ARAKATZEKO LAGUNTZAK:

Edukira joan zuzenean.

Menura joan zuzenean.

Batzar Nagusien agenda.

Batzar Nagusietako ekimenak.BILATZAILEAK

Menua ireki Bilatzailea erakutsi

Jarduera


ORRI HONEN BIDE-IZENAORRIAREN EDUKI NAGUSIA

Adierazpen instituzionala

LGTBI HARROTASUNAREN NAZIOARTEKO EGUNA DELA ETA, ADIERAZPEN INSTITUZIONALA

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI

 

51 urte igaro dira Stonewallen lesbiana, gay, transexual, bisexual eta intersexualak poliziaren aldetik jasaten zituzten jazarpenaren eta xantaiaren aurrean erreboltatu zirenetik: data hori mugarri bihurtu zen LGTBI pertsonen borrokan.

Han pasado 51 años desde que en Stonewall lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, se rebelaron frente al acoso y chantaje continuos que recibían por parte de la policía: este hecho marcó un antes y un después en la lucha de las personas LGTBI.

 

Stonewalleko gertakariez geroztik LGTBI Harrotasunaren Nazioarteko Eguna ospatzen da ekainaren 28an: gizartearen aniztasuna eta, bereziki, aniztasun afektibosexuala aldarrikatzeko eguna da, pertsona guztien eskubideak gizarte osoari gogoratzea xede.

Desde aquel día en Stonewall el 28 de junio se celebra el Día Internacional del orgullo LGTBI: es un día para reivindicar la diversidad social y, en particular, la diversidad afectivo-sexual, con el objetivo de recordar los derechos de todas las personas al conjunto de la sociedad.

 

COVID-19aren pandemiaren ondorioz, salbuespenezko une historiko bat bizi dugu. Pandemiak gogor astindu du mundua, gure bizimoduak hankaz gora jarri dira eta "normaltasun berri" batera itzultzeaz hitz egiten entzun dugu. Hala ere, LGTBI pertsonek bezala eskubide guztiak osorik baliatu ezin dituztenentzat, beharrezkoa da eskubide indibidual eta kolektiboak bermatzeko lanean sakontzen jarraitzea.

Vivimos un momento histórico excepcional debido a la pandemia de la COVID-19. El mundo ha sido fuertemente sacudido, se han trastocado nuestras formas de vida y oímos hablar de volver a una “nueva normalidad”. Sin embargo, para quienes, como la población LGTBI, no pueden gozar de sus derechos en plenitud, es necesario seguir profundizando en la garantía de sus derechos individuales y colectivos.

 

Erakundeok pertsona guztientzako eskubide guztiak bermatzeko erantzukizuna dugu, eta bereziki zaindu behar dugu LGTBI pertsonena bezalako kolektibo ahulenek eskubide horiek izan ditzaten. COVID-19aren garaian ere egin behar dugu: krisia ezin da aitzakia izan inor atzean uzteko. Garaiz gabiltza garai berri bati ekiteko, aukera dugu euskal gizarte errespetuzkoago, justuago, duinago eta askeago baterantz aurrera egiteko.

Desde las instituciones tenemos la responsabilidad de garantizar todos los derechos para todas las personas y de velar particularmente para que los colectivos más vulnerables como el LGTBI gocen de ellos. También debemos hacerlo en tiempos de la COVID-19: la crisis no puede ser la excusa para dejar a nadie atrás. Estamos a tiempo para abordar un tiempo nuevo, una posibilidad para avanzar hacia una sociedad vasca más respetuosa, justa, digna y libre.

 

Horregatik, ekainaren 28an, hainbeste LGTBI kolektibok eta pertsonak Euskal Herrian egin duten borroka luze eta estimaezina aitortu nahi dugu.

Por eso, este 28 de junio queremos reconocer la larga e inestimable lucha de tantos colectivos y personas LGTBI en Euskal Herria.

