ARAKATZEKO LAGUNTZAK:

Edukira joan zuzenean.

Menura joan zuzenean.

Batzar Nagusien agenda.

Batzar Nagusietako ekimenak.BILATZAILEAK

Menua ireki Bilatzailea erakutsi

Jarduera


ORRI HONEN BIDE-IZENAORRIAREN EDUKI NAGUSIA

Adierazpen instituzionala

ERAKUNDE-ADIERAZPENA, IRAILAREN 23A EMAKUMEEN, NESKEN ETA MUTILEN SALEROSKETAREN ETA SEXU-ESPLOTAZIOAREN AURKAKO NAZIOARTEKO EGUNA DELA ETA

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, EN RELACIÓN AL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA TRATA Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS

 

1913an atera zen Argentinan sexu-esplotazioaren aurka borrokatzeko lehenengo legea munduan: 9 143 zenbakiko legea, irailaren 23koa, Palacios Legea izenarekin ere ezagutzen da. Arau hori historian zedarria izan zen emakumeak prostituziorako esklabo bihurtzearen aurka, emakumeak, mutikoak eta neskak prostituzioan aritzea behartzearen aurkako borrokarik sonatuenetako baten gailurra izan baitzen.

Un 23 de septiembre en 1913, se promulgó en Argentina, la Ley N°9.143, la primera norma legal en el mundo destinada a luchar contra la explotación sexual. Conocida también como "La Ley Palacios", esta reglamentación marcó la culminación de una de las luchas más resonantes de la historia contra la esclavización de mujeres, niños y niñas para el ejercicio forzado de la prostitución.

 

Arau horretan oinarrituta, Pertsonen Trafikoaren Aurkako Koalizioaren Mundu Konferentziak erabaki zuen irailaren 23a izango zela Pertsonen Salerosketaren eta Sexu-esplotazioaren Aurkako Nazioarteko Eguna. 1999ko Emakumeen Konferentziarekin koordinatuz egin zuen hori, zeina Dhaka-n -Bangladesh- izan zen 1999ko urtarrilean.

Basándose en esta normativa, la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas, instauró el 23 de septiembre como el "Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas". Lo hizo en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999.

 

Pertsonen salerosketa giza eskubideen aurkako atentatu izugarri larria da, aro modernoko esklabotza-mota nagusia da, eta, aldiz, ezkutuan jarraitzen du, isildua; gainera, hainbat adar ditu: sexu-esplotazioa, lan-esplotazioa, behartutako lanak, organoen trafikoa eta abar. Adar horien artean sexu-esplotazioarena da ugariena, eta genero-osagai ikaragarria du, biktimen gehiengo handi-handia emakumeak, neskak eta mutilak direlako. Giza eskubideen bortxaketa larri hori gure erakundeen ardurapean dago maila guztietan: sexu-esplotatzaileen aurkako ekintza judizialak egitea, esklabotza hori errotik desagerrarazteko erakundeen eta epailetzaren koordinazioa sustatzea, gizartea sentsibilizatzea, batez ere gizonak (esklabotza horren erabiltzaile nagusiak), eta biktimei babesa eta laguntza ematea bultzatzea.

La trata de personas es un gravísimo atentado contra los derechos humanos, es la forma de esclavitud moderna por excelencia y, sin embargo, permanece oculta y silenciada, porque además se diversifica en varias modalidades: explotación sexual, explotación laboral, trabajos forzados, tráfico de órganos, etc. De estas variantes, la relacionada con la explotación sexual es la más numerosa, constituyendo y conllevando un fuerte componente de género, pues la inmensa mayoría de sus víctimas son mujeres, niñas y niños.  Esta grave violación de los derechos humanos, abarca todas las esferas de responsabilidad de nuestras instituciones: desarrollar acciones judiciales contra los explotadores sexuales, impulsar la coordinación entre las instituciones y la judicatura para la erradicación de esta esclavitud, sensibilizar a la sociedad, en especial a los hombres (usuarios mayoritarios de esta esclavitud) e impulsar la protección y apoyo a las víctimas.

 

1. Gipuzkoako Batzar Nagusiek adierazten dute sexu-esplotaziorako emakumeen, nesken eta mutilen salerosketa ikusarazi behar den arazo bat dela.

1. Las Juntas Generales de Gipuzkoa constatan la necesidad de visibilizar el problema de la trata con fines de explotación sexual de niñas, niños y mujeres.

 

2. Emakumeen, nesken eta mutilen sexu-esplotazioaren eta salerosketaren aurrean irmoki gaitzesten dute Gipuzkoako Batzar Nagusiek.

