ARAKATZEKO LAGUNTZAK:

Edukira joan zuzenean.

Menura joan zuzenean.

Batzar Nagusien agenda.

Batzar Nagusietako ekimenak.BILATZAILEAK

Menua ireki Bilatzailea erakutsi

Jarduera


ORRI HONEN BIDE-IZENAORRIAREN EDUKI NAGUSIA

Adierazpen instituzionala

SUIZIDIOA PREBENITZEKO MUNDUKO EGUNA DELA ETA ADIERAZPEN INSTITUZIONALA

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

 

Pandemiak eta ekarri duen guztiak, konfinamenduak barne, kalte handia egin dio gure osasun emozionalari, ziurgabetasunak, beldurrak, isolamenduak eta galerek egin baitiote kalte

La pandemia y todo lo que conlleva, incluido el confinamiento, ha pasado una gran factura a nuestra salud emocional provocada por la incertidumbre, el miedo, el aislamiento y las pérdidas.

 

Suizidioa prebenitu egin daitekeen arren, suizidioa ugaritzen joan da, eta are gehiago pandemia dugunetik. Hori ez da gertatzen ekidin daitekeen beste heriotza-arrazoi nagusi baten kasuan: trafiko-istripuen kasuan gizarte osoaren ahalegin bateratuaren ondorioz heriotza-tasa asko jaistea lortu da.

A pesar de que el suicidio se puede prevenir, las cifras de suicidio han ido incrementándose y más alarmantemente desde la pandemia, lo que contrasta con otra de las principales causas de muerte evitable, los accidentes de tráfico, en los que el esfuerzo conjunto de toda la sociedad ha conseguido reducir notablemente la mortalidad.

 

Jarrera suiziden ondorioz munduan urtean 700.000 heriotza baino gehiago gertatzen dira, heriotza bat berrogei segundoz behin. Eta bizirik ateratzen direnek ondore psikologiko eta emozional larriak dituzte.

La conducta suicida es responsable de más de 700.000 muertes anuales en el mundo, una cada 40 segundos y causa graves consecuencias psicológicas y emocionales en los supervivientes.

 

Azken 10 urtetan, Euskadin, 1 500 pertsona baino gehiago hil dira suizidatuta. Urtean 169 lagun, batez beste. Gutxi gorabehera kasuen % 55 Bizkaian gertatzen dira, % 33 Gipuzkoan eta % 12 Araban. Osakidetzako osasun mentaleko sareak 640 000 kontsulta baino gehiago artatu zituen pandemian zehar.

En los últimos 10 años más de 1500 personas han muerto por suicidio en Euskadi, con una media de 169 personas al año. Aproximadamente el 55% de los casos ocurren en Bizkaia, el 33% en Gipuzkoa y el 12% en Araba. La red de salud mental de Osakidetza atendió más de 640.000 consultas durante esta pandemia.

 

Datu hauek erakunde publikoetatik diseinatutako estrategiak garatzeko beharra islatzen dute, 2019an Eusko Jaurlaritzak onartutako "Euskadin Suizidioa Prebenitzeko Estrategia" bezala.

Estos datos reflejan la necesidad de desarrollar las estrategias diseñadas desde las instituciones públicas, como la "Estrategia de Prevención del Suicidio en Euskadi", aprobada por el Gobierno Vasco en 2019.

 

Suizidioetako asko helduek egiten dituzte, baina ez dago gizarteko geruza bakar bat ere suizidiotik libre, ez eta adin-tarte bakar bat ere, 15 urtetik beherako kasuak ere izan badirelako. Ikusi da COVID-19 izurritearen ondorioz datu horiek izugarri ari direla hazten.

Muchos de los suicidios los cometen personas adultas, pero no hay estrato social, ni franja de edad que se libre, incluso menores de 15 años en algunos casos. Con la pandemia de la COVID-19, se está detectando un incremento alarmante de estos datos.

