AYUDAS A LA NAVEGACIÓN:

Saltar al contenido.

Saltar al menú.

Agenda parlamentaria.

Iniciativas parlamentarias.BUSCADORES

Desplegar menú Mostrar buscador

Iniciativas


RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUALCONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Declaración institucional

ADIERAZPEN INSTITUZIONALA, URRETXUN, ORMAIZTEGIN ETA DONOSTIAN IZANDAKO LANEKO HERIOTZA EZBEHARRAK DIRELA ETA

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE TRES TRABAJADORES EN ACCIDENTE LABORAL EN URRETXU, ORMAIZTEGI Y DONOSTIA

 

Gipuzkoako Batzar Nagusiek honako adierazpen instituzionala onartu dute atzo Urretxun, astelehenean Ormaiztegin eta ostiralean Donostian izandako laneko heriotzak deitoratuz.

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado una declaración institucional lamentando la muerte de tres trabajadores en accidentes laborales ayer en Urretxu, el lunes en Ormaiztegi y el pasado viernes en Donostia.

 

1. Gipuzkoako Batzar Nagusiek atsekabez hartu dute hiru langileren heriotza Urretxun, Ormaiztegin eta Donostian egunotan izandako lan-ezbeharretan eta elkartasuna helarazi nahi diete langileen senideei, lankideei eta lagunei. Aldi berean publikoki salatu nahi dute eta gaitzespena adierazi, heriotza eragiten duten lan-ezbeharrak direla eta.

1. Las Juntas Generales de Gipuzkoa manifiestan su pesar por la muerte de tres trabajadores estos últimos días en accidente laboral en Urretxu, Ormaiztegi y Donostia y desean hacer llegar sus condolencias a las familias de los trabajadores fallecidos, a sus amistades y compañeros y compañeras de trabajo. Asimismo, hacen pública su denuncia ante los accidentes laborales y rechazan la pérdida de la vida en el lugar de trabajo.

 

2. Gipuzkoako Batzar Nagusiek salatu nahi dute, halaber, istripuak kosta ahala kosta eta ororen gainetik ekidin behar direla, lan mota guztietan lehentasuna behar baitu izan lan-segurtasunak.

2. Las Juntas Generales de Gipuzkoa quieren poner de manifiesto que los accidentes laborales hay que evitarlos cueste lo que cueste y por encima de todo, ya que la seguridad laboral ha de ser una prioridad en cualquier tipo de trabajo.

 

3. Gipuzkoako Batzar Nagusiek berresten dute pertsonak, eta hein batean langileak direla gure herrialdearen garapen sozial eta ekonomikoaren muina. Horregatik jotzen du ezinbestekotzat lanosasunari eta segurtasunari buruzko kanpainak bultzatzen jarraitzea, bai eta lan-arriskuen prebentziorako arauak betearaztea ere.

3. Las Juntas Generales de Gipuzkoa reiteran que las personas, y sobre todo las personas trabajadoras, son centro del desarrollo económico y social de nuestro país. Por esta razón creen indispensable seguir impulsando campañas sobre salud laboral y seguridad en el trabajo, así como la exigencia del cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales.

 

Lan-istripuak gure sistema ekonomiko-sozialaren egiturazko arazo bilakatu dira. Lan-arriskuen aurkako defentsarik onena prebentzioa eta prestakuntza dira, horien bidez lortzen baitute langileek ongizatea, ezagutza eta segurtasuna.

La siniestralidad laboral es una lacra de nuestro sistema económico-social. La mayor defensa contra los riesgos laborales son la prevención y la formación que procuran el bienestar, conocimiento y seguridad de los trabajadores y trabajadoras.

 

4. Horregatik guztiagatik, erakunde guztiei berriz ere eskatzen diete lan-arriskuen prebentzioan jardunbide egokiei buruzko proiektuetan lagun dezatela, lanadministrazioarekin eta erakunde sindikal zein patronalekin koordinazioan, eta laneko segurtasunaren eta osasunaren aurkako delituak jazar ditzatela, baita ikuskapen funtzioak gehitu eta hobetu ere.

4. Por todo ello, instan a todas las instituciones nuevamente a colaborar en la realización de proyectos sobre buenas prácticas de prevención de riesgos laborales en coordinación con la Administración laboral y las organizaciones sindicales y patronales, así como a la persecución de los delitos contra la seguridad y salud en el trabajo y el incremento y mejora de las funciones inspectoras.

 

5. Gipuzkoako Batzar Nagusiak, era berean, lanezbehar hauek salatu eta familiekiko elkartasuna adierazteko ekimen guztietara atxikitzen dira.

5. Las Juntas Generales de Gipuzkoa, igualmente, se adhieren a cuantas iniciativas se realicen para mostrar la solidaridad y apoyo a las familias de los fallecidos.

 

 

 

 


PIE DE PÁGINA:

Ir a inicio de esta página.