ARAKATZEKO LAGUNTZAK:

Edukira joan zuzenean.

Menura joan zuzenean.

Batzar Nagusien agenda.

Batzar Nagusietako ekimenak.BILATZAILEAK

Menua ireki Bilatzailea erakutsi

Jarduera


ORRI HONEN BIDE-IZENAORRIAREN EDUKI NAGUSIA

Adierazpen instituzionala

ERAKUNDE-ADIERAZPENA, PABLO IBAR GIPUZKOAR JATORRIKO GAZTEARI BABESA EMATEKO (AEBETAN HERIOTZA-ZIGORRA DAUKA), ETA FORU ALDUNDIARI ESKATZEKO 2009KO AURREKONTUETAN PARTIDA BAT GAITZEKO, HERIOTZA-ZIGORRA EZEZTATZEAREN ALDEKO JARDUERAK FINANTZATZEKO, HELBURU HORI DAUKATEN ELKARTEEN ESKAEREI ERANTZUTEKO

 

Gipuzkoako Batzar Nagusiak gipuzkoar herritarren ordezkaritzarako organo gorena dira, eta heriotza zigorra gaitzesteko aho bateko konpromisoa dute, konpromiso konstituzional eta politikoa. Gipuzkoako foru legebiltzarrak uste du, beti uste izan duen bezala, pertsona bat hilaraztea ezin dela justifikatu, edozein ikuspuntutatik begiratuta ere. Ekintza basatia baita, egileei gizatasuna kentzen diena, eta gizarteak giza bizitzari ematen dion balioa murrizten duena.

 

Estatu batek inoiz ezin du justifikatutzat jo heriotza zigorra ezartzea. Erantzun kriminal anker, bihotz gogor eta itzulezin hori emanaz, estatua delitu egilearen maila berean jartzen da: era hotzean, aurrez pentsatuta eta kalkulatuta hiltzen duelako. Heriotza zigorra terrorearen, ankerkeriaren eta bizitzarekiko gutxiespenaren ikurra da. Heriotza zigorra giza eskubideen erabateko bortxaketaren adierazpena da; basatasun primitiboaren, Erdi Aroko fanatismoaren, totalitarismo modernoaren, eta garai guztietako intolerantzia kriminalaren isla da; zorionez, gaur egun, nazioarteko zuzenbidearen aurkakoa da.

 

Gaur egun, heriotza zigorra kentzeko borrokak emaitza onak eman ditu, baina herrialde batzuek zigor gupidagabe, bihotz gogor eta itzulezin hori dute oraindik. Beraz, gaur egun inoiz baino estatu gutxiagok egiten dituzte hilarazpenak. Duela gutxiko datuen arabera, 25 herrialde inguruk egiten dituzte, eta horien arteko sei herrialdek egiten dituzte hilketen % 91: Txina, Iran, Irak, Pakistan, Sudan eta Estatu Batuak.

 

Giza eskubideen aldeko Nazio Batzuen goi komisarioak esan zuenez, "prozesu batek izan behar dituen printzipioak errespetatzen ez dituzten epaiketa eta apelazio-prozeduren ondorioz ezartzea heriotza zigorra, bizitzeko eskubidea urratzea da." Drama hori baieztatzerakoan badirudi Pablo Ibarren kasuaz ari dela bereziki.

 

Estatu Batuetako Florida estatuko Starke espetxean bizi da nekez gipuzkoar jatorriko gaztea, heriotzaren korridorean itzaltzen ari da. Irregulartasunez betetako epaiketa baten ondoren, heriotza zigorra ezarri zioten, bermerik gabeko defentsa bat izan eta gero. Ofizioko abokatuak ez zituen egin beharreko ikerketak egin, ez zituen erabiltzeko moduan zeuden eta beharrezkoak ziren frogak ez aurkeztu ez eskatu, ez zuen erabili zituzten frogen legezkotasuna aurkaratu, nahiz eta manipulatuak izateko aukera egon… Tira, nahikoa izango da esatea ofizioko abokatuak berak aitortu zuela jendaurrean Pabloren heriotza zigorraren arduraduna dela.

