ARAKATZEKO LAGUNTZAK:

Edukira joan zuzenean.

Menura joan zuzenean.

Batzar Nagusien agenda.

Batzar Nagusietako ekimenak.BILATZAILEAK

Menua ireki Bilatzailea erakutsi

Jarduera


ORRI HONEN BIDE-IZENAORRIAREN EDUKI NAGUSIA

Adierazpen instituzionala

ERAKUNDE-ADIERAZPENA, EMAKUMEAREN NAZIOARTEKO EGUNA DELA-ETA

 

1911ko martxoaren 8an ospatu zen lehen aldiz Emakumearen Nazioarteko eguna. Egun horretan, milioi bat emakumek boto-eskubidea aldarrikatu zuten, lan egiteko eskubidea, kargu publikoak izateko eskubidea; azken batean, historikoki egon den eta gaur egun, oraindik, gizakien erdiarekiko, emakumeekiko, desberdintasunak mantentzen dituen bazterketarekin bukatzeko eskubidea.

 

Gure garaian, ia ehun urte beranduago, oraindik ezin dugu hitz egin gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaz, ezta emakumeen eremu pribatuan zein publikoan desorekak, desberdintasunak eta justiziarik ezak desagertu direla esan ere. Hala ere, aurrerapausu garraintzitsuak eman dira emakume eta gizonen berdintasunaren alorrean.

 

Dena dela, emakumeen eskubideekiko desoreka dagoenean, berdintasunarekiko borroka baketsuak jarraitu behar du, atzera egitea ez baita inoiz alternatiba, ezta geldirik egotea ere, aurrera egin behar da.

 

Munduko gizon eta emakumeak, denak, berdintasunerako bidea egiten ari garela jakinik, berdintasunerako eskubidea defendatu behar dugu, ukatu ezin daitekeen herritarren eskubide gisa. Lortutako eskubidea da.

 

Denok gara egoera honen arduradun eta ahalegin bateratua egin behar dugu elkarbizitza berdintasun parametroetan izatea lortzeko, gizon eta emakumeen arteko benetako berdintasuna izango duen etorkizuna ikusiko dugula konfiantza izanik. Hori da Gipuzkoako Batzar Nagusien nahia oraingo martxoaren 8rako, denok batera berdintasuna lortu ahal izango baitugu, gero eta eraginkorragoa egin eta gure elkarbizitzan sakondu, mota guztietako emakumearen bazterketa gizarte gaitza baino gehiago, demokrazia falta baita.

 

Horregatik guztiagatik, eta Emakumearen Nazioarteko egunaren ospakizunak direla-eta, Gipuzkoako Batzar Nagusiek honako ERAKUNDE ADIERAZPENA adostu dute:

 

1. Gipuzkoako Batar Nagusiek, gaur egunero bezala, gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren aldeko konpromiso sendoa mantentzen du, baita gizon eta emakumeen arteko aukera berdintasuna lortzeko borrokan ere, berdintasuna teorian ere ez dagoen tokietan ere bai.

 

Era berean bere inplikazioa agertzen dute egoera larriekin bukatzeko, munduko zenbait tokitan, egoera horiek ez dira berdintasun eza emakumeen eskubide eza baizik, emakume izate hutsagatik. Foru Kamarak badaki nazioarteko komunitatearen ahalegin eta lan guztia beharrezkoa dela emakumeen eskubideek ukatzea dakarte edo ezartzen duten, laguntzen edo baimentzen dituzten mota guztietako sistema politikoak edo erregimenak eta mota guztietako erritualak –erlijiosoak, kulturalak edo sozialak- desagertarazteko. Eskubide horiek desagertzea emakumeak gutxiestea, euren eskubideak murriztea edo gehiegikeriak, erasoak edo mota guztietako indarkeria erabiltzea esan nahi baitu.

 

2. Gipuzkoako Batzar Nagusiek gizarte justuagoa eta orekatuagoa defendatzen dute, sozialki bateratuagoa eta integratuagoa; gizon eta emakumeek bizitza sozial, profesional, politiko eta familiakoaren alderdi bakoitza partekatzeko eskubidea dugulako.

