ARAKATZEKO LAGUNTZAK:

Edukira joan zuzenean.

Menura joan zuzenean.

Batzar Nagusien agenda.

Batzar Nagusietako ekimenak.BILATZAILEAK

Menua ireki Bilatzailea erakutsi

Jarduera


ORRI HONEN BIDE-IZENAORRIAREN EDUKI NAGUSIA

Adierazpen instituzionala

ERAKUNDE-ADIERAZPENA, LAN SEGURTASUNAREN ETA OSASUNAREN NAZIOARTEKO EGUNA DELA-ETA

 

Langileek beren lan-jarduna garatzeko garaian duten segurtasunerako eta osasunerako eskubidea bermatzen laguntzeko, bai eta laneko arriskuen prebentziorako politikak bultzatzeko ere -segurtasunaren eta osasunaren ikuspegitik- bultzatzeko, Gipuzkoako Batzar Nagusiek, 2008an hartu zuten engaiamendu instituzional eta politikoari eutsita, laneko segurtasunaren eta osasunaren arriskuak eta baldintzak prebenitzeari buruzko erakunde-adierazpen hau egiten dute publiko, apirilaren 28a Mundu Eguna dela-eta:

 

1. Gipuzkoako Batzar Nagusiek, Laneko Segurtasunaren eta Osasunaren Mundu Egunean, lehenik eta behin, laneko eskubidea segurtasun- eta osasun-baldintza egokietan bermatuta ez zutelako bizia galdu duten langile guztiak ekarri nahi ditu gogora. Izan ere, gure ustez, heriotza bortitz guztiak justifikaezinak izanik, norbait lanean ari dela gertatzen direnak bereziki ulertezinak dira, langileek laneko baldintza duin, seguru eta osasungarriak bermatuta izan behar baitituzte, haien osasunari kalte egitea edo haien heriotza saihesteko.

 

Ildo horretatik, foru-ganberak erabaki du bere horretan mantentzea gure lurraldearekin lotutako laneko istripuren batengatik norbait hiltzen denean iritzia plazaratzeko engaiamendua, laneko ezbeharren eta osasunik ezaren arazoaren larritasuna agerian utzita.

 

2. Gipuzkoako Batzar Nagusien ustez, erakunde eta administrazioen agenda publiko eta politikoaren eta gizarte-kontzientziaren lehentasunezko arazoan bihurtu behar du osasunean ondorioak sufritzeak edo norbait lanean ari dela hiltzeak.

 

Horregatik guztiagatik, uste dute ezinbestekoa dela laneko ezbeharren kopurua geldiarazteko eta laneko segurtasuna eta osasuna bermatzeko lana hobetzeko lan egitea. Eta hori egin behar dela, arriskua eragiten duten baldintzei aurre eginez: hasi prekarietatetik eta arriskuen prebentzioaren alorreko prestakuntzarik ezetik eta segurtasunaren eta osasunaren lege-urratzeak jazarri eta zigortzeraino, tartean direla arriskuan dauden sektoreen segurtasunari eta osasunari eragiten dioten kausa eta faktoreen ebaluazio jarraitua eta ikuskaritza areagotzea, besteak beste.

 

Beraz, Gipuzkoako ganberak orain arte eginak zituen apustuak berresten ditu, hala nola prebentzio-politiken sustapenari eta praktikari laguntzekoa, lanpostuko segurtasun- eta osasun-baldintzak hobetzekoa, lan-segurtasuna kudeatzeko planak egitekoa, enpleguaren kalitatea eta egonkortasuna bermatzekoa ezbeharrak prebenitzeko faktoreak diren neurrian, arriskuan dauden sektoreen segurtasunean eta osasunean eragiten duten kausak edo faktoreak ebaluatzekoa, bai eta segurtasunaren eta osasunaren legeria betetzeko politikak ere.

 

3. Gipuzkoako Batzar Nagusiek azpimarratu nahi dute laneko osasunaren eta segurtasunaren arriskuak ikuskera global batekin ulertu behar direla, segurtasun-neurriak ez hartzeari leporatu dakizkiokeen heriotzen kopuru lazgarrietatik eta istripuetatik haratago.

 

Horregatik, foru-ganberak uste du itxurazko lan bat lan seguru bat dela ere, eta hori segurtasun-neurriak bakarrik ezartzen dituen lan bat baino gehiago dela. Lan seguru bat da langileen osasuna ere babesten duen lan bat, istripuak eta halaber gaixotasunak saihestuta. Horretarako, uste dugu ezinbestekoa dela ezbeharren kopurua jaistera bideratutako politika egokiak ezartzea, baina baita enpresen eta prebentziorako zerbitzuen inplikazioa lortzea ere, laneko baldintza egokien alde lan egin dezaten. Hori guztia, gainera, gero eta atseginagoa eta ez hain kaltegarria izan dadin lan-giroaren aldeko urratsak ematen saiatuta, arrisku higienikoak, ergonomikoak eta psikosozialak -lanbideagatiko gaixotasun gehien eragiten dituztenak- ahaztuko ez dituen, prebenituko dituen eta landuko dituen lan-giroaren aldeko urratsak, alegia.

