ARAKATZEKO LAGUNTZAK:

Edukira joan zuzenean.

Menura joan zuzenean.

Batzar Nagusien agenda.

Batzar Nagusietako ekimenak.BILATZAILEAK

Menua ireki Bilatzailea erakutsi

Jarduera


ORRI HONEN BIDE-IZENAORRIAREN EDUKI NAGUSIA

Adierazpen instituzionala

BIRMANIAKO ZILOIARI BURUZKO ERAKUNDE ADIERAZPENA

 

MOTIBAZIOA:

 

Nargis zikloia igarotzean eragin duen hondamendia ikaragarria izan da. Myanmarko gobernuak 22.000 pertsona baino gehiago hil direla baieztatu du, eta beste 41.000 desagertutzat jotzen dira, nahiz eta hondamendiak eragindako suntsipena handiagoa izan daitekeen eta, zenbait iturriren arabera, hildakoen kopurua 100.000 izatera irits daitekeen.

 

Gaur, giza larrialdi izugarri bat dute, eta, beraz, herri horrekiko kezkatzeko eta elkartasuna agertzeko arrazoi bat gehiago dugu. Izan ere, Batzar Nagusietan Zoya Phan-ek eman digun lekukotasunaren bidez jakin dugu Myanmarren giza eskubideak gordinki urratzen dituztela.

 

Horregatik guztiagatik adostu dute Gipuzkoako Batzar Nagusiek erakunde adierazpen hau:

 

1. Gipuzkoako Batzar Nagusiek, Myanmarrek bizi duen tragediaren aurrean, bere atsekabea, dolumina eta elkartasuna adierazten diote Myanmartar herriari Nargis zikloia igarotzean herrialdearen hegoaldean berriki eragin duen hondamendiagatik

 

2. Gipuzkoako Batzar Nagusiek, nazioarteko erakundeen eskaerarekin bat eginez, Myanmarko Junta Militarrari eskatzen diote kaltetuentzako laguntzari nahiz kooperatzaileei herrialdeko mugak zabal diezazkiela, azken egunotan nazioarteko langile humanitarioen sarrera eragotzi duten eta etsituki behar den laguntza atzeratu duten murrizketak desagerraraziz. Halaber, Junta Militarrari eskatzen diote nazioarteak laguntzeko egiten dituen ahaleginei laguntzeko, eta komunitatearen laguntza banatzeko neurri eraginkorrak, gardenak eta bereizkeriarik gabekoak ezartzeko.

 

3. Gipuzkoako Batzar Nagusiek euskal erakundeei eskatzen diete arreta jar diezaietela nazioarteko erakundeek eta gobernuz kanpoko erakundeek Myanmarrera bidera dezaketen laguntza humanitarioari buruzko eskaerei eta haiei ahal den neurrian erantzun diezaietela, bai orain, zikloia igaro ondoren sortutako egoera larria leuntzeko laguntza emanez, bai etorkizunean, kaltetutako lekuak berreraikitzeko parte hartuz.

 

4. Azkenik, BNek uste dute Gipuzkoako Lurralde Historikoak, ordezkaritza goreneko erakundeen bidez —Foru Aldundia eta Batzar Nagusiak— engaiatu behar duela Birmaniako herriak bizi duen egoera larri eta giza krisiarekin, eta bakoitzaren aurrekontuen araberako diru ekarpenak egin behar dituztela egoera leuntzen ahalegintzeko. Helburu horrekin, Gipuzkoako Batzar Nagusiek 30.000 euroko ekarpena egingo dute —garapenerako laguntzarako eta lankidetzarako 2008ko aurrekontuan eskuragarri dagoen kopurua—, eta ekarpena benetako sinesgarritasuna duen nazioarteko erakunde baten bidez bideratuko dute.

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON EL CICLÓN DE BIRMANIA

 

MOTIVACIÓN:

 

La catástrofe provocada por el ciclón Nargis a su paso por Myanmar ha sido atroz. El Gobierno de Myanmar ha confirmado la muerte de más de 22.000 personas, y otras 41.000 se dan por desaparecidas, aunque la destrucción causada por el desastre puede ser mayor. Según algunas fuentes, el numero de fallecidos puede llegar a 100.000.

 

Hoy la situación es de auténtica emergencia humanitaria, por ello y en relación con el pueblo Birmano tenemos un nuevo y grave motivo de preocupación y solidaridad, – y ello tras haber conocido en estas Juntas Generales a través del testimonio de Zoya Phan la grave situación de vulneración de los derechos humanos en Birmania.-

 

Es por todo esto que las Juntas Generales de Gipuzkoa han acordado la siguiente declaración institucional:

 

1. Ante la tragedia que vive Myanmar, las Juntas Generales de Gipuzkoa expresan al pueblo Birmano su pesar, sus condolencias y su solidaridad, por la catástrofe que recientemente ha causado el ciclón Nargis a su paso por el sur del país.

 

2. Las Juntas Generales de Gipuzkoa, sumándose a la petición de organismos internacionales, instan a la junta militar de Myanmar a eliminar cualquier tipo de limitación que impida la entrada a los cooperantes humanitarios internacionales y que retrase la asistencia que tan desesperadamente necesitan. Igualmente instan a la junta militar a que coopere con los esfuerzos internacionales de asistencia y establezca mecanismos eficaces, transparentes y no discriminatorios para repartir la ayuda comunitaria.

 

3. Las Juntas Generales de Gipuzkoa instan a las instituciones vascas a que sean receptivos a las demandas de ayuda humanitaria y organismos internacionales no gubernamentales puedan hacer para Myanmar, y que, en la medida de lo posible les den respuesta, tanto ahora, dando ayuda para paliar la grave situación de crisis humanitaria surgida tras el paso del ciclón, como en el futuro, participando en la reconstrucción de los lugares dañados.

 

4. Por último, las JJGG entienden que el Territorio Histórico de Gipuzkoa a través de sus instituciones mas representativas – Diputación foral y Juntas Generales- deben comprometerse con la situación de emergencia y crisis humanitaria que sufre el pueblo Birmano y realizar las aportaciones económicas que pudieran estar disponibles en sus correspondientes presupuestos para intentar paliarla. Con esa finalidad las JJGG de Gipuzkoa aportaran el importa de 30.000 Euros- cantidad disponible en su presupuesto del 2008 para ayuda o cooperación al desarrollo- destinando dicha cantidad a través de organismos internacionales de reconocida credibilidad.

 

 

 

 

 


ORRI-OINA:

Orri honen hasierara joan.