajo de prevención y concienciación, ya que los costes, humanos y económicos, en tratamiento siempre serán mucho mayores que los costes en prevención y control, también en términos de salud pública.

 

GINAK eta Sexu Bidezko beste Gaixotasunen inguruko zifrak itxaropentsuak izanik ere Erkidegoan, eritasunek ez dute ezagutzen ez errespetatzen frontera, arraza, sexu edo adinik, eta beraz, osasungintza publikoa, prebentiboa eta kalitatezkoa pertsona guztientzako bermatzea behar-beharrezkoa zaigu.

No podemos olvidar que aunque las cifras sobre el VIH y otras ITS en la Comunidad Autónoma son halagüeñas, las enfermedades no conocen ni respetan fronteras, razas, sexos o edades, con lo que se debe asegurar una sanidad pública, preventiva y de calidad para todas las personas.

 

Aipatutako guztia kontuan izanda, Gipuzkoako Batzar Nagusiek Erakunde Adierazpen hau onartzen dute IHESaren kontrako Nazioarteko Egunean:

Teniendo en cuenta todo lo anterior, las Juntas Generales de Gipuzkoa aprueban esta Declaración Institucional en el Día Internacional de Acción contra el SIDA:

 

1. Gipuzkoako Batzar Nagusiek azpimarratzen dute gizartean prebentzio programak garatzeko garrantzia.

1. Las Juntas Generales de Gipuzkoa subrayan la importancia de desarrollar programas de prevención en la población.

 

2. Gipuzkoako Batzar Nagusiek prebentzioa zein garrantzitsua den argi utzi nahi dute, batez ere gazteriaren artean, eta arlo guztietatik ematen dena: erakunde, osasun zentro, eskola edo GKEtatik adibidez.

2. Las Juntas Generales de Gipuzkoa ponen especial énfasis en la importancia de la prevención, sobre todo la juvenil, desde todos los ámbitos; institucional, sanitario, escolar, social...

 

3. Gipuzkoako Batzar Nagusiek, infekzio berrien %52ak diagnosi berantiarra izan duela ikusirik, gizarte zabalari deia egiten dioten GIB edo beste Sexu Bidezko Gaixotasunen aurrean erne egoteko, sexu ohituren aniztasunetik batik bat.

3. las Juntas Generales de Gipuzkoa, viendo que el 52% de las nuevas infecciones presentan un diagnóstico tardío, hacen un llamamiento a la sociedad en general a no bajar la guardia en cuanto al VIH u otras ITS se refiere, desde la diversidad de la práctica sexual.

 

4. Gipuzkoako Batzar Nagusiek Osakidetzari dei zuzena egiten diote, GIB eta beste Sexu Bidezko Gaitxotasunak lehentasun gisa hartu ditzaten, eta artapena pertsona guztiengana heldu dadin, kartzeletan dauden pertsonengan atentzio berezia jarriz.

4. Las Juntas Generales de Gipuzkoa hacen un llamamiento al Servicio Vasco de Salud a que siga tratando el VIH y otras ITS con prioridad, haciendo que la atención llegue a todas las personas, poniendo especial atención en las personas encarceladas.

 

5. Gipuzkoako Batzar Nagusiek GIBa duten pertsonek beraien eskubideak berme osoz gozatzeko helburuarekin, osasungintza, gizarte zibila eta erasanak diren pertsonen arteko konpromisoa indartzearen alde egiten dute, estigma eta diskriminazioari aurren egiten lagunduko duten gaitasunak sustatzeko.

5. Las Juntas Generales de Gipuzkoa abogan por reforzar el compromiso de las autoridades sanitarias, como de las entidades de la sociedad civil, contando siempre con la partición de los propios afectados, para promover el disfrute efectivo de los derechos de las personas con VIH, fomentando habilidades que ayuden a afrontar la estigma y discriminación.

 

 

 

 


ORRI-OINA:

Orri honen hasierara joan.