 

Horretarako, Foru Kamarak emakumearen benetako berdintasunerako eskubidea onartzea aldarrikatzen du, eta horrek, inolako salbuespenik gabe, gizaki guztientzat interesgarriak diren erabakiak hartzeko unean emakumeen parte hartzea lortzea eskatzen du; bereziki emakumeen lanari eragiten dien ezegonkortasuna, langabezia eta behin-behinekotasunarekin amaitzea esan nahi du; oraindik jarraitzen duten lansarien arteko ezberdintasunekin amaitzea; eta emakumeak amatasunaz erabat gozatzeko eskubidearen ikuspegia eta errehabilitazioa, botere publikoek babestuko dutela bermatuz.

 

Emakumeek- mundu honen herritarren erdia baino gehiago- eskubidea dute edozein proiektu pertsonali ekiteko eta edozein karrera profesional edo lanekoari ekiteko, sexuagatik edo historikoki desberdintzat jo denagatik oztoporik izan gabe.

 

3. Gipuzkoako Batzar Nagusiek egun honetan, berriz ere, euren kezka adierazten dute genero indarkeriak bere horretan jarraitzen duelako, eta matxismo kriminalaren gaitz onartezin honek eragiten dituen biktima ugariei dolumina adierazi nahi die.

 

Foru Kamarak indarkeriarik gabeko bizitza bat izateko emakumeek duten eskubidea aldarrikatzen dute, indarkeriarik gabeko bizitza delako bizitzarako eskubidearen hasiera.

 

Gure indarrak eta ahotsak elkartu behar ditugu emakume izateagatik soilik jasaten duten indarkeriarekin amaitzeko, eta erasotzaileenganako bazterketa soziala sustatu eta areagotzeko konpromisoa hartzen dugu; gai honen inguruan gizartearen kontzientzia eta sentsibilizazioa bultzatzeko ekimenak; gazte eta nerabeen artean genero-indarkeriari aurre hartzeko eta indarkerairen biktima diren emakumeak babestu eta artatzeko administrazioen programak sustatu eta babestuz, osasun pertsonalaren eta bergizarteratzearen ikuspegitik bizitza oso baterako aukera emanez.

 

4. Gipuzkoako Batzar Nagusiek Gipuzkoako herritarrak animatzen dituzte Emakumearen Nazioarteko egunean egingo diren ekitaldietan parte har dezaten, aldarrikapen eguna izateaz gain itxaropen eta etorkizunera begirako eguna ere badelako. Eskubide berak izango dituzten herritarren etorkizuna eta eskubide horiek baliatu eta gozatzeko aukera berekin.

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

 

El día 8 de marzo de 1911 se conmemoró por primera vez el Día Internacional de la Mujer. En aquella fecha, un millón de mujeres exigieron el derecho al voto, el derecho a trabajar, el derecho a ocupar cargos públicos, en definitiva el derecho a acabar con el fin de la discriminación histórica que ha existido y aún mantiene desigualdades frente a las que constituyen la mitad de la humanidad, las mujeres.

 

En nuestra época, casi cien años después no podemos hablar aún con una igualdad efectiva entre hombres y mujeres ni de la completa desaparición de los desequilibrios, desigualdades e injusticias en el ámbito privado y en el público de la población femenina, ello a pesar de los importantes avances que día a día se han logrado en el campo de la igualdad de mujeres y hombres.

 

Ello no obstante, como aún existe desequilibrio efectivo de los derechos de las mujeres, la lucha pacífica por la igualdad debe continuar, porque la alternativa nunca es retroceder, ni siquiera debe ser estancarse, sino avanzar.

 

Hombres y mujeres del mundo, todos y todas, conscientes de que caminamos hacia la igualdad efectiva, debemos defender el derecho a la igualdad como un derecho de ciudadanía que no debe ni puede ser arrebatado. Es un derecho conquistado.