 

Estatu Batzuetan, zoritxarrez, gaitasun ekonomiko handia eduki behar da legezko berme guztiak dituen defentsa izateko eta legez behar lukeen prozesua izateko, abokatuaren defentsaren gastu izugarriak ordaindu ahal izateko. Berriro diogu, zoritxarrez, Estatu Batuetan, heriotza zigorra ekiditea diru kontua da. Pablok defentsa gabezia hori pairatu zuen: bermeak dituen defentsa bat lortzeko dirurik ez duenak pairatzen duena. Eta aldez aurretik ezarri zioten heriotza zigorra, ekonomikoki ezin izan ziolako ordaindu bizitzaren alde bereak eta bi joko zituen abokatu bati. Gizakiok lotsarazten gaituen zigor arrazista eta klasista horren biktima da Pablo, diru gutxien duten giza talde guztiak bezala, hau da, hispano gehienak, beltzak eta baztertuak.

 

Pablok eta haren senitartekoek, oraindik ere, zigortu zutenean bezala, ez dute diru nahikorik defentsa duina eta berme guztiak emango dizkien apelazioa egiteko. Duela urte bat baino gehiago Florida estatuko Epaitegi Gorenak Pablo Ibarren heriotza zigorra berretsi zuen: erabaki judizial horrek gipuzkoar gazteak eta haren familiak heriotza zigorraren berehalako hilaraztearen aurka zuten tresna juridiko nagusietako bat amaiarazi zuen. Bai orduan bai orain, azken aukera bakarra geratzen da: Pablok defentsa egokirik ez zuela izan frogatu, eta, horrela, epaiketa errepikatu, epaiketa hura irregularra izan zelako, bermerik ez zuelako izan, eta heriotzera zigortu zuelako, eta epaiketa haren erruz dagoelako Floridako Starkeko espetxeko heriotzaren korridorean.

 

Agian azkeneko apelazioa da. Ibar sendiak abokatu espezializatua kontratatu zuen, baina ordainsariak oso garestiak dira. Zigortuaren aita, Candido Ibar, Espainiara eta Euskadira etorri da Pablo Ibarrentzat berme guztiak izango dituen beste epaiketa bat lortzeko Floridako Auzitegi Gorenean ezarritako apelazio horren gastuari aurre egiteko funtsak lortzera. Pablo Ibarren heriotza zigorraren aurkako elkarteak egindako diru bilketa publikoaren eta Eusko Jaurlaritzaren eta Gobernu zentralaren diru-ekarpenen bidez, gastu juridiko horretarako behar zen zenbateko osoa bildu ahal izan da azkenean. Alde horretatik, Pablo Ibarren heriotza-zigorraren aurkako elkarteak eskertu egin zuen oraindik lortu gabe zeuden azkeneko 35.000 euroei aurre egiteko Gipuzkoako Batzar Nagusiek abian jarritako ekimena; azkenean, Gobernu zentralak hartutako konpromisoen bidez lortu da kopuru hori. Hala ere, apelazioaren ebazpenaren ondoren, urratsik zailena geratzen da. Baiesten badute, beste epaiketa bat egingo da, eta AEBetan behar bezalako bermeekin egindako defentsa juridikoaren gastuak izugarriak dira. Ezesten badute, heriotza-zigorra bete aurretik Estatu Batuetako Auzitegi Gorenean errekurtsoa ezartzea beste aukerarik ez da geratuko, eta horrek ere diru-zenbateko handiko gastua ekarriko luke. Gipuzkoako Batzar Nagusiek Pablorentzat beste epaiketa bat egongo den itxaropen sendoari eusten diote, bai eta epaiketa hori zuzena izango den eta behar bezalako bermeekin egingo den itxaropena ere.

 

Horregatik guztiagatik, heriotza-zigorra giza eskubideen erabateko urraketaren ikurra delako ustean, eta giza eskubide horiek babestu eta defendatzeko duten konpromiso saihestezina erakutsiz, Gipuzkoako Batzar Nagusiek ERAKUNDE ADIERAZPEN hau onartzen dute:

 

1. Gipuzkoako Batzar Nagusiek, berriz ere, elkartasuna adierazten diote Pablo Ibarri, eta familiari erakunde babesa ematen diote hasi duten auzi judizial berrian, auzi berriak laguntza juridiko egokia jasotzeko eskubidea bermatuko duelako.

 

2. Gipuzkoako Batzar Nagusiek Gipuzkoako herritarrei egiten diete dei Pablo Ibarri elkartasun gutunak bidal diezazkioten espetxera, Estatu Batuetako Floridako Starke-ko espetxera.