 

Azken ondorioa da inor ez gaudela isilean gordetako izurrite horren arriskutik kanpo: suizidioen kopurua trafiko-istripuetako heriotzen ia bikoitza da, eta heriotza-kausa nagusia da.

La conclusión final es que nadie está a salvo de esta pandemia silenciada: el suicidio casi duplica las muertes por accidentes de tráfico y es la principal causa de muerte.

 

Faktore anitzeko arazoa da eta arazo konplexua da; ahalegin integral bat eskatzen du: erakunde guztiak, elkarte-mugimendua, osasun-sistema, segurtasun-gorpuak eta larrialdi-gorpuak. Helburuak izan behar du baliabideak era jasangarrian erabiltzea suizidioaren problematikari behingoz heltzeko.

Es un problema multifactorial y complejo que requiere del esfuerzo integral de todas las instituciones, del movimiento asociativo, del sistema sanitario y de los cuerpos de seguridad y emergencias, con el objetivo de fomentar un uso sostenible de los recursos para abordar definitivamente la problemática del suicidio.

 

Ildo beretik, oinarrizkoa da erakunde guztien papera, gaitasuna baitute osasunean eta bizitza-kalitatean eragiten duten faktore sozialak hobetzeko.

En este sentido, el papel de todas las instituciones es esencial, su capacidad de mejorar los determinantes sociales que afectan a la salud y la calidad de vida.

 

Azken finean, suizidioa prebenitzea eta honi aurre egitea helburu, gizarte osoa dago interpelatuta.

En definitiva, para prevenir y combatir el suicidio, el conjunto de la sociedad está interpelada.

 

Adierazitako guztiaren ondorioz:

Por todo lo anterior:

 

1. Gipuzkoako Batzar Nagusiek uste dute suizidioaren prebentzioaren gaiak osasun publikoko berebiziko garrantzia duela, eta erakunde publikoek eta gizarte osoak modu integralean landu behar dutela.

1. Las Juntas Generales de Gipuzkoa consideran la prevención del suicidio como un tema de vital importancia de salud pública, que ha de ser tratado de manera integral desde las instituciones públicas y el conjunto de la sociedad.

 

2. Gipuzkoako Batzar Nagusiek balioa ematen diete administrazio publiko guztiek suizidioaren aurkako borrokan egindako ahaleginei, eta ahalegin horiek areagotzera animatzen dituzte, herritarren osasun mentala hobetzeko helburuarekin.

2. Las Juntas Generales de Gipuzkoa ponen en valor los esfuerzos realizados por todas las administraciones públicas en la lucha contra el suicidio y les animan a intensificarlos con el objetivo de mejorar la salud mental de la ciudadanía.

 

3. Gipuzkoako Batzar Nagusiek errealitate horri lankidetzatik, koordinaziotik eta sareko lanetik heltzeko beharra gogorarazten diete erakunde publiko guztiei.

3. Las Juntas Generales de Gipuzkoa recuerdan a todas las instituciones públicas la necesidad de abordar esta realidad desde la colaboración, coordinación y trabajo en red.

 

4. Gipuzkoako Batzar Nagusiek azpimarratzen dute beharrezkoa dela sentsibilizazio- eta prestakuntzaekintzak sustatzea, gizarteko esparru guztietan, mitoei eta suizidioaren eta osasun mentalaren estigmari aurre egiteko.

4. Las Juntas Generales de Gipuzkoa subrayan la necesidad de promover acciones de sensibilización y formación en todos los ámbitos de la sociedad con el objetivo de combatir mitos y el estigma del suicidio y de la salud mental.

 

5. Gipuzkoako Batzar Nagusiek arreta soziosanitarioko politikek eta baliabideek suizidioaren aurkako borrokan duten garrantzia azpimarratzen dute, bereziki, biztanleria ahulenaren kasuan.

5. Las Juntas Generales de Gipuzkoa recalcan la importancia de las políticas y recursos de atención sociosanitaria en la lucha contra el suicidio, especialmente, en la población más vulnerable.

 

 

 

 


ORRI-OINA:

Orri honen hasierara joan.