ARAKATZEKO LAGUNTZAK:

Edukira joan zuzenean.

Menura joan zuzenean.

Batzar Nagusien agenda.

Batzar Nagusietako ekimenak.BILATZAILEAK

Menua ireki Bilatzailea erakutsi

Jarduera


ORRI HONEN BIDE-IZENAORRIAREN EDUKI NAGUSIA

Adierazpen instituzionala

GIZA ESKUBIDEEN NAZIOARTEKOEGUNA

DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

 

GIZA ESKUBIDEAK LEHENTASUN ETAITXAROPEN COVID-19 ALDIAN ERE

LOS DERECHOS HUMANOS PRIORIDAD Y ESPERANZA TAMBIÉN EN TIEMPO DE COVID-19

 

Abenduaren 10ean ospatzen da Giza Eskubideen Eguna, Nazio Batuen Batzar Nagusiak 1948ko egun hartantxe egin baitzuen Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala (GEAU). Agiri historikoa da Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala, eta gizaki izateagatik pertsona orori dagozkion besterendu ezineko eskubideak izendatzen ditu, direnak direla bakoitzaren arraza, azalaren kolorea, erlijioa, sexua, hizkuntza, politikako edo bestelako iritzia, sorterria edo gizarteko jatorria, egoera ekonomikoa, jaiotza edo beste edozein gorabehera. 500 hizkuntza eta gehiagotan dago eskura Aldarrikapena eta munduan gehien itzulitako agiria da.

El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). La DUDH es un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Está disponible en más de 500 lenguas y es el documento que más se ha traducido en todo el mundo.

 

Aurten, 2020. honetan, Giza Eskubideen Eguneko gaiak COVID-19aren pandemiarekin lotuta datoz eta berreraikitzeko eta hobetzeko beharra dute ardatz, indarberritzeko gure ahaleginen oinarria Giza Eskubideak izan daitezen ziurtatuz. Guztiontzako aukeraberdintasuna sortzeko gai bagara, pandemiak agerian utzi dituen hutsegite globalei heltzeko gauza bagara eta desberdintasunei, bazterkeriari eta diskriminazioari aurre egiteko Giza Eskubideen nazioarteko edo barruko arauak ezartzeko kapaz bagara, horrela bakarrik erdietsiko ditugu gure helburu komunak lurbira osoan.

Este año 2020, la temática del Día de los Derechos Humanos está relacionada con la pandemia de COVID-19 y se centra en la necesidad de reconstruir para mejorar, asegurándonos de que los Derechos Humanos sean la base para los esfuerzos de recuperación. Solo alcanzaremos nuestros objetivos comunes en todo el planeta si somos capaces de crear igualdad de oportunidades para todos, abordar los fracasos globales que la pandemia ha dejado en evidencia y aplicar las normas internacionales e internas sobre Derechos Humanos para hacer frente a las desigualdades, la exclusión y la discriminación.

 

Nahi dugun mundua eraikitzeko Giza Eskubideen garrantzia berresten dugu abenduaren 10ean, mundu mailako elkartasunaren beharra, eta elkarren artean daukagun lotura eta gizadi berekoak izatea partekatzen dugula gizaki garenez. Nazio Batuen dei zabalaren harian, bilatzen duguna da parte hartze indibidual eta kolektiboa ekintza eraldatzailea bultzatzeko eta baita adibide praktiko eta argigarriak erakustea ere gizarte moldakor eta zuzenenak indarberritu eta sustatzen laguntzeko. Besteak beste, Aita Mari ontzia lan oso garrantzitsu baten adibide da.

El 10 de diciembre reafirmamos la importancia de los Derechos Humanos para construir el mundo que queremos, la necesidad de solidaridad mundial y la interconexión y humanidad que compartimos como seres humanos. En el marco del llamamiento general de las Naciones Unidas, nuestro objetivo es la participación individual y colectiva para impulsar la acción transformadora y mostrar ejemplos prácticos e inspiradores que puedan contribuir a la recuperación y al fomento de sociedades más resilientes y justas. Entre otros, el ejemplo del Buque Aita Mari representa una labor muy relevante.