 

Era berean, Gipuzkoako Batzar Nagusi hauek LGTBI pertsonen eskubideekin duten konpromiso politikoa berretsi nahi dugu, urteko egun guztietan. Adierazpenetatik haratago, gure konpromisoa politika zehatzetan islatu behar da, bakoitzak bere giza baliabide, baliabide tekniko eta ekonomikoekin: mugimendu feministako eta LGTBI mugimenduko ordezkari eta adituekin elkarlanean.

Asimismo, queremos reiterar el compromiso político de estas Juntas Generales de Gipuzkoa con los derechos de las personas LGTBI, todos los días del año. Más allá de las declaraciones, nuestro compromiso debe reflejarse en políticas concretas, con sus respectivos recursos humanos, técnicos y económicos: en colaboración con representantes y expertas de los movimientos feminista y LGTBI.

 

Horiek horrela, Batzar Nagusi hauek:

Es por ello que estas Juntas Generales:

 

Konpromisoa hartzen dute LGTBI pertsona guztien berdintasun osoaren eta eraginkorraren alde lan egiten jarraitzeko, barneko, Europako eta nazioarteko ordenamendu juridikoarekin bat etorriz.

Se comprometen a continuar trabajando por la igualdad plena y efectiva de todas las personas LGTBI, de conformidad con el ordenamiento jurídico interno, europeo e internacional.

Aldarrikatzen dute LGTBI pertsonak nazioartean aitortutako eskubide subjektiboen jabe direla, eta ezin zaiela inolako diskriminaziorik egin.

Proclaman que las personas LGTBI son titulares de derechos subjetivos reconocidos a nivel internacional sin que puedan ser objeto de discriminación alguna.

Tratu-berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioaren bermatzaile gisa, konpromisoa hartzen dute beharrezkoak diren neurri eta tresna guztiak bultzatzeko, LGTBI pertsonen aurkako askotariko diskriminazio-moduei buruzko ezagutzak eskuratzen laguntzeko, eta tratuberdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipio hori lortzen laguntzeko.

Se compromete desde su papel de garante del principio de igualdad de trato y no discriminación, a impulsar todas aquellas medidas e instrumentos necesarios, que faciliten la adquisición de conocimientos sobre las distintas formas de discriminación hacia las personas LGTBI, que sirvan para ayudar a la consecución de ese principio de igualdad de trato y no discriminación.

Beren eskumen-eremutik, konpromisoa hartzen dute diskriminazioaren aurkako LGTBI araudi integral bat sustatzeko, indarrean dagoen araudia osatuko duena.

Se comprometen a impulsar desde su ámbito competencial, una normativa LGTBI Integral de protección contra la discriminación, que complete la normativa vigente actual.

Gogor gaitzesten dituzte sexu-orientazioaren eta genero-identitatearen ziozko indarkeria mota guztiak, hala agerikoak nola ikusezinak, bai eta gorroto-delituak, diskriminazioa, intolerantzia, umiliazioa, gutxiespena eta gainerako indarkeria sotilak ere.

Condenan enérgicamente todas las formas de violencia tanto visibles como invisibles, así como los delitos de odio, la discriminación, la intolerancia, la humillación y demás violencias sutiles que tengan su origen en la orientación sexual y la identidad de género.

LGTBI mugimenduak hartutako konpromisoa eta egindako lana aitortzen dute, funtsezkoak izan baitira LGTBI kolektiboaren giza eskubideak aitortzeko egindako aurrerapenean.

Reconocen el compromiso y el trabajo realizado por el movimiento LGTBI como parte fundamental en los avances alcanzados para el reconocimiento de los Derechos Humanos del colectivo LGTBI.

Herritar guztiei dei egiten diete diskriminazio mota guztiei buruz hausnartzeko eta LGTBI mugimenduak gure herri eta hirietan deitutako ekintzetan parte har dezaten.

Hacen un llamamiento a toda la población a reflexionar sobre todas las formas de discriminación, y animan a participar en las acciones convocadas por el movimiento LGTBI en nuestros pueblos y ciudades.

 

 

 


ORRI-OINA:

Orri honen hasierara joan.