ARAKATZEKO LAGUNTZAK:

Edukira joan zuzenean.

Menura joan zuzenean.

Batzar Nagusien agenda.

Batzar Nagusietako ekimenak.BILATZAILEAK

Menua ireki Bilatzailea erakutsi

Jarduera


ORRI HONEN BIDE-IZENAORRIAREN EDUKI NAGUSIA

Adierazpen instituzionala

ADIERAZPEN INSTITUZIONALA, LGTBI PERTSONEN ESKUBIDEEKIN DUGUN KONPROMISOA INDARTZEKO EKAINAREN 28 HONETAN, LGTBI HARROTASUNAREN NAZIOARTEKO EGUNEAN

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA REFORZAR NUESTRO COMPROMISO CON LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTBI ESTE 28 DE JUNIO EN EL DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI

 

Gipuzkoako Batzar Nagusiek honako konpromiso hauek adierazten dituzte:

Las Juntas Generales de Gipuzkoa manifiestan su compromiso de:

 

1. LGTBI pertsona guztien berdintasun erabateko eta eraginkorraren alde lanean jarraitzea, barneko, Europako eta nazioarteko ordenamendu juridikoari jarraituz.

1. Continuar trabajando por la igualdad plena y efectiva de todas las personas LGTBI, de conformidad con el ordenamiento jurídico interno, europeo e internacional.

 

2. LGTBI pertsonak nazioartean aitortutako eskubide guztien titular izaten jarraitzeko eta inolako diskriminaziorik ez jasateko politikak proposatzea.

2. Proponer políticas para que las personas LGTBI sigan siendo titulares de todos los derechos reconocidos a nivel internacional sin que puedan ser objeto de discriminación alguna.

 

3. Eusko Jaurlaritzari eskatzea indartu dezala "Era Berean", arraza-, etnia- edo nazio-jatorriagatiko eta sexu-orientazio edo -identitateagatiko eta genero-identitateagatiko diskriminazioaren aurka borrokatzeko sarea, gaur egun giza baliabiderik eta baliabide ekonomikorik ez duena bere lana egiteko, hau da, sentsibilizatzeko, kontzientziatzeko, prestakuntza emateko edo onartutako legeak betetzen direla zaintzeko.

3. Reclamar al Gobierno Vasco que fortalezca "Era Berean", la red para luchar contra la discriminación por origen racial, étnico o nacional y por orientación o identidad sexual e identidad de género, que, a día de hoy, carece de recursos humanos y económicos para llevar a cabo su trabajo, sea sensibilizar, concienciar, formar o velar porque las distintas leyes aprobadas se cumplan.

 

4. LGTBI pertsonak diskriminatzeko moduei buruzko ezagutzak eskuratzea erraztuko duten eta tratu-berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioa lortzen lagunduko duten beharrezko neurri eta tresna guztiak bultzatzea.

4. Impulsar todas aquellas medidas e instrumentos necesarios, que faciliten la adquisición de conocimientos sobre las distintas formas de discriminación hacia las personas LGTBI, que sirvan para ayudar a la consecución del principio de igualdad de trato y no discriminación.

 

5. Irmoki gaitzestea indarkeria-modu guztiak, agerikoak zein ikusezinak, bai eta gorroto-delituak, diskriminazioa, intolerantzia, umiliazioa eta sexu-desiraren, sexu- eta genero-identitatearen edo gorputz-aniztasun sexualaren ondoriozko gainerako indarkeriak ere.

5. Condenar con firmeza todas las formas de violencia, tanto visibles como invisibles, así como los delitos de odio, la discriminación, la intolerancia, la humillación y demás violencias por motivos de orientación del deseo sexual, la identidad sexual y de género o la diversidad corporal sexual.

 

6. LGTBI mugimenduak egindako lana eta konpromisoa aitortzea, funtsezkoa izan baita LGTBI kolektiboaren giza eskubideak aitortzeko lortutako aurrerapausoetan.

6. Reconocer el compromiso y el trabajo realizado por el movimiento LGTBI como parte fundamental en los avances alcanzados para el reconocimiento de los Derechos Humanos del colectivo LGTBI.

 

7. Herritar guztiei dei egitea gogorarazteko LGTBI eskubideen aldeko borroka guztion borroka dela, eta pertsona ororentzat lortutako eskubide eta lorpenen aurkako diskurtso eta diskriminazio- eta indarkeria-mota guztiak arbuiatzen ditugula.

7. Hacer un llamamiento a toda la población a recordar que la lucha por los derechos LGTBI es una lucha de todos y todas y que rechazamos todos los discursos y las formas de discriminación y violencia en contra de los derechos y logros alcanzados para todas las personas.

 

8. Herritarrak eta erakundeak animatzea LGTBI mugimenduak gure herri eta hirietan deitutako ekintza guztietan parte hartzera, ez bakarrik ospakizunaren egunerako deituta daudenetan, baizik eta guztietan.

8. Animamos tanto a la población como a las instituciones a participar en todas las acciones convocadas por el movimiento LGTBI en nuestros pueblos y ciudades, no solo en aquellas unidas al día de la celebración, sino en todas.

 

 

 

 


ORRI-OINA:

Orri honen hasierara joan.