 

4. Azkenik, Gipuzkoako ganberak uste du gizarte-eragileen, aginte publikoen eta ekonomia-sarearen arteko elkarlana eta lankidetza beharrezkoa dela, laneko ezbeharrak eta laneko osasunik eza diren gaitza errotik desagerrarazteko, eta alde guztiak animatzen ditu horiek guztiak errotik desagerrarazteko helburuaren alde lan egitera, ezberdintasunak eta norberaren interesak alde batera utzita, laneko osasunaren alorreko arautegia betetzea lortzen ahaleginduta, arriskuak saihestuta, eta laneko segurtasunaren eta osasunaren esparruan gizarte-bermearen sistema osoa berrikustea eta hobetzea bultzatuta.

 

 

DECLARACION INSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON EL DIA INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

 

Para contribuir a la garantía del cumplimiento del derecho de las personas trabajadoras a la seguridad y la salud en el desarrollo de su actividad laboral así como para el impulso de las políticas de prevención sobre riesgos laborales - desde el punto de vista de la seguridad y la salud-Las Juntas Generales de Gipuzkoa, manteniendo el compromiso institucional y político adquirido en 2008, hacen pública esta declaración institucional sobre prevención de riesgos y condiciones de seguridad y salud en el trabajo, con motivo del Día Mundial que se celebra el 28 de Abril:

 

1. Las Juntas Generales de Gipuzkoa, en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el trabajo, quieren, en primer lugar, recordar a todas aquellas personas trabajadoras que han perdido la vida por causa de no haber tenido garantizado su derecho al trabajo en condiciones de seguridad y salud. Y ello porque consideramos que si todas las muertes violentas son injustificables, las producidas mientras se trabaja son especialmente incomprensibles, por la obligación existente de garantizar a las personas trabajadoras las condiciones laborales dignas, seguras y saludables que eviten el perjuicio de su salud o su muerte en el trabajo.

 

En ese sentido, la cámara foral decide mantener su compromiso de posicionarse públicamente cuando se produzca un caso de fallecimiento por accidente laboral en relación a nuestro territorio, haciendo visible la gravedad del problema de la siniestralidad y la falta de salud en el trabajo.

 

2. Las Juntas Generales de Gipuzkoa consideran que, los efectos en la salud o morir mientras se trabaja, debe convertirse en un problema prioritario de la conciencia social y de la agenda pública y política de las instituciones y administraciones.

 

Por todo ello, creen imprescindible trabajar para frenar la siniestralidad laboral y mejorar en la labor de garantizar la seguridad y salud laboral. Y hacerlo actuando frente a las condiciones que causan riesgos para las mismas: desde la precariedad y falta de formación en prevención de riesgos hasta la persecución y sanción de las infracciones de la legislación de seguridad y salud, pasando por la implicación permanente del tejido empresarial y el aumento de la inspección, entre otros.

 

En consecuencia, la Cámara guipuzcoana se reafirma en su apuesta por el apoyo de la promoción y práctica de políticas de prevención, de mejora de las condiciones de seguridad y salud en el puesto de trabajo, de realización de planes de gestión de salud laboral, de garantía de calidad y estabilidad en el empleo como factores de prevención de la siniestralidad, de evaluación continua de las causas o factores que influyan en la seguridad y salud en los sectores en riesgo y de las políticas de cumplimiento de la legislación de seguridad y salud.

 

3. Las Juntas Generales de Gipuzkoa quieren hacer hincapié en una concepción global de los riesgos de la salud y seguridad en el trabajo, más allá de los dramáticos números de muertes y accidentes atribuibles a la falta de medidas de seguridad.

 

Por esta razón, la cámara foral entiende que un trabajo decente es también un trabajo seguro y eso es más que un trabajo que establezca únicamente medidas de seguridad. Un trabajo seguro es un trabajo que también preserve la salud de las personas trabajadoras, evitando accidentes pero también enfermedades. Para ello, consideramos imprescindible la aplicación de políticas adecuadas destinadas a disminuir la siniestralidad, pero también a ganar la implicación de las empresas y servicios de prevención en favorecer unas adecuadas condiciones de trabajo. Todo ello, intentando caminar en favor de un ambiente de trabajo cada vez más amable y menos lesivo, un ambiente de trabajo que no olvide, prevenga y actúe sobre los riesgos higiénicos, ergonómicos o psicosociales, causantes de la mayoría de enfermedades profesionales.

 

4. Por último, la cámara guipuzcoana entiende necesaria la colaboración y actuación conjunta de agentes sociales, poderes públicos y tejido económico para erradicar esta lacra que supone la siniestralidad laboral y la falta de salud en el trabajo y anima a todas las partes a trabajar desde el objetivo común de su erradicación y por encima de las diferencias e intereses propios, persiguiendo el cumplimiento de la normativa de salud laboral, evitando los riesgos y promoviendo la revisión y mejora de todo el sistema de garantía social en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo.

 

 

 

 

 

 


ORRI-OINA:

Orri honen hasierara joan.