AYUDAS A LA NAVEGACIÓN:

Saltar al contenido.

Saltar al menú.

Agenda parlamentaria.

Iniciativas parlamentarias.BUSCADORES

Desplegar menú Mostrar buscador

Iniciativas


RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUALCONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Declaración institucional

Gipuzkoako Batzar Nagusietako taldeek, 2015eko urriaren 20an, honako erakunde-adierazpena onartu dute, Usurbilen atzo hildako langilearen heriotza salatzeko.

Los grupos junteros de las Juntas Generales de Gipuzkoa, el 20 de octubre de 2015, publican la siguiente declaración institucional, lamentando la muerte de un trabajador en Usurbil.

 

1. Gipuzkoako Batzar Nagusiek atsekabez hartu dute Usurbilen atzo lan-istripu batean pertsona bat hil dela eta elkartasuna helarazi nahi diete langilearen senideei, lankideei eta lagunei. Aldi berean publikoki salatu nahi dute eta bere gaitzespena adierazi, heriotza eragin duen lan-ezbeharra dela eta.

1. Las Juntas Generales de Gipuzkoa manifiestan su pesar por la muerte de una persona a raíz de un accidente laboral ayer en Usurbil y desean hacer llegar sus condolencias a la familia del trabajador fallecido, a sus amistades y compañeros de trabajo. Asimismo, hacen pública su denuncia ante los accidentes laborales y rechazan la pérdida de una vida en el lugar de trabajo.

 

2. Gipuzkoako Batzar Nagusiek salatu nahi dute, halaber, istripuak nola edo hala eta edozeren gainetik ekidin beharra dagoela, lan mota guztietan lehentasuna behar baitu izan lan segurtasunak.

2. Las Juntas Generales de Gipuzkoa quieren poner de manifiesto que los accidentes laborales hay que evitarlos cueste lo que cueste y por encima de todo, ya que la seguridad laboral ha de ser una prioridad en cualquier tipo de trabajo.

 

3. Gipuzkoako Batzar Nagusiek berresten dute pertsonak, eta hein batean langileak direla gure herrialdearen garapen sozial eta ekonomikoaren muina. Horregatik jotzen du ezinbestekotzat lan-osasunari eta segurtasunari buruzko kanpainak bultzatzen jarraitzea, bai eta lan-arriskuen prebentziorako arauak betearaztea ere.

3. Las Juntas Generales de Gipuzkoa reiteran que las personas, y sobre todo las personas trabajadoras son centro del desarrollo económico y social de nuestro país. Por esta razón creen indispensable seguir impulsando campañas sobre salud laboral y seguridad en el trabajo, así como la exigencia del cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales.

 

4. Horregatik guztiagatik, erakunde guztiei berriz ere eskatzen diete lan-arriskuen prebentzioan jardunbide egokiei buruzko proiektuetan lagun dezatela, lan-administrazioarekin eta erakunde sindikal zein patronalekin koordinazioan, eta laneko segurtasunaren eta osasunaren aurkako delituak jazar ditzatela, baita ikuskapen funtzioak gehitu eta hobetu ere.

4. Por todo ello, instan a todas las instituciones nuevamente a colaborar en la realización de proyectos sobre buenas prácticas de prevención de riesgos laborales en coordinación con la Administración laboral y las organizaciones sindicales y patronales, así como a la persecución de los delitos contra la seguridad y salud en el trabajo y el incremento y mejora de las funciones inspectoras.

 

5. Gipuzkoako Batzar Nagusiak, era berean, lan istripu hau salatu bai eta familiekiko elkartasuna adierazteko ekimen guztietara atxikitzen dira, eta Gipuzkoako herritarrak animatzen dituzte ekimen horietan parte hartzera.

5. Las Juntas Generales de Gipuzkoa, igualmente, se adhieren a cuantas iniciativas se realicen para mostrar la solidaridad y apoyo a la familia del fallecido en el fatal accidente, y animan a la ciudadanía guipuzcoana a participar en ellas.

 

 

 

 


PIE DE PÁGINA:

Ir a inicio de esta página.