ARAKATZEKO LAGUNTZAK:

Edukira joan zuzenean.

Menura joan zuzenean.

Batzar Nagusien agenda.

Batzar Nagusietako ekimenak.BILATZAILEAK

Menua ireki Bilatzailea erakutsi

Jarduera


ORRI HONEN BIDE-IZENAORRIAREN EDUKI NAGUSIA

Adierazpen instituzionala

GREZIAKO MORIAKO ERREFUXIATU KANPALEKUAREN SUNTSIKETA DELA ETA ADIERAZPEN INSTITUZIONALA

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DE LA DESTRUCCIÓN DEL CAMPAMENTO DE REFUGIADOS DE MORIA EN GRECIA

 

Greziako Moriako errefuxiatuen kanpoan sute handiaren eraginez erabat suntsitua gertatu zen. 3.000 pertsona hartzeko gaitasuna zuen kanpo honetan, 13.000 pertsona errefuxiatu inguru gaizki bizi ziren.

El campo de refugiados de Moria, en Grecia, quedó totalmente destruido a consecuencia de un gran incendio. En ese campo, que tenía una capacidad de acoger a 3.000 personas, malvivían en torno a 13.000 personas refugiadas.

 

Ondorioz, milaka pertsonak kanpo horren inguruan zuten apurra galdu dute eta ihes egin behar izan dute. Poliziak errepidea blokeatu du Mitilinira joatea eragozteko. Hori guztia, Covid 19k eragindako osasun-larrialdi global baten ondorioz, landa-eremuko bizi-baldintzak okertu egin dira, eta 80 pertsona inguru isolatu ditu birusagatik.

Como consecuencia, miles de personas han perdido lo poco que tenían en el campamento, y han tenido que huir. La policía ha bloqueado la carretera para impedir que vayan a Mitilene. Todo ello ha ocurrido a consecuencia de la emergencia sanitaria global generada por el COVID-19, en la que las condiciones de vida del campo han empeorado, y cerca de 80 personas han sido aisladas a causa del virus.

 

Beharrezkoa da gertatutakoa argitzea eta pertsona guztiak, haurrei arreta berezia eskainiz, EBko kide diren herrialdeetara lekualdatzea eskatzea, beren oinarrizko eskubideak betetzen direla zaintzeko beharrezkoak diren osasun- eta giza eskubideen berme guztiekin.

Es necesario esclarecer lo ocurrido, y es necesario pedir la evacuación de todas las personas, prestando especial atención a las y los niños, a países miembros de la UE, con todas las garantías sanitarias y de derechos humanos necesarias para preservar el cumplimiento de sus derechos fundamentales.

 

Hori guztia gehitu behar zaio Greziako gobernuak legeak gogortu eta poliziaren kontrol handiagoa izan duen azken hilabeteetako egoerari, eskuin muturrak iheslariei eta Gobernuz Kanpoko Erakundeei (esaterako, Zaporeak Proiektua) egindako erasoei eta EBk arlo horretan izan ez duen behar besteko erantzuna. Horri guztiari esker, egoera oso larria da, eta giza eskubideek sistematikoki urratzen dituzte pertsona errefuxiatuei. Egoera horrek erantzun irmoa eta berehalakoa eskatzen du. Nazioarteko zuzenbidean oinarrituta. Ezin diogu beste bati begiratu pertsona migratzaileen eta errefuxiatuen eskubideak urratzen ari diren bitartean. Beharrezkoa da jardutea eta haien eskubideak defendatzea, bai eta behartutako lekualdaketa horien kausak baztertzea ere.

Todo ello hay que sumarlo a la situación de los últimos meses en la que el Gobierno de Grecia ha endurecido las leyes y ha intensificado el control policial, así como a los ataques perpetrados por la extrema derecha contra refugiados y ONGs (tales como el proyecto Zaporeak), y la insuficiente respuesta de la UE ante el asunto. A causa de todo lo expuesto, la situación es sumamente grave, y se vulneran sistemáticamente los derechos humanos de las personas refugiadas. Tal situación requiere una respuesta firme e inmediata. Fundamentada en el derecho internacional. No podemos mirar hacia otro lado mientras se están violando los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Es necesario actuar y defender sus derechos, así como eliminar las causas de esos desplazamientos forzosos.