2. Las Juntas Generales de Gipuzkoa muestran su condena más enérgica frente a la trata y explotación sexual de mujeres, niñas y niños.

 

3. Gipuzkoako Batzar Nagusiek gizarteari, gizonezkoei, gazteenei batez ere, eskatzen diete ez hartzeko parte salerosketaren biktima diren emakume, nesken eta mutilen prostituzioaren kontsumoak eta eskaerak dakarren abusuen, esplotazioaren eta esklabotzaren katean, eta horrelakorik antzemanez gero salatzeko eskatzen diete.

3. Las Juntas Generales de Gipuzkoa reclaman al conjunto de la sociedad, especialmente a los hombres más jóvenes, su decisión de no participar en la cadena de abusos, explotación y esclavitud que deriva de la demanda y consumo de prostitución con mujeres, niñas y niños víctimas de trata, y a denunciarlo caso de ser detectado.

 

4. Gipuzkoako Batzar Nagusiek erakunde eskudunei eskatzen diete sexu-esplotaziorako egindako emakumeen eta haurren salerosketa "industria" eta sareak desegiteko dituzten baliabideak handitzeko, eta eskatzen diete, baita ere, neurri zehatzak ezartzeko sexu-esplotaziorako egindako salerosketa eta trafikoaren eta prostituzio behartuaren biktimak gizartean eta lan-munduan txerta daitezen.

4. Las Juntas Generales de Gipuzkoa instan a las instituciones competentes a incrementar los recursos destinados al desmantelamiento de las redes y de la "industria" de la trata de mujeres, niñas, y niños con fines de explotación sexual, así como a establecer medidas específicas de integración e inserción laboral para las víctimas de trata y tráfico con fines de explotación sexual y prostitución forzada.

 

5. Gipuzkoako Batzar Nagusiek erakunde eskudunei eskatzen diete, Sexu Esplotaziorako Giza Salerosketaren aurkako Borrokarako 2015-2018 Plan Integralaren ebaluazioa egin ondoren, plan berri baten onarpena bultza dezatela, sexu-esplotaziorako egindako salerosketa prebenitu eta jazartzeko neurriak eta helburuak lortzeko esleitutako bitartekoak indartuko dituena.

5. Las Juntas Generales de Gipuzkoa instan a las instituciones competentes a que, una vez hecha la evaluación del Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual 2015-2018, impulsen la aprobación de un nuevo Plan que refuerce las medidas de prevención y persecución de la trata con fines de explotación sexual así como los medios asignados para la consecución de sus objetivos.

 

6. Gipuzkoako Batzar Nagusiek erakunde eskudunei eskatzen diete sexu-esplotaziorako egindako emakumeen eta haurren salerosketaren aurkako borroka integral eta diziplina anitzekoaren lege baten onarpena bultza dezatela, delitu horiek prebenitu eta jazartzeko neurriak eta biktimei babes eta arreta integrala emateko neurriak jasoko dituena, giza eskubideen ikuspuntutik eta genero-ikuspegiarekin, adingabeei arreta berezia eskainiz.

6. Las Juntas Generales de Gipuzkoa instan a las instituciones competentes a impulsar la aprobación de una ley de lucha integral y multidisciplinar contra la trata de mujeres y niñas y niños con fines de explotación sexual que contemple medidas de prevención y persecución de estos delitos y medidas de protección y atención integral a sus víctimas, desde un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género, prestando especial atención a las y los menores.

 

7. Gipuzkoako Batzar Nagusiek Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzen diote genero-ikuspegiarekin ebaluatzeko indarkeria matxistaren arloko arretaren eta prebentzioaren sistema, salerosketaren biktimak ere kontuan hartuta, horietako gehienak egoera bereziki ahulean baitaude. Ebaluazioa egindakoan, sistema hobetu egin beharko da.

7. Las Juntas Generales de Gipuzkoa instan a la Diputación Foral de Gipuzkoa a evaluar con perspectiva de género el sistema de atención y prevención de la violencia machista teniendo en cuenta también a las víctimas de trata que en su mayoría se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Una vez evaluado se deberá mejorar el sistema.

 

8. Gipuzkoako Batzar Nagusiek eskatzen dute erakunde-adierazpen hau honako hauei bidaltzeko:

8. Las Juntas Generales de Gipuzkoa solicita el envío de esta Declaración institucional a:

 

- Eusko Legebiltzarreko Giza Eskubide eta Berdintasun Batzordeari.

- La comisión de derechos humanos e igualdad del Parlamento Vasco.

 

- Gipuzkoako udal guztiei.

- Todos los ayuntamientos guipuzcoanos.

 

 

 

 


ORRI-OINA:

Orri honen hasierara joan.