AYUDAS A LA NAVEGACIÓN:

Saltar al contenido.

Saltar al menú.

Agenda parlamentaria.

Iniciativas parlamentarias.BUSCADORES

Desplegar menú Mostrar buscador

Iniciativas


RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUALCONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Declaración institucional

ADIERAZPEN INSTITUZIONALA ZUMAIAN LAN-ISTRIPUZ LANGILE BAT HIL DELA ETA

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DE LA MUERTE DE UN TRABAJADOR EN ACCIDENTE LABORAL EN ZUMAIA

 

Gipuzkoako Batzar Nagusiek honako adierazpen instituzionala onartu dute larunbatean Zumaian izandako lan-istripu batean langile bat hil zela deitoratuz.

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado una declaración institucional lamentando la muerte de un trabajador en accidente laboral el pasado sábado en Zumaia.

 

1. Gipuzkoako Batzar Nagusiek atsekabez hartu dute langile baten heriotza Zumaian aurreko larunbatean izandako lan-ezbeharrean eta elkartasuna helarazi nahi diete langilearen senideei, lankideei eta lagunei. Aldi berean publikoki salatu nahi dute eta gaitzespena adierazi, heriotza eragiten duten lan-ezbeharrak direla eta.

1. Las Juntas Generales de Gipuzkoa manifiestan su pesar por la muerte de un trabajador el pasado sábado en accidente laboral en Zumaia y desean hacer llegar sus condolencias a la familia, a sus amistades y compañeros y compañeras de trabajo. Asimismo, hacen pública su denuncia ante los accidentes laborales y rechazan la pérdida de la vida en el lugar de trabajo.

 

2. Gipuzkoako Batzar Nagusiek adierazi nahi dute erakundeek nahiz elkarte pribatuek eskura dituzten bitarteko guztiak jarri behar dituztela lan istripuak ekiditeko, lan mota guztietan lehentasuna behar baitu izan lan-segurtasunak.

2. Las Juntas Generales de Gipuzkoa quieren poner de manifiesto que tanto las instituciones como las entidades privadas deben poner todos los medios a su alcance para evitar los accidentes laborales, ya que la seguridad laboral ha de ser una prioridad en cualquier tipo de trabajo.

 

3. Gipuzkoako Batzar Nagusiek berresten dute pertsonak, eta batez ere langileak, direla gure herrialdearen garapen sozial eta ekonomikoaren muina. Horregatik jotzen du ezinbestekotzat lan-osasunari eta segurtasunari buruzko kanpainak bultzatzen jarraitzea, bai eta lan-arriskuen prebentziorako arauak betearaztea ere.

3. Las Juntas Generales de Gipuzkoa reiteran que las personas, y sobre todo las personas trabajadoras, son el centro del desarrollo económico y social de nuestro país. Por esta razón creen indispensable seguir impulsando campañas sobre salud laboral y seguridad en el trabajo, así como la exigencia del cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales.

 

Lan-istripuak gure sistema ekonomiko-sozialaren egiturazko arazo bilakatu dira. Lan-arriskuen aurkako defentsarik onena prebentzioa eta prestakuntza dira, horien bidez lortzen baitute langileek ