ARAKATZEKO LAGUNTZAK:

Edukira joan zuzenean.

Menura joan zuzenean.

Batzar Nagusien agenda.

Batzar Nagusietako ekimenak.BILATZAILEAK

Menua ireki Bilatzailea erakutsi

Jarduera


ORRI HONEN BIDE-IZENAORRIAREN EDUKI NAGUSIA

Adierazpen instituzionala

ERAKUNDE ADIERAZPENA, GIZA ESKUBIDEEN NAZIOARTEKO EGUNA DELA ETA

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN RELACIÓN AL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

 

Abenduaren 10ean Giza Eskubideen Nazioarteko Eguna ospatzen da. 1950. urteaz geroztik, eskubide horiek "herri guztien eta pertsona guztien garapenerako" garrantzitsuak eta beharrezkoak direla azpimarratzen da.

El 10 de diciembre se conmemora el día internacional de los Derechos Humanos. Desde 1950 en esta fecha se enfatiza la importancia y necesidad de dichos derechos para el "desarrollo de todas las personas y todos los pueblos".

 

Jakinik erakundeok gai honetan aitzindari eta eredugarri izan behar dugula, Gipuzkoako Batzar Nagusiek erakunde-adierazpen hau egiten dute, Giza Eskubideen Nazioarteko Egunean:

A sabiendas de que las instituciones tenemos que ser precursoras y ejemplares en este tema, las Juntas Generales de Gipuzkoa hacen la siguiente Declaración Institucional, en el Día Internacional de los Derechos Humanos:

 

1. Gipuzkoako Batzar Nagusiek hitzematen dute giza eskubideekin duten konpromisoa berrituko dutela, eta eskubideok unibertsalak, zatiezinak eta elkarrekiko menpekoak direla defendatuko dutela. Defentsa hori gure eguneroko lan instituzionalaren parte izango da, horretarako beharrezkoak diren baliabideak jarrita, eta mundu osoan Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala egia bihurtzeko lanean ari diren giza eskubideen defendatzaileak eta biktima guztiak babestearen bidez.

1. Las Juntas Generales de Gipuzkoa se comprometen a renovar el compromiso con los derechos humanos, y a defender su universalidad, indivisibilidad e interdependencia. Esta defensa será parte de nuestro trabajo institucional diario mediante el establecimiento de los medios necesarios, y a través del apoyo a todas las víctimas y a los defensores y defensoras de los derechos humanos que en todo el mundo trabajan por hacer real la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

 

2. Gipuzkoako Batzar Nagusiak giza eskubideen urraketa guztien aurka azaltzen dira, eta beren babesa eta aitortza adierazten diete urraketa horiek jasaten edo jasan izan dituzten pertsonei, bereziki Euskal Herrian.

2. Las Juntas Generales de Gipuzkoa se muestran en contra de todas las vulneraciones de los Derechos Humanos, mostrando su apoyo y reconocimiento a todas las personas que sufren o hayan sufrido dichas violaciones, especialmente en el País Vasco.

 

3. Gipuzkoako Batzar Nagusiek beste erakunde, alderdi politiko, GKE eta gizarte-eragileak animatzen dituzte urratsak ematera , giza eskubideak gehiago urratu ez daitezen eta pertsona guztiek eta herri guztiek bermatuak izan ditzaten eskubideok.

3. Las Juntas Generales de Gipuzkoa animan a las diferentes instituciones, partidos políticos, ONGs y agentes sociales a seguir dando pasos con el fin de que no se produzcan más vulneraciones de los Derechos Humanos, y que éstos les sean garantizados a todas las personas y todos los pueblos.

 

4. Euskal gizarteak bakean bizitzeko eskubidea dauka, eta bizitzeko eskubidea da giza eskubiderik funtsezkoena. Gizarte osoak, elkarrekin lan eginez, elkarrizketarantz eta elkar ulertzerantz jo behar du, giza eskubide guztiak errespetatu eta ezagutzera emanda beti.

4. La sociedad vasca tiene derecho a vivir en paz, siendo el derecho a la vida el más fundamental de los Derechos Humanos. Toda la sociedad, trabajando en común, ha de tender hacia el diálogo y el entendimiento mutuo, respetando siempre todos los Derechos Humanos y dándolos a conocer.

 

5. Gipuzkoako Batzar Nagusiek tinko defendatzen dituzte giza eskubide guztiak, eta eskubideok ezagutzera emateko eta errespetarazteko lanean jarraituko dute legealdi osoan. Zentzu honetan, aipaturiko norabidean atzerapausorik ez emateko deia luzatzen diote Gipuzkoako Batzar Nagusiek euskal instituzio eta alderdiei.

5. Las Juntas Generales de Gipuzkoa defienden firmemente todos los Derechos Humanos, y seguirán, durante toda la legislatura, trabajando para darlos a conocer y hacerlos respetar. En este sentido, las Juntas Generales hacen un llamamiento a todos los partidos e instituciones vascas a que no den ningún paso atrás en este sentido.

 

 

 

 


ORRI-OINA:

Orri honen hasierara joan.