AYUDAS A LA NAVEGACIÓN:

Saltar al contenido.

Saltar al menú.

Agenda parlamentaria.

Iniciativas parlamentarias.BUSCADORES

Desplegar menú Mostrar buscador

Iniciativas


RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUALCONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Declaración institucional

ADIERAZPEN INSTITUZIONALA, AZPEITIAN ETA ANDOAINEN IZANDAKO LANEKO HERIOTZA EZBEHARRAK DIRELA ETA

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE DOS TRABAJADORES EN ACCIDENTE LABORAL EN AZPEITIA Y ANDOAIN

 

Gipuzkoako Batzar Nagusietako taldeek honako adierazpen instituzionala onartu dute, ostiralean Azpeitian eta gaur Andoainen, A-15ean, izandako ezbeharretan bi langileren laneko heriotza salatzeko.

Los grupos junteros de las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado una declaración institucional lamentando la muerte de un trabajador en accidente laboral el viernes en Azpeitia y hoy en Andoain.

 

1. Gipuzkoako Batzar Nagusiek atsekabez hartu dute Azpetiako Nuarbe auzoan ostiralean zerrategi batean langile baten laneko heriotza eta gaur goizean errepide ezbeharrean kamioilari bat hil izana eta elkartasuna helarazi nahi diete langileen senideei, lankideei eta lagunei. Aldi berean publikoki salatu nahi dute eta gaitzespena adierazi, heriotza eragiten duten lan-ezbeharrak direla eta.

1. Las Juntas Generales de Gipuzkoa manifiestan su pesar por la muerte de un trabador en una serrería de Beraun en Azpeitia, a raíz de un accidente laboral el viernes pasado y por el fallecimiento de un camionero hoy en accidente de tráfico mientras conducía su tráiler en la A15 a la altura de Andoain, y desean hacer llegar sus condolencias a los familiares de los trabajadores fallecidos, a sus amistades y compañeros de trabajo. Asimismo, hacen pública su denuncia ante los accidentes laborales y rechazan la pérdida de la vida en el lugar de trabajo.

 

2. Gipuzkoako Batzar Nagusiek salatu nahi dute, halaber, istripuak nola edo hala eta edozerren gainetik ekidin beharra daudela, lan mota guztietan lehentasuna behar baitu izan lan segurtasunak.

2. Las Juntas Generales de Gipuzkoa quieren poner de manifiesto que los accidentes laborales hay que evitarlos cueste lo que cueste y por encima de todo, ya que la seguridad laboral ha de ser una prioridad en cualquier tipo de trabajo.

 

3. Gipuzkoako Batzar Nagusiek berresten dute pertsonak, eta hein batean langileak direla gure herrialdearen garapen sozial eta ekonomikoaren muina. Horregatik jotzen du ezinbestekotzat lanosasunari eta segurtasunari buruzko kanpainak bultzatzen jarraitzea, bai eta lan-arriskuen prebentziorako arauak betearaztea ere.

3. Las Juntas Generales de Gipuzkoa reiteran que las personas, y sobre todo las personas trabajadoras, son centro del desarrollo económico y social de nuestro país. Por esta razón creen indispensable seguir impulsando campañas sobre salud laboral y seguridad en el trabajo, así como la exigencia del cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales.

 

Lan-istripuak gure sistema ekonomiko-sozialaren egiturazko arazo bilakatu dira. Lan-arriskuen aurkako defentsarik onena prebentzioa eta prestakuntza dira, horien bidez lortzen baitute langileek ongizatea, ezagutza eta segurtasuna.

La siniestralidad laboral es una lacra de nuestro sistema económico-social. La mayor defensa contra los riesgos laborales son la prevención y la formación que procuran el bienestar, conocimiento y seguridad de los trabajadores y trabajadoras.

 

4. Horregatik guztiagatik, erakunde guztiei berriz ere eskatzen diete lan-arriskuen prebentzioan jardunbide egokiei buruzko proiektuetan lagun dezatela, lan-administrazioarekin eta erakunde sindikal zein patronalekin koordinazioan, eta laneko segurtasunaren eta osasunaren aurkako delituak jazar ditzatela, baita ikuskapen funtzioak gehitu eta hobetu ere.

4. Por todo ello, instan a todas las instituciones nuevamente a colaborar en la realización de proyectos sobre buenas prácticas de prevención de riesgos laborales en coordinación con la Administración laboral y las organizaciones sindicales y patronales, así como a la persecución de los delitos contra la seguridad y salud en el trabajo y el incremento y mejora de las funciones inspectoras.

 

5. Gipuzkoako Batzar Nagusiak, era berean, lan-ezbehar hauek salatu eta familiekiko elkartasuna adierazteko ekimen guztietara atxikitzen dira, eta Gipuzkoako herritarrei dei egiten diete ekimen horietan parte hartzera.

5. Las Juntas Generales de Gipuzkoa, igualmente, se adhieren a cuantas iniciativas se realicen para mostrar la solidaridad y apoyo a la familia de los fallecidos, y animan a la ciudadanía guipuzcoana a participar en ellas.

 

 

 

 


PIE DE PÁGINA:

Ir a inicio de esta página.