ARAKATZEKO LAGUNTZAK:

Edukira joan zuzenean.

Menura joan zuzenean.

Batzar Nagusien agenda.

Batzar Nagusietako ekimenak.BILATZAILEAK

Menua ireki Bilatzailea erakutsi

Jarduera


ORRI HONEN BIDE-IZENAORRIAREN EDUKI NAGUSIA

Adierazpen instituzionala

SEADen 42. URTEURRENARI BURUZKO ERAKUNDE-ADIERAZPENA

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 42 ANIVERSARIO DE LA RASD

 

Egun gutxi barru, Saharar Herriak Saharar Estatuaren (SEAD) urteurrena ospatuko du. Hain zuzen ere, 42 urte beteko dira estatua eratzeko eta eraikitzeko faseak arrakastaz gainditu eta herriak askatasuna eta erabateko subiranotasuna lortu zuenetik.

Dentro de pocos días el Pueblo Saharaui conmemorará el Cuadragésimo Segundo Aniversario de la creación del Estado Saharaui (RASD), después de haber logrado superar con éxito las fases de su fundación y edificación hacia la liberación y la plena soberanía.

 

Berrogeita bi urte hauetan, Saharar Herriak bere identitate nazionala finkatzea lortu du, ahaleginari eta batasun nazionalari esker. Saharar guztiak harro egoteko moduan daude, euren erakundeek egoki funtzionatzen baitute erbestearen baldintza gogorrak eta baliabide-falta gorabehera.

En estos cuarenta y dos años el Pueblo Saharaui ha logrado consolidar una identidad nacional propia gracias a los sacrificios y a la unidad nacional; cada saharaui debe sentirse orgulloso del funcionamiento de sus instituciones nacionales a pesar de las duras condiciones del exilo y de la falta de recursos.

 

Saharar Herria inoiz baino lotuago dago autodeterminaziorako eta independentziarako eskubide legitimoei, eta Marokoren aurka borrokan jarraituko du, potentzia okupatzaile hori baita Mendebaldeko Saharako errepresioaren eta baliabide naturalen espoliazioaren erantzule.

El Pueblo Saharaui está más que nunca apegado a sus legítimos derechos a la autodeterminación y a la independencia y continuará la lucha contra Marruecos, potencia ocupante, responsable de la represión y el expolio de los recursos naturales del Sahara Occidental.

 

Hori horrela, Europako Auzitegiak aurki epai bat emango du eta ziur asko legez kanpokotzat joko du EBk Marokorekin indarrean duen arrantza-akordioa, zeinaren bidez onura jasotzen baitu Europako arrantza-sektoreak eta, batik bat, Espainiakoak.

En este contexto, el Tribunal Europeo de Justicia está próximo a emitir una sentencia en la que probablemente declarará ilegal el acuerdo de pesca que la UE mantiene vigente con Marruecos y del que se beneficia el sector pesquero europeo pero, sobre todo, el español.

 

Erabaki horrek ondorioak izango ditu: alde batetik, justiziak baliorik gabe utzi ahal izango du sinatutako eta berretsitako tratatu bat, Nazio Batuen dotrinan oinarritutako irizpideak alegatuz; eta, bestetik, Fronte Polisarioarentzat izugarrizko garaipen politikoa izango da.

Las consecuencias que se derivan de esa decisión suponen: por un lado, que la justicia pueda anular un tratado firmado y ratificado alegando criterios basados en la doctrina de Naciones Unidas; y, por otro, una gran victoria política del Frente Polisario.

 

Horregatik guztiagatik,

Por todo ello,

 

ESKATZEN DUGU Nazio Batuek gehiago luzatu gabe eman diezaiotela behin betiko eta bidezko irtenbidea gatazka honi. Horretarako, Saharar Herriak autodeterminaziorako eskubidea baliatu beharko du erreferendum libre eta gardena eginez, amaitzeko dagoen deskolonizazio-prozesuari buru emateko.

INSTAMOS a Naciones Unidas a que promueva sin más dilación la solución justa y definitiva de este conflicto, que pasa por el ejercicio del derecho de autodeterminación del Pueblo Saharaui mediante la celebración de un referéndum libre y transparente como culminación del proceso de descolonización inacabado,

 

BERRESTEN DUGU Fronte Polisarioa dela Saharar Herriaren ordezkari bakar eta legitimoa.

REAFIRMAMOS que el Frente Polisario es el único y legítimo representante del Pueblo Saharaui,

 

EXIJITZEN DUGU Marokok berehala aska ditzala preso politiko eta kontzientzia-preso saharar guztiak, eta geldiaraz ditzala espetxeetan eta Mendebaldeko Saharako lurralde okupatuetan gertatzen diren giza eskubideen urraketak.

EXIGIMOS a Marruecos que lleve a cabo la inmediata liberación de todos los presos políticos y de conciencia saharauis, y cese las violaciones de los derechos humanos en sus prisiones y en los territorios ocupados del Sahara Occidental,

 

ESKATZEN DUGU Mendebaldeko Saharan Erreferenduma Antolatzeko Nazio Batuen Misioak (MINURSO) lan handiagoa egin dezala giza eskubideak kontrolatzen eta zaintzen Mendebaldeko Saharako lurralde okupatuetan.

SOLICITAMOS que la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO) amplíe sus funciones y cometidos en el control y seguimiento de los Derechos Humanos en los territorios ocupados del Sahara Occidental,

 

ESKATZEN DUGU Espainiako Gobernuak estatus diplomatikoa eman diezaiola Fronte Polisarioak Espainian duen ordezkariari, Saharar Herriaren ordezkari bakar eta legitimo gisa; aitor dezala Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa; eta beharrezko egitasmo politikoak abiaraz ditzala, Mendebaldeko Sahararako Nazio Batuen Bake Planean oinarrituta behin betiko eta bidezko irtenbidea lortzeko.

