AYUDAS A LA NAVEGACIÓN:

Saltar al contenido.

Saltar al menú.

Agenda parlamentaria.

Iniciativas parlamentarias.BUSCADORES

Desplegar menú Mostrar buscador

Iniciativas


RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUALCONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Declaración institucional

BATZAR NAGUSIEN ERAKUNDE-ADIERAZPENA

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS JUNTAS GENERALES

 

Frankismoko krimenen salaketa.
 

Gipuzkoako Batzar Nagusiek frankismoko krimenak salatuz honako erakunde-adierazpena onartu dute.

Contra los crímenes del franquismo.
 

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado la siguiente declaración institucional en contra de los crímenes del franquismo.

 

FRANKISMOKO KRIMENEN AURKAKO ERAKUNDE-ADIERAZPENA

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CONTRA LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO

 

Urriaren 14an lehendabiziko deklarazioak izango dira Donostiako Epaitegian, Argentinako Justiziaren aurrean aurkeztutako frankismoko krimenen salaketak medio. Servini epaileak eskaera ofiziala egin du jurisdikzio internazionalaren bidez eta bi gipuzkoar izango dira deklaratzen: Pedro Estonba, 1.971an 22 egunez torturatua izan zena, eta Aitzol Azpiroz, bere osaba-aitabisaba Jose Ariztimuño "Aitzol" apaizaren izenean, zeina matxinatu faxistek fusilatu zuten 1.936ko urrian Hernaniko hilerrian, beste 196 pertsonarekin batera.

El próximo 14 de octubre comparecerán por primera vez en los Juzgados de Donostia dos guipuzcoanos con motivo de las denuncias presentadas contra los crímenes del franquismo ante la Justicia argentina. La jueza Servini remitió los pertinentes exhortos oficiales conforme a la jurisdicción internacional. Declararán Pedro Estonba, torturado durante 22 días en 1.971, y Aitzol Azpiroz, sobrino-nieto de José Ariztimuño "Aitzol", sacerdote fusilado por los sublevados fascistas en octubre de 1.936 en el cementerio de Hernani, junto con otras 196 personas.

 

Gipuzkoako Batzar Nagusiek biktima hauei eta beraien senide guztiei babesa eta elkartasuna adierazten diete egia guztia azaldu eta justizia osoa egin dadin 40 urteko diktadurapean frankistek gizateriaren aurka egindako krimenei buruz. Memoria osoa nahi baitugu berreskuratu, Bakea eta Elkarbizitza behar bezala bideratzeko.

Las Juntas Generales de Gipuzkoa expresan su apoyo y solidaridad hacia estas víctimas y sus familiares, a fin de que aflore toda la verdad y se haga toda la justicia en relación a los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la dictadura franquista. Porque deseamos recuperar toda la memoria para lograr una verdadera Paz y Convivencia.

 

Halaber, gipuzkoar guztiei dei egiten diegu frankismoaren biktima guztiekiko babesa eta elkartasuna modu baketsuan adieraz dezaten deklarazio egunean, Epaitegi aurrean, eguerdiko 12:00etan.

Asimismo, llamamos a todos los guipuzcoanos a manifestar pacíficamente ante el Juzgado su apoyo y solidaridad hacia todas las víctimas del franquismo, en el día de la declaración a las 12:00h.

 

 

 

 


PIE DE PÁGINA:

Ir a inicio de esta página.