ARAKATZEKO LAGUNTZAK:

Edukira joan zuzenean.

Menura joan zuzenean.

Batzar Nagusien agenda.

Batzar Nagusietako ekimenak.BILATZAILEAK

Menua ireki Bilatzailea erakutsi

Jarduera


ORRI HONEN BIDE-IZENAORRIAREN EDUKI NAGUSIA

Adierazpen instituzionala

HAURREN NAZIOARTEKO EGUNAREN INGURUKO GIPUZKOAKO BATZAR NAGUSIEN ERAKUNDE-ADIERAZPENA

 

MOTIBAZIOA

 

Haurrak dira gure etorkizunerako hazia, eta eurek dira gizarte hobea lortzeko oinarria osatzen dutenak, gizarte garatuagoa eta sozialki kohesionatuagoa. Justuagoa. Gure etorkizunaren oinarria etorkizuneko belaunaldiak zaintzean dago. Horregatik, gaur, azaroak 20, mundu osoko haurren eguna, Gipuzkoako Foru Parlamentuaren helburua “Txikienei etorkizun hobea ematea" da.

 

Gure haur guztiak, munduko haur guztiak, inuzenteak, ahulak, mendekoak dira. Egunero iristen dira gure belarrietara munduko haurren aurka egiten diren bidegabekerien inguruko berriak: Bakardadea, arreta eza, zainketa falta, gosea, analfabetismoa, tratu txarrak, haurren lana, sexu abusuak eta saihestu daitezkeen gaixotasunek eragindako heriotzak dira egunkarietako lehen orrietako eta teleberrietako lehen albisteen ohiko lotsak; XXI. mendeko gizarte global honentzat lotsagarriak diren errealitateak aipatu beharra penagarria da, oraindik milioika adingabekok jarraitzen baitute esklabutzan edo sexu-esplotazioa pairatzen.

 

Ez dezagun geure burua engaina pentsatuz munduan haurren aurka gertatzen diren eroso horiek guztiak pribilegiatua den lehen mundutik kanpo gertatzen direla. Ez da egia. Lehen mailakoak diren herrialdeen artean haurren egoerak gogorra izaten jarraitzen du. Haur askok pobrezia, arreta falta bizi dute, eta horietatik milaka tratu txarrak eta gehiegikeriak jasaten ari dira.

 

Arrazoi horregatik, Gipuzkoako Batzar Nagusiak, egoera horren jakitun, Nazio Batuek Haurren Eskubideei buruzko konbentzioan egindako adierazpenen garrantzia azpimarratu nahi dute. Konbentzio horrek, haurren eskubideen defentsan berrogeita hamar printzipio baino gehiago hartzen ditu: haurren osasuna eta elikadura baldintzak hobetzeko, neska eta mutikoei tratu bera ematea lortzeko, haur guztientzat oinarrizko hezkuntza lortzeko, gizarte libre batean modu arduratsuan bizitzeko prestatzeko eta bizi diren gizarteko bizitza kulturalean parte hartzera bultzatzeko.

 

Hori guztia lortzeko gogor egin da lan, eta helburu horiek lortzeko lanean jarraitzen dute munduko maila guztietako erakundeek. Baita Gipuzkoakoek ere. Eta horregatik gobernu askok eta askok haurren eskubideei buruzko konbentzio hori babesteko gutxieneko baldintzak bete daitezen neurriak hartu dituzte. Baina oraindik ez da nahikoa, oraindik, gure haurrentzat balio apartekoa eta kalkulaezina duen dokumentu horretako printzipio eta eskubide guztiak gogoan hartu behar ditugu.

 

Zerbaitegatik da, historian, giza eskubideen defentsarako tresna guztien artean atxikimendu gehien jaso duen dokumentua.

 

Gipuzkoako Batzar Nagusiek bat egiten dute, gaur, NBEren Haurren Eskubideen konbentzioaren berrespenarekin, jakinik erakunde horretako agintari nagusi Kofi Annan-ek zioen bezala ”Arriskuan dagoen haur batek ezin duela itxaron”. Gipuzkoako Batzar Nagusiek haurren eskubideen urraketaren aurka daudela adierazi nahi dute; izan ere, haurrak degradatuta dauden egoerak ikusten ditugunok lotsatzeko eta haserrerako aukera daukagu, eta haurren eskubideak aldarrikatzeko betebeharra daukagu; eskubide horiek isilarazi eta lotsarik gabe bortxatu baitira.

 

Horregatik guztiagatik Gipuzkoako Batzar Nagusiek honako ADIERAZPEN INSTITUZIONAL hau onartzen dute:

 

1. Gipuzkoako Batzar Nagusiek bat egin nahi dute Haurren eskubideei buruzko konbentzio unibertsalaren printzipio eta helburuekin, adierazpen horrek jarraian aipatzen diren alderdiak hartzen baititu bere baitan: abandonu eta lan edo sexu esplotazioaren aurrean haurrak babestua izateko duen eskubidea; osasun onurak eta osasun arreta izateko eskubidea; laguntza jasotzen lehenak izaten haurrek duten eskubidea; berdintasunerako eta babeserako eskubidea; etxebizitza, elikadura eta arreta eta zainketarako eskubidea; hezkuntzarako eta haur ezinduen arretarako eskubidea; gurasoen eta gizartearen maitasuna jasotzeko eskubidea.

