ARAKATZEKO LAGUNTZAK:

Edukira joan zuzenean.

Menura joan zuzenean.

Batzar Nagusien agenda.

Batzar Nagusietako ekimenak.BILATZAILEAK

Menua ireki Bilatzailea erakutsi

Jarduera


ORRI HONEN BIDE-IZENAORRIAREN EDUKI NAGUSIA

Adierazpen instituzionala

EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNARI BURUZKO ADIERAZPENA 2010EKO ABENDUAREN 3A

 

Gipuzkoak eta bertako Batzar Nagusiek orain dela urte asko behin betiko konpromisoa hartu zuten euskararekin. Gipuzkoako Legebiltzarrean lehentasuna duen oinarrizko eta ezin utzizko konpromisoa da. Gipuzkoako Batzar Nagusiek euskararen aldeko apustua egiten dute.

 

Aldi horretan, adibidez, Gipuzkoako Batzar Nagusietako Mahaia gure erakundean hizkuntzaren normalizaziorako plan berri bat prestatzeko izapideak egiten hasi da, Gipuzkoako Ganberan euskararen erabilera sustatzeko helburuaz. Tresna egokia, asmo handikoa eta errealista da, eta pixkanaka baina etenik gabe garatu nahi dugu. Ekimen hori arrakastatsua izan dadin, beharrezkoa izango da erakundean ari diren pertsona guztien lankidetza, hemen herritarrentzat lan egiten dugun politikarion lankidetza barne. Eta horretan konprometitu gara.

 

Gipuzkoako Batzar Nagusien helburua, hortaz, euskararen erabilera zabaltzea eta indartzea da. Erakundearen barruan eta erakundetik kanpo. Eta, eginkizun horretan arrakastatsuak izateko, herritar guztien eta politikaren nahiz gizartearen esparruko eragile guztien adostasuna eta laguntza behar ditugu. Izan ere, gizarte osoak apustua egin du, argi eta garbi, euskararen erabilera normalizatuaren alde. Izan ere, guztiok partekatzen dugu oinarrizko premisa hau: euskara eta gaztelania ez daude maila berean, eta, beraz, bi hizkuntza ofizialen arteko oreka arian-arian erdiesteko, beharrezkoa da euskal hizkuntzaren aldeko neurri proaktiboak hartzea, betiere herritarrek egiten duten hizkuntza-hautua errespetatuta.

 

Hori horrela izanik, hizkuntza-normalizaziora iristeko beste oinarrizko elementu bat erakundeen eta elkarteen arteko lankidetza da, eta, baita ere, erakunde publiko guztien arteko koordinazioa, gure hizkuntzarekin zerikusia duen guztian.

 

Apustua egin dezagun elkarrekin, euskal hizkuntza eta euskal kultura mundu osoan ezagutzera ematearen alde, eta gure herrialdean euskararen erabilera sustatzearen alde, hizkuntza moderno, askotariko eta barneratzaile bezala. Apustua egin dezagun euskara indartsuaren alde, euskarak eta gaztelaniak osatzen duten egiazko elebitasunean murgilduta eta herritarren askatasunean eta atxikipen askean oinarrituta egongo den euskararen alde.

 

Etorkizuna, beraz, idazteko dago oraindik, eta euskarak datozen urteetan Gipuzkoan eta Euskadin izango duen lekua orain eta aurrerantzean egiten dugunaren baitan egongo da.

 

Gure garaia iritsi da eta gure erantzukizuna da; gure betebeharra euskararen aldeko konpromisoa indartzea da.

 

"Gure" euskara esaten dugunean, "guztion" euskara adierazi nahi dugu, gipuzkoar herritar guztiena. Euskaraz dakitenena eta euskaraz oraindik ez dakitenena, helduena eta gazteena, enpresariena eta langileena, merkatariena, bezeroena, irakasleena eta ikasleena, elkarteena eta erakunde publikoena, eta azken horien artean, jakina, Gipuzkoako Legebiltzarrarena.

 

Gipuzkoako Batzar Nagusiek ahal den modu eraginkorrenean eta laguntza handiena emanez erantzun behar diote euskarari, orain dituenak baino goraldi eta sendotasun handiagoko etorkizuna izan dezan.

 

Hori da Euskararen Nazioarteko Egunean Gipuzkoako Batzar Nagusietan aldarrikatzen eta berresten dugun konpromisoa.

