ARAKATZEKO LAGUNTZAK:

Edukira joan zuzenean.

Menura joan zuzenean.

Batzar Nagusien agenda.

Batzar Nagusietako ekimenak.BILATZAILEAK

Menua ireki Bilatzailea erakutsi

Jarduera


ORRI HONEN BIDE-IZENAORRIAREN EDUKI NAGUSIA

Adierazpen instituzionala

Martxoaren 8a, emakumearen eguna, berdintasuna, justizia eta emakumeak gizartean dagokion tokia lortzeko gizonek eta emakumeek egiten duten ahalegina gogora ekartzeko da. Baita desberdintasunaren arazoek hor jarraitzen dutela eta horren guztiaren aurkako lana guztion ardura dela gogora ekartzeko ere. Hemen gauzek ez daukate “ordena naturalik”.

 

Izan ere, egoera hau aldatzea lortzeko, oso argi eduki beharko dugu desberdintasunak gizarteratzearen alorrean zer ondorio dituen, oso argi eduki beharko dugu gizarte-kohesiorik gabe garapena ez dugula lortuko, eta, batik bat, oso argi eduki beharko dugu gai hau etikoa dela.

 

Horregatik, eta Emakumearen Nazioarteko Eguna ospatzen dela-eta, Gipuzkoako Batzar Nagusiek erakunde-adierazpen hau onartu dute:

 

ERAKUNDE-ADIERAZPENA

 

LEHENA. Gipuzkoako Batzar Nagusiek adierazten dute konpromiso tinkoa hartuta daukatela gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren alde, eta, horretarako, aukera-berdintasuna bultzatuko dutela abiapuntua desberdina den alorretan, eta diskriminazioa gertatzen denean eta sozialki onartzen denean hura ezabatzea bultzatuko dutela. Izan ere, berdintasuna ez delako zenbaki kontu hutsa, gizartearen erdiari, emakumeei, eragiten baitie berdintasunak. Berdintasuna printzipio demokratikoekin lotutako gaia da.

 

BIGARRENA. GIPUZKOAKO BATZAR NAGUSIEK emakumeek oraindik ere jasaten duten lan-diskriminazioa ezabatzeko neurriak babestuko dituzte, eta laneko ordutegiak hobeto berrantolatzeko eta enpresetako zuzendaritza organoetan emakumeak egotea sustatzeko tresnak bultzatuko dituzte.

 

HIRUGARRENA. Gipuzkoako Batzar Nagusiek adierazten dute gogor eta irmo arbuiatzen dutela emakumeen aurkako indarkeria. Emakumeen salerosketarako mafien aurkako borrokan lagunduko dute, mota guztietako sexu- eta lan-esplotazioak saihesteko, bai eta ablazioaren moduko mutilazio jarduerak edota emakumeen askatasuna gutxietsi edo murrizten duen erritu oro saihesteko ere.

 

LAUGARRENA. Gipuzkoako Batzar Nagusiek emakumeek erabaki publikoen prozesu guztietan parte hartzea bultzatuko dute, mundu zuzena, tolerantea eta desberdintasunak errespetatzen dituena eraikitzeko bidean. Desberdina denari adjektiboak jartzea beharrezkoa izango ez den mundu bat, alegia.

 

BOSGARRENA. Gipuzkoako Batzar Nagusiok, gainerako erakundeen modura, gizarte mota jakin bat garatzearen aldeko borroka egin behar dugu, hain zuzen ere, gizonek eta emakumeek nolako bizimodua eduki nahi duten aukeratu ahal izango duten gizartea, beren generoaren egiteko historiko edo kulturalak erabaki gabe beren ordez. Gizonak gizon izate hutsagatik belaunaldi askotan eduki dituen pribilegio zaharrak galdu behar ditu. Eta emakumeak lortu behar du gure gizartean oraindik ere emakume izate hutsagatik dauden arau zurrunetatik libre egotea.

 

La fecha 8 de marzo, día de la mujer, sirve para recordar el esfuerzo de hombres y mujeres para lograr la igualdad, la justicia y que la mujer tiene un puesto en la sociedad. También que los problemas de desigualdad siguen presentes y somos todos responsables de que la lucha para combatirla continúa. No estamos condenados a convivir con la desigualdad. Aquí no hay un “orden natural” de las cosas.

 

Porque cuanto más conscientes seamos de los efectos de la desigualdad en lo que es integración social; cuanto más conscientes seamos de que no podemos alcanzar el desarrollo sin cohesión social; y sobre todo, cuanto más seamos conscientes de que este es un tema ético, de que es un tema de justicia, antes lograremos cambiar esta realidad.

 

Por eso y con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, las Juntas Generales de Gipuzkoa acuerdan la siguiente

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

 

PRIMERO. Las Juntas Generales de Gipuzkoa manifiestan su compromiso decidido a favor de la igualdad entre hombres y mujeres y para ello buscaremos la igualdad de oportunidades allí donde el punto de partida es distinto, promoviendo la erradicación de la discriminación allí donde se practique y sea socialmente aceptada. Porque la igualdad no es un tema simplemente numérico, sino que la igualdad afecta a la mitad de la población, a las mujeres. La igualdad es un asunto de principios democráticos.

 

SEGUNDO. Las juntas generales de gipuzkoa apoyarán aquellas medidas que eliminen la discriminación laboral que aún sufren las mujeres, y promoverán mecanismos para una mejor reorganización horaria en el trabajo, impulsando la presencia de mujeres en los órganos de dirección de las empresas.

 

TERCERO. Las Juntas Generales de Gipuzkoa manifiestan su rotundo y enérgico rechazo de la violencia contra las mujeres, así como su compromiso en la lucha contra las mafias de trata de mujeres para evitar todo tipo de explotación sexual o laboral, también frente a los actos de “mutilaciones”, como la ablación, y contra todo tipo de ritual que menosprecie o reduzca la libertad de las mujeres.

 

CUARTO. Las Juntas Generales de Gipuzkoa fomentarán la participación de las mujeres en todos los procesos de decisión públicos en ese camino de construir un mundo equitativo, tolerante y respetuoso con las diferencias. Un mundo donde no sea preciso adjetivar lo distinto.

 

QUINTO. Las Juntas Generales de Gipuzkoa como el resto de Instituciones tenemos que luchar por desarrollar una sociedad donde hombres y mujeres tengan la oportunidad de elegir qué tipo de vida quieren llevar sin que el papel histórico y cultural de su género decida por él o ella. El hombre tiene que perder viejos privilegios que durante muchas generaciones ha gozado, por el simple hecho de ser hombre. Y la mujer tiene que liberarse de las rígidas normas que aún existen en nuestra sociedad por el simple hecho de ser mujer.

 

 

 

 

 


ORRI-OINA:

Orri honen hasierara joan.