 

Giza eskubideetan, elkarrenganako errespetuan, erantzunkidetasun eta elkartasunean oinarritutako migrazio eta asilo politika Europear partekatu bat beharrezkotzat jotzen dugu.

Vemos necesaria una política migratoria y de asilo Europea, compartida y basada en la solidaridad, corresponsabilidad y el respeto de los Derechos Humanos.

 

Tokiko ikuspegitik begiratuta, garaia da Euskal Instituzioek jauzi kualitatiboa egiteko, biztanleria migratzailearen eta errefuxiatuaren eskubideak irmotasunez defendatzeko.

Desde una perspectiva local, es hora de que las instituciones vascas den un salto cualitativo para defender con firmeza los derechos de la población migrante y refugiada.

 

Europar Batasuna eta Espainiar Estatuaren benetako konpromezu irmoa eskatzen dugu migrazio-politikaren arloan, babesgabekoen eskubideen alde egin dezaten.

Reclamamos un mayor compromiso a la Unión Europea y al Estado Español en materia de política migratoria para la defensa de los derechos de los más desfavorecidos.

 

Gipuzkoako Batzar Nagusiek:

Las Juntas Generales de Gipuzkoa:

 

1. Elkartasuna adierazten diete pertsona errefuxiatuei, beren eskubideen urraketa sistematikoaren aurrean, muturreko prekarietatera edo hiltzera kondenatzen baititu Mediterraneo itsasoan dagoen hobirik handienean, osasun publikoak berebiziko garrantzia duen testuinguru batean.

1. Manifiestan su solidaridad hacia las personas refugiadas, ante la violación sistemática de sus derechos, puesto que las condena a una precariedad extrema o a la muerte en la mayor fosa existente en el mar Mediterráneo, en un contexto en el que la salud pública cobra una enorme importancia.

 

2. Ildo horretan, Europako erakundeei eskatzen diete asiloaren arloko nazioarteko legeria betetzen dela bermatzeko, hala nola Genevako Konbentzioa, giza eskubideen arloko hainbat itun eta Nazioarteko Zuzenbidea, inolako bazterketarik gabe pertsona guztientzako eskubide guztiak bermatzeko. Era berean, Europako erakundeei eskatzen diegu Europar Batasunak Turkiarekin eta beste batzuekin egindako akordio ezabatzeko.

2. En ese sentido, instan a las instituciones europeas a garantizar el cumplimiento de la legislación internacional en materia de asilo, así como la Convención de Ginebra y los convenios en materia de derechos humanos, a fin de garantizar todos los derechos para todas las personas sin ninguna clase de discriminación. Así mismo, instan a las instituciones europeas a eliminar los acuerdos realizados por la Unión Europea con Turquía y con otros.

 

3. Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzen diote, beren laguntza eta elkarlana Lesbosen egikaritzen duten Gipuzkoar elkarte eta GKEri, bere babes eta laguntza ematen jarrai dezala.

3. Instan a la Diputación Foral de Gipuzkoa a continuar apoyando a las diferentes asociaciones y ONGs Guipuzcoanas que desarrollan su labor de ayuda y cooperación en Lesbos.

 

4. Eusko Jaurlaritzari eskatzen diote pertsona errefuxiatuen harrera integrala bermatzeko behar diren baliabideak bideratzea, gizarte zibileko erakundeekin batera.

4. Instan al Gobierno Vasco a destinar los recursos necesarios para garantizar una acogida integral de las personas refugiadas, de la mano de entidades de la sociedad civil.

 

5. Eusko Jaurlaritzari eskatzen diote Erakundeen arteko koordinazioa sustatzea, pertsona migratzaileen eta errefuxiatuen eskubideak defendatzeko ekintzak errazteko.

5. Instan al Gobierno Vasco a promover la coordinación interinstitucional, para facilitar acciones en defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas.

 

6. Espainiako gobernuari eskatzen diote pertsona errefuxiatuen harrera eskubidea bermatzea, eta, beraz, haien joan-etorria erraztea.

6. Instan al Gobierno de España a garantizar el derecho de acogida de las personas refugiadas, y, por lo tanto, a facilitar sus desplazamientos.

 

 

 

 


ORRI-OINA:

Orri honen hasierara joan.