 

Todos y todas somos responsables de esta situación y debemos aunar esfuerzos para lograr una convivencia en parámetros reales de igualdad, confiando en divisar un futuro mejor para la igualdad real de hombres y mujeres. Ese es el deseo de las Juntas Generales de Gipuzkoa en el presente 8 de marzo, porque junt@s podremos consolidar la igualdad, hacerla cada vez más efectiva y profundizar por tanto en nuestra convivencia, porque la discriminación femenina en todas sus manifestaciones es algo más que una lacra social, es un déficit democrático evidente.

 

Por esto y, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, las Juntas Generales de Gipuzkoa acuerdan la siguiente DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:

 

1. Las Juntas Generales de Gipuzkoa, hoy como todos los días, mantienen un compromiso decidido a favor de la igualdad entre hombres y mujeres de igual forma que con la lucha por el logro de la igualdad de oportunidades entre ellos y ellas también allí donde no existe siquiera en la teoría.

 

Asimismo, manifiestan su implicación con las acciones para erradicar aquellas graves situaciones que, en otras partes del mundo, suponen no ya la desigualdad, sino la ausencia de derechos para las mujeres por simple el hecho de ser mujeres. La cámara foral es consciente de la necesidad del esfuerzo y trabajo de toda la comunidad internacional para la desaparición de todo tipo de sistemas políticos o regímenes y toda clase de rituales – religiosos, culturales o sociales – que supongan o impongan, alienten o permitan la negación de derechos de las mujeres, menospreciándolas, reduciendo su libertad o permitiendo su abuso, agresión o violencia de cualquier tipo.

 

2. Las Juntas Generales de Gipuzkoa defienden una sociedad más justa y equilibrada, más cohesionada e integrada socialmente, porque hombres y mujeres tenemos derecho a compartir en equilibrio todas y cada una de las facetas de la vida social, profesional, política y familiar.

 

Para todo eso, la cámara foral reivindica el reconocimiento del derecho de las mujeres a una igualdad real y efectiva con los hombres que incluye la consecución sin excepciones de la participación de las mujeres en la toma de decisiones sobre asuntos que interesan a toda la ciudadanía; la erradicación de la inestabilidad, el desempleo y la temporalidad que sigue afectando principalmente al empleo femenino; la eliminación de las diferencias retributivas que todavía persisten; y la concepción y rehabilitación del derecho de la mujer a disfrutar de la maternidad plenamente, con la garantía de protección de los poderes públicos.

 

Las mujeres – más de la mitad de la ciudadanía de este mundo – tienen derecho a emprender cualquier proyecto personal y a iniciar cualquier carrera profesional o laboral, sin obstáculos determinados por su sexo y la consideración desigual histórica del mismo.

 

3. Las Juntas Generales de Gipuzkoa manifiestan nuevamente en este día su preocupación por la persistencia de la violencia de género y su pésame por las numerosas víctimas que provoca esta lacra intolerable del machismo criminal.

 

La cámara foral reivindica el derecho de las mujeres a una vida sin violencia porque una vida sin violencia constituye el principio del derecho a la vida.

 

Hay que aunar nuestras fuerzas y sumar nuestras voces para la erradicación de la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, comprometiéndonos a promover e incrementar el rechazo social ante los agresores; a impulsar iniciativas de concienciación y sensibilización a la ciudadanía sobre estas cuestiones; y a promover y apoyar los programas de las administraciones competentes para prevenir la violencia de género en jóvenes y adolescentes y para proteger y atender a las mujeres víctimas de la violencia, reintegrándolas a una vida plena desde el punto de vista de su salud personal y su reintegración social.

 

4. Las Juntas Generales de Gipuzkoa animan a la sociedad guipuzcoana a participar en todos los actos que se convoquen con motivo del Día Internacional de la Mujer porque supone una jornada llena, no sólo de reivindicaciones, sino también de esperanzas y sobre todo de futuro. Un futuro de ciudadanos y ciudadanas con iguales derechos y las mismas oportunidades de ejercicio y disfrute de los mismos.

 

 

 

 

 


ORRI-OINA:

Orri honen hasierara joan.