 

3. Gipuzkoako Batzar Nagusiek dei egiten diote Espainiako Gobernuari, herritar espainiarren bizitzarako oinarrizko eskubidea babestearren, har ditzan behar diren neurri politiko, legezko, ekonomiko eta diplomatiko guztiak heriotza zigorra duten espainiar herritarrei —eta, kasu honetan, Pablo Ibarri— kalitateko laguntza juridiko nahikoa bermatzeko.

 

4. Azkenik, Gipuzkoako Batzar Nagusiek Foru Aldundiari eskatzen diote partida bat ezarri dezala 2009ko aurrekontuetan, Kiroletako eta Kanpo Ekintzako Departamentuko Giza Eskubideen Zuzendaritzan, heriotza zigorra ezeztatzearen aldeko jarduerak finantzatzeko, eta baita, horretarako aukerak izan ditzan heinean, mundu osoan, Pablo Ibarren heriotza-zigorraren aukako elkartearen moduan, heriotza-zigorra ezeztatzea helburu duten organismo eta elkarteen eskariei eta beharrei erantzuteko ere.

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN APOYO DE PABLO IBAR, JOVEN DE ORIGEN GUIPUZCOANO CONDENADO A MUERTE EN EE.UU., INSTANDO A LA DIPUTACIÓN FORAL A HABILITAR EN LOS PRESUPUESTOS DEL 2009 UNA PARTIDA PARA FINANCIAR ACTUACIONES A FAVOR DE LA ABOLICIÓN DE LA PENA CAPITAL, PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS ASOCIACIONES QUE PERSIGAN ESTE FIN

 

Las Juntas Generales de Gipuzkoa, máximo órgano de representación de la ciudadanía guipuzcoana, mantienen un compromiso constitucional y político unánime en relación a la repulsa a la pena de muerte. El Parlamento Foral de Gipuzkoa, hoy como siempre, entiende injustificable, desde todos los puntos de vista, la ejecución de una persona, porque toda ejecución es un acto brutal que deshumaniza a quienes la realizan y disminuye el valor que la sociedad atribuye a la vida humana.

 

Nunca un Estado puede entender justificada la aplicación de la pena de muerte. El estado con esta respuesta criminal cruel, inhumana e irreversible se pone al nivel incluso del propio delincuente, ya que mata de forma fría, premeditada y calculada. La pena de muerte es símbolo del terror, de la crueldad y del desprecio a la vida. La pena de muerte es la expresión de la violación absoluta de los derechos humanos y denominador común de la ferocidad primitiva, del fanatismo medieval, del totalitarismo moderno, de la intolerancia criminal de todos los tiempos que afortunadamente hoy es contraria al derecho internacional.

 

En la actualidad la lucha abolicionista de la pena capital ha dado unos frutos considerables, pero todavía existen países donde se mantiene esta pena cruel, inhumana e irreversible. El día de hoy por tanto so n menos que nunca los Estados que llevan a cabo ejecuciones: unos 25 países – según datos recientes – y de ellos teniendo el 91% de las ejecuciones en 6 países.: China, Irán, Irak, Pakistán, Sudán y Estados Unidos.

 

La Alta Comisionada de la ONU para los derechos Humanos decía “La imposición de la pena de muerte después de un juicio y unos procedimientos de apelación que no respeten los principios de proceso debido equivale a una violación del derecho a la vida”.El drama de esta afirmación parece especialmente referido a Pablo Ibar.

 

Es en Estados Unidos dónde el joven español de origen vasco y guipuzcoano malvive y se consume en el corredor de la muerte de la penitenciaria de Starke, en el Estado de Florida, tras ser condenado a muerte en un juicio rodeado de irregularidades y con la concurrencia de una defensa sin garantías. El abogado de oficio que le asistió no realizó las investigaciones obligadas, no presentó ni solicitó las pruebas necesarias y que estaban disponibles, no impugnó la legalidad de las pruebas que se usaron y que podían haber sido manipuladas… en definitiva, baste decir que incluso éste abogado de oficio ha reconocido públicamente que se considera responsable de la condena a muerte de Pablo.

 

En el país estadounidense desgraciadamente el derecho a una defensa con todas las garantías legales y a un proceso legalmente debido es sinónimo de alta capacidad económica para afrontar los gastos de una defensa letrada. Desgraciadamente insistimos, evitar la pena de muerte en Estados Unidos, es cuestión de dinero. Pablo sufrió la indefensión de quien no tuvo dinero para asegurarse una defensa con garantías y fue condenado a muerte de antemano ante la imposibilidad económica de contar con un abogado o abogada que se batiese el cobre por su vida. Pablo es víctima – como los colectivos con menos recursos, entre los que se encuentran la mayoría de los hispanos, negros y excluidos – de la aplicación de esta pena racista y clasista que sonroja a la humanidad.

 

Pablo y su familia, hoy, como cuando fue condenado, tampoco tiene recursos para afrontar una apelación con una defensa digna y con las debidas garantías. Ya hace más de un año el Tribunal Supremo del Estado de Florida confirmó la Sentencia a muerte de Pablo Ibar y con dicho pronunciamiento judicial acabó se acabó una de la principales herramientas jurídicas en que el joven de origen guipuzcoano y su familia habían contado para luchar frente a la ejecución inminente de la pena de muerte. Entonces y hoy sólo queda una última y definitiva oportunidad que se centra en demostrar que Pablo no tuvo una defensa adecuada y así volver a repetir el juicio irregular y sin garantías que le condenó a muerte y le mantiene en el corredor de la penitenciaria Starke de Florida.

 

Se trata quizá de la última apelación. La familia Ibar contrató a un abogado especializado cuyos honorarios se elevaban a una cuantía importante económicamente. El padre del condenado a muerte, Cándido Ibar, ha viajado a España y a Euskadi para buscar fondos para hacer frente al gasto de esta apelación ante el Tribunal Supremo de Florida para conseguir un nuevo juicio, con todas las garantías, para Pablo Ibar. Una cuestación pública a través de la "Asociación contra la pena de Muerte Pablo Ibar", aportaciones económicas del Gobierno Vasco y el Gobierno Central han hecho finalmente la recaudación del total de la cuantía necesaria para ese gasto jurídico. En ese sentido la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar agradeció la iniciativa de las Juntas Generales de Gipuzkoa de hacer frente a los últimos 35.000 Euros cuya recaudación aún no había sido posible y que finalmente ha sido conseguida a través de los compromisos que había adquirido el Gobierno Central. Sin Embargo, tras la resolución de la apelación, queda el paso más difícil. Si es estimada, habrá nuevo juicio y los gastos de una defensa jurídica con las debidas garantías en EE.UU son altísimos. Si es desestimada, solo queda antes de la ejecución el recurso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, otro gasto más de importante cuantía económica. Las Juntas Generales de Gipuzkoa mantienen firme la esperanza de que haya un nuevo juicio para Pablo, y que este juicio sea un juicio justo y con las debidas garantías.

 

Es por todo ello, considerando la pena capital símbolo de la violación absoluta de los derechos humanos, y en demostración de su ineludible compromiso con la tutela y defensa de dichos derechos humanos por lo que las Juntas Generales de Gipuzkoa aprueban la siguiente DECLARACION INSTITUCIONAL:

 

1. Las Juntas Generales de Gipuzkoa manifiestan nuevamente su solidaridad con Pablo Ibar y su poyo institucional a la familia en la nueva causa judicial que ha emprendido y que pretende garantizar su derecho a recibir una asistencia jurídica adecuada.

 

2. Las Juntas Generales de Gipuzkoa hacen un llamamiento a la ciudadanía guipuzcoana para que envíen cartas de apoyo a Pablo Ibar a la prisión donde se encuentra internado, la penitenciaria de Starke, en Florida, Estados Unidos.

 

3. Las Juntas Generales de Gipuzkoa hacen un llamamiento al Gobierno Español, a que, en defensa del derecho fundamental a la vida de los ciudadanos españoles, adopte cuantas medidas políticas, legislativas, económicas y diplomáticas sean necesarias para garantizar una asistencia jurídica de calidad y capacidad suficiente a los ciudadanos españoles condenados a muerte y, en este caso, a Pablo Ibar.

 

4. Por último, Las Juntas Generales de Gipuzkoa instan a la Diputación Foral, , a habilitar una partida presupuestaria, en la Dirección de Derechos humanos del Departamento de Deportes y Acción Exterior, en los presupuestos para el 2.009, destinada a financiar actuaciones a favor de la abolición de la pena capital y a atender, en la medida de sus posibilidades, con cargo a la misma las demandas y necesidades que les planteen los organismos o asociaciones que, como la Asociación Contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, tengan por objeto la abolición de la pena de muerte en todo el mundo.

 

 

 

 

 


ORRI-OINA:

Orri honen hasierara joan.