 

Gipuzkoar guzti-guztiei dei egin nahi diegu gaur, beste urrats bat egin dezaten, aurrerako urrats bat egin dezaten, euskara sustatzeko eta indarberritzeko.

 

Gipuzkoako gizarte-bizitzan eta Gipuzkoako etxeetan erabiltzen den euskara.

 

Jendearen artean komunikatzeko eguneroko eta lehentasunezko tresna den euskara.

 

Baina, hori ez da berez gertatuko. Hori nahi baldin badugu, gehiago egin nahi dugu, gehixeago. Euskara gero eta erabiliagoa izan dadin. Izan ere, euskara gehiagotan edo gero eta gehiagotan erabiltzen badugu, benetako gizarte elebiduna lortuko dugu. Euskaraz ezer ez dakienak urrats batzuk emango ditu ikasteko. Euskaraz zer edo zer dakienak gehiago ikasiko du, eta erabiltzen hasiko da. Euskaraz dakienak normaltasunez erabiliko du, maiz. Gero eta maizago.

 

Horregatik guztiagatik, Gipuzkoako Batzar Nagusiek honako ERAKUNDE ADIERAZPEN hau onartu dute:

 

1. Gipuzkoako Legebiltzarrak adierazten du lehentasunezko, funtsezko eta ezin utzizko konpromisoa hartu duela euskararen alde, eta baita gipuzkoar eta euskal herritarren artean euskararen erabilera sustatzeko, sendotzeko eta zabaltzeko konpromisoa ere.

 

2. Gipuzkoako Batzar Nagusiek gipuzkoar herritar guztiei, baita politikaren eta gizartearen esparruetako ordezkariei ere, elkarlanean aritzeko deia egiten diete, euskal hizkuntza eta kultura mundu osoan ezagutzera eman eta gure herrialdean euskararen erabilera sustatzearren, hizkuntza moderno, askotariko eta barneratzaile bezala. Euskara sendoa, euskarak eta gaztelaniak osatzen duten egiazko elebitasunean murgilduta eta herritarren askatasunean eta atxikipen askean oinarrituta egongo dena. Gipuzkoar guzti-guztiei dei egin nahi diegu gaur, beste urrats bat egin dezaten, aurrerako urrats bat egin dezaten, euskara sustatzeko eta indarberritzeko. Gipuzkoako gizarte-bizitzan eta Gipuzkoako etxeetan erabiltzen den euskara. Jendearen artean komunikatzeko eguneroko eta lehentasunezko tresna den euskara.

 

3. Gipuzkoako Batzar Nagusiek uste dute une honetan oraindik beharrezkoa dela euskal hizkuntzaren aldeko konpromisoa indartzea, eta euskararen ezagutza eta erabilera babesteko eta sustatzeko ekintza-neurri proaktiboak mantentzea.

DECLARACIÓN DÍA INTERNACIONAL DEL EUSKERA 3 DE DICIEMBRE DE 2.010

 

Hace ya muchos años que Gipuzkoa y sus Juntas Generales están comprometidas definitivamente con el Euskera. Es un compromiso prioritario, fundamental e irrenunciable del Parlamento guipuzcoano. Las Juntas Generales de Gipuzkoa apuestan por el euskera.

 

En este periodo, por ejemplo, la Mesa de las Juntas Generales de Gipuzkoa, ha iniciado los trámites para la elaboración del nuevo Plan de Normalización lingüística de nuestra institución, con el fin de fomentar el uso del euskera en la cámara guipuzcoana. Es una herramienta adecuada, ambiciosa y realista que queremos desarrollar poco a poco, sin pausa. El éxito de esa iniciativa será posible con la necesaria colaboración de todas las personas de la institución, incluidos los y las políticas que aquí hacemos nuestro trabajo para la ciudadanía. Y en ello nos comprometemos.

 

Las Juntas Generales de Gipuzkoa tienen por tanto como objetivo aumentar y reforzar el uso del euskera. Dentro y fuera de la institución. Y Para tener éxito en ese cometido, se necesita el consenso y el apoyo de toda la ciudadanía y los distintos agentes políticos y sociales. Porque la sociedad en su conjunto ha apostado de manera clara por el uso normalizado del euskera. Porque todos y todas compartimos el presupuesto básico de que el euskera y el castellano no se encuentran en el mismo nivel y que por lo tanto, para acercarnos paulatinamente al equilibrio entre las dos lenguas oficiales, es necesario adoptar medidas proactivas a favor de la lengua vasca, respetando siempre las diferentes opciones lingüísticas de la ciudadanía.

 

Siendo esto así, otro pilar básico para la normalización lingüística es la cooperación entre organismos y asociaciones y la coordinación de todas las instituciones públicas en aquello que afecte a nuestro idioma.

 

Apostemos todos y todas juntas por dar a conocer la lengua y la cultura vasca en todo el mundo y por incrementar la utilización del Euskera en nuestro país, como lengua moderna, plural e integradora. Un euskera fuerte inmerso en un bilingüismo real -entre euskera y castellano- basado en la libertad y en la libre adhesión de la ciudadanía.

 

El futuro, por tanto, aún está por escribir, y el sitio que tendrá el euskera en Gipuzkoa y en Euskadi durante los próximos años depende de lo que hagamos ahora y de aquí en adelante.

 

Es nuestra hora y es nuestra responsabilidad, es nuestro deber el de reforzar el compromiso a favor del euskera.

 

Cuando decimos "nuestro" euskera, queremos decir "de todos y de todas", de toda la ciudadanía guipuzcoana. De quienes saben euskera y de quienes aún no lo saben, de las personas adultas y de las jóvenes, de los y las empresarias y trabajadoras, de los y las comerciantes, los y las clientes, el profesorado, el alumnado, las asociaciones, instituciones públicas, y entre ellas y por supuesto, el Parlamento guipuzcoano.

 

Las Juntas Generales de Gipuzkoa deben responder con la mayor efectividad y apoyo posible al compromiso de ofrecer al euskera un futuro de mayor prosperidad y solidez que el que tiene en el momento presente.

 

Es ese el compromiso que reivindicamos y ratificamos las Juntas Generales de Gipuzkoa en el Día Internacional del Euskera.

 

Hoy, hacemos un llamamiento a todos y todas las guipuzcoanas, sin excepción alguna, para que den un paso más, un paso adelante, para impulsar y revitalizar el euskera.

 

Un euskera que se use en la vida social de Gipuzkoa y en los hogares de Gipuzkoa.

 

Un euskera instrumento cotidiano y prioritario de comunicación entre las gentes.

 

Pero eso no ocurre sin más. Si queremos eso, tenemos que hacer más, un poco más. Para que el euskera se utilice más, cada vez más. Porque utilizando más o cada vez más el euskera es como conseguiremos una sociedad bilingüe real. El que no sabe nada, dará algunos pasos para aprenderlo. El que sabe algo, aprenderá más y comenzará a utilizarlo. El que lo sabe, lo utilizará con normalidad, asiduamente. Cada vez más.

 

Por todo lo expuesto, las Juntas Generales de Gipuzkoa aprueban la siguiente DECLARACION INSTITUCIONAL:

 

1. El Parlamento guipuzcoano manifiesta su compromiso prioritario, fundamental e irrenunciable con el Euskera, así como con el fin de fomentar, fortalecer e incrementar su uso entre la ciudadanía guipuzcoana y vasca.

 

2. Las Juntas Generales de Gipuzkoa llaman a la colaboración de toda la ciudadanía guipuzcoana, incluidos los y las representantes políticas y sociales, para dar a conocer la lengua y la cultura vasca en todo el mundo y para incrementar la utilización del Euskera en nuestro país, como lengua moderna, plural e integradora. Un euskera fuerte inmerso en un bilingüismo real -entre euskera y castellano- basado en la libertad y en la libre adhesión de la ciudadanía. Hoy, hacemos un llamamiento a todos y todas las guipuzcoanas, sin excepción alguna, para que den un paso más, un paso adelante, para impulsar y revitalizar el euskera. Un euskera que se use en la vida social de Gipuzkoa y en sus hogares. Un euskera como lengua cotidiana y prioritaria de comunicación entre las gentes.

 

3. Las Juntas Generales de Gipuzkoa entienden que en el momento presente sigue siendo necesario reforzar el compromiso con la lengua vasca y el mantenimiento de las medidas de acción proactivas para proteger e impulsar el conocimiento y uso del Euskera.

 

 

 

 


ORRI-OINA:

Orri honen hasierara joan.