 

Testuinguru honetan, Gipuzkoako Batzar Nagusiek Adierazpen Instituzional hau egiten dute:

En dicho contexto, las Juntas Generales de Gipuzkoa realizan la siguiente Declaración Institucional:

 

1. Giza Eskubideak dira Nazio Batuetako Garapen Iraunkorrerako Helburuen (GIH) oinarria, izan ere, giza duintasunik gabe ez genuke garapen iraunkorra bultzatzeko itxaropenik izango. Garapen Iraunkorrerako Helburu guztiei eraginez Giza Eskubideak indartzen dira eta, halaber, Giza Eskubideak babestuz helburu horiek sustatzen dira.

1. Los Derechos Humanos son la base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, dado que, sin la dignidad humana, no tendríamos la esperanza de impulsar el desarrollo sostenible. El progreso en todos los ODS impulsa los Derechos Humanos, al igual que los progresos en la protección de los Derechos Humanos impulsan estos objetivos.

 

2. Giza Eskubideek lehentasuna izan behar dute munduan pandemia aldian nahiz pandemia ostean. COVID-19aren krisia are eta larriagoa gertatu da pobreziaren poltsengatik, desberdinkeriak, diskriminazioa eta hainbat arrakala handitu direlako Giza Eskubideen babesari dagokionez. Beharrezkoa da alde horiek txikitzeko neurriak bultzatzea eta Giza Eskubideak sustatzea eta, horrela, erabateko suspertzea eta mundu hobe, moldakor, zuzen eta iraunkorragoaren berreraikuntza bermatzea.

2. Los Derechos Humanos deben ser una prioridad en el mundo durante y después de la pandemia. La crisis del COVID-19 se ha visto agravada por las bolsas de pobreza, el aumento de las desigualdades, la discriminación y otras brechas en la protección de los Derechos Humanos. Es necesario impulsar medidas para mitigar estas brechas y promover los Derechos Humanos y así garantizar una plena recuperación y la reconstrucción de un mundo mejor, más resiliente, justo y sostenible.

 

3. Giza Eskubideek desberdinkerien aurkako jarduera izan dezagun bermatu behar dute: krisitik onik ateratzeko aurre egin beharra daukagu berdintasun ezaren pandemiari ere. Horretarako ekonomia, gizarte eta kultura eskubideak sustatu eta babestu behar ditugu. Beharrezkoa da aldi berri baterako konpromiso soziala biziberritzea.

3. Los Derechos Humanos deben garantizar nuestra actuación frente a las desigualdades: para recuperarnos de la crisis, también debemos afrontar la pandemia de la desigualdad. Para ello, necesitamos fomentar y proteger los derechos económicos, sociales y culturales. Es necesario un nuevo compromiso social para una nueva era.

 

4. Helburu horretarako beharrezkoak dira partehartzea eta elkartasuna: guztiok elkarrekin gaude honetan. Pertsonak eta gobernuak, gizarte zibila, oinarrizko elkarteak eta arlo pribatua, guztiok daukagu zeregina oraingo eta geroko belaunaldientzako mundu hobea eraikitzen.

4. A tal fin, es necesario Impulsar la participación y solidaridad: todos estamos juntos en esto. Desde las personas hasta los gobiernos, desde la sociedad civil y las comunidades de base hasta el sector privado, todos tenemos una función que desempeñar en la construcción de un mundo mejor para las generaciones presentes y futuras.

 

5. Pertsona guztientzat eta Lurrarentzat garapen iraunkorra eragiteko bermea izan behar dute Giza Eskubideek. Inor atzean utziko ez duen suspertzearen oinarriak ditugu Giza Eskubideak, 2030 Agenda eta Klimari buruzko Parisko Akordioa.

5. Los Derechos Humanos deben ser garantía de impulso del desarrollo sostenible para todas las personas y para el planeta. Los Derechos Humanos, la Agenda 2030 y el Acuerdo de París sobre el Clima son los pilares de una recuperación que no deje a nadie atrás.

 

 

 

 


ORRI-OINA:

Orri honen hasierara joan.