SOLICITAMOS al Gobierno Español que otorgue un estatus diplomático a la representación del Frente Polisario en España, como único y legítimo representante del Pueblo Saharaui; que reconozca la República Árabe Saharaui Democrática y que promueva las iniciativas políticas necesarias para lograr una solución justa y definitiva sobre la base del cumplimiento del Plan de Paz de las Naciones Unidas para el Sahara Occidental.

 

SALATZEN DUGU Marokoko Gobernuak Mendebaldeko Saharako baliabide naturalak espoliatzen dituela.

DENUNCIAMOS el expolio de los recursos naturales del Sahara Occidental por parte del Gobierno de Marruecos.

 

ESKATZEN DUGU Mendebaldeko Saharan diharduten enpresek errespeta ditzatela, alde batetik, baliabide naturalen gaineko etengabeko subiranotasuna eta, bestetik, lurralde okupatu bateko baliabide naturalen esplotazioari aplikatu behar zaizkion nazioarteko zuzenbide humanitarioaren arauak.

SOLICITAMOS a las empresas que operan en el Sahara Occidental que respeten el derecho de soberanía permanente sobre los recursos naturales y las reglas del derecho internacional humanitario aplicables a la explotación de recursos naturales de un territorio ocupado.

 

GOGORARAZTEN DUGU Marokok ez duela inolako subiranotasunik Mendebaldeko Sahararen gainean eta EBk ezin duela Marokorekin akordiorik sinatu Fronte POLISARIOAren baimenik gabe. Gainera, EB behartuta dago printzipio horren eta arau horien urraketak sortzen duen legez kontrako egoera oro salatzera.

RECORDAMOS que Marruecos no ostenta en ningún caso la soberanía sobre el Sahara Occidental y la UE no puede firmar ningún acuerdo con Marruecos sin el consentimiento del Frente POLISARIO. Además, la UE está obligada a denunciar toda situación ilícita que se desprenda de la violación de este principio y estas reglas.

 

IRAGARTZEN DUGU SEAD aldarrikatu zeneko 42. urteurrenaren harira euskal erakunde eta elkarteetako ordezkariak Tindufeko errefuxiatuen kanpalekuetara joango direla Saharar Herriaren borroka justuaren aldeko konpromisoari eusteko.

ANUNCIAMOS que con motivo del 42 aniversario de la proclamación de la RASD representantes de las distintas instituciones y entidades vascas viajarán a los campamentos de población refugiada en Tinduf para renovar su compromiso con la justa lucha del Pueblo Saharaui.

 

Onartutako adierazpena ondoko helbideetara bidaliko da:

Las declaración aprobada se enviará a las siguientes direcciones:

 

a) ESPAINIAKO ERREGE-ETXEA

Zarzuelako Jauregia. Pardo Errepidea s/n. 28071 Madril

a) CASA REAL ESPAÑOLA

Palacio de la Zarzuela. Carretera del Pardo s/n. 28071 Madrid

 

b) ESPAINIAKO GOBERNUAREN PRESIDENTZIA

Moncloa. Avda. Puerta de Hierro, s/n. 28071 Madril

b) PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

La Moncloa. Avda. Puerta de Hierro, s/n. 28071 Madrid

 

c) KANPO-ARAZOETAKO ESPAINIAKO MINISTERIOA

Probintziako plaza, 1. 28012 Madril

c) MINISTERIO ESPAÑOL DE ASUNTOS EXTERIORES

Plaza de la Provincia, 1. 28012 Madrid

 

d) EUROPAKO BATZORDEA

Federica Mogherini

Batasuneko atzerri- eta segurtasun-politika erkideko goi-ordezkaria

Rue de la Loi. Wetstraat 170. B-1049 Bruxelles/Brussel. Belgique/België

d) COMISIÓN EUROPEA

Federica Mogherini

Alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

Rue de la Loi. Wetstraat 170. B-1049 Bruxelles/Brussel. Belgique/België

 

e) EUSKADIRAKO SAHARAR ORDEZKARITZA
Pintor Jesús Apellániz, 9 - 01008 Vitoria-Gasteiz

e) DELEGACIÓN FRENTE POLISARIO EN EUSKADI
Pintor Jesús Apellániz, 9 - 01008 Vitoria-Gasteiz

 

 

 

 

Proposatzailearen sinadura
Eugenia Arrizabalaga Olaizola
Eusko Abertzaleak

Bozeramailearen oniritzia
Eugenia Arrizabalaga Olaizola
Eusko Abertzaleak

 

Proposatzailearen sinadura
Ernesto Merino Amiama
Euskal Herria Bildu

Bozeramailearen oniritzia
Xabier Olano Jauregi
Euskal Herria Bildu

 

Proposatzailearen sinadura
Susana García Chueca
Euskal Sozialistak

Bozeramailearen oniritzia
Susana García Chueca
Euskal Sozialistak

 

Proposatzailearen sinadura
Imanol Gude Fuentes
Podemos-Ahal Dugu

Bozeramailearen oniritzia
Juantxo Iturria Gallego
Podemos-Ahal Dugu

 

 

Bozeramailearen oniritzia
Juan Carlos Cano Aristoy
Talde Popularra

 

 

 

 


ORRI-OINA:

Orri honen hasierara joan.