 

2. Gipuzkoako Parlamentu honek -milioika haurren artean oraindik ere egoera larri eta desesperatzeko modukoak gertatzen direla jakinik- gaur, Haurren Eskubideen Nazioarteko egunean, argi eta garbi adierazi nahi du konpromisoa hartzen duela haurren eskubideen alde egiteko eta tratu txarrak eta bidegabekeriak salatu eta horiekin bukatzeko proposatzen diren ekimen guztiak bultzatu eta horietan parte hartzeko.

 

DECLARACION INSTITUCIONAL DE LAS JUNTAS GENERALES DE GIPUZKOA EN RELACIÓN CON EL DIA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA

 

MOTIVACION

 

Los niños y niñas son la semilla de nuestro futuro y constituyen la base esencial para la consecución de una sociedad mejor, más desarrollada y cohesionada socialmente. Más justa. Nuestro futuro se basa de forma prioritaria en el cuidado de las futuras generaciones. Por lo anterior, hoy, día 20 de Noviembre, día de los niños y niñas de todo el mundo “Dar a los más pequeños un futuro mejor” es el gran objetivo de este Parlamento Foral de Gipuzkoa.

 

Todos nuestros niños y niñas, todos los niños y niñas del mundo son inocentes, vulnerables, dependientes. A diario llegan a nuestros oídos noticias de atropellos que se comenten contra niños y niñas en todo el mundo: soledad, desatención, falta de cuidado, hambre, analfabetismo, malos tratos, trabajo infantil, abusos sexuales y muertes por enfermedades evitables son vergüenzas clásicas en las portadas de periódicos y las cabeceras de los telediarios, teniendo la tristeza de destacar, especialmente la realidad tan vergonzante para esta sociedad global del siglo XXI, los millones de menores que aún continúan en situación de esclavitud o explotación sexual.

 

Y no pretendamos engañarnos pensando que todos esos ataques que se dirigen hoy por hoy en el mundo frente a la infancia sólo se producen fuera de nuestro privilegiado primer mundo. No es cierto. En los países pertenecientes a ese primer nivel, la situación de la infancia no deja de ser dura. Muchos niños y niñas sufren pobreza, desatención y miles de ellos son maltratados y abusados.

 

Las Juntas Generales de Gipuzkoa por esta razón, conscientes de esta situación, recalcan la importancia de los pronunciamientos de las Naciones Unidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, una convención que abarca la declaración de más de cincuenta principios en defensa de los derechos de los niños y niñas que se pronunciaron para conseguir tareas como mejorar las condiciones de salud y nutrición de los niños, prestar atención a los niños y niñas en circunstancias especialmente difíciles, conseguir un trato igualitario para niños y niñas, facilitarles una educación básica, prepararles para vivir responsablemente en una sociedad libre y estimularles a participar en la vida cultural de la sociedad en la que viven.

 

Se ha trabajado mucho para la consecución de todas esas tareas, y se sigue trabajando para esos objetivos en los distintos niveles institucionales del mundo, también en Gipuzkoa, y es por ello que muchos de los gobiernos han tomado medidas tendentes a cumplir los requisitos mínimos en la protección de los derechos de esa Convención sobre los Derechos del Niño. Pero aún no es suficiente, aún debemos recordar todos los principios y derechos contenidos en ese documento de extraordinario e incalculable valor para nuestra infancia. Por algo es el documento que más ratificaciones ha recibido de todos los instrumentos de derechos humanos de la historia.

 

Las Juntas Generales de Gipuzkoa se suman hoy a la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño de la ONU, conscientes de que como decía el más alto dirigente de dicha organización - Koffi Annan – “Un niño en peligro es un niño que no puede esperar”. Las Juntas Generales de Gipuzkoa quieren manifestarse frente a esta vulneración de derechos de la infancia. Porque quienes asistimos a situaciones donde la infancia se ve degradada, tenemos la opción del sonrojo y la de la indignación y la obligación de proclamar los derechos de estos niños y niñas, derechos silenciados y vergonzosamente violentados.

 

Es por todo ello que las Juntas Generales de Gipuzkoa aprueban la siguiente DECLARACION INSITUCIONAL:

 

1. Las Juntas Generales de Gipuzkoa desean adherirse expresamente a los principios y objetivos establecidos en la Convención Universal de los Derechos del Niño, sobre la base de que dicha declaración tiene en cuenta aspectos fundamentales tales como: el derecho de la infancia a ser protegida frene a los abandonos, los malos tratos y la explotación laboral y sexual; derecho a acceder a beneficios y la atención sanitaria; el derechos de los niños y niñas a ser los primeros en tener ayuda; el derecho a la igualdad y a la protección; el derecho a vivienda, a la alimentación y atención y cuidado; el derecho a la educación y a la atención para los niños y niñas discapacitados; el derecho al amor de sus padres y de la sociedad.

 

2. Este Parlamento de Gipuzkoa –siendo consciente de que aún se dan situaciones graves y desesperantes para millones de niños y niñas - quiere hoy, Día Internacional de los Derechos de la Infancia, alzar su voz nuevamente y manifestar su compromiso con el impulso y la participación en todas aquellas iniciativas que se propongan para denunciar y acabar con las situaciones de malos tratos o abusos para con los derechos de los niños y niñas.

 

 

 

 

 


ORRI-OINA:

Orri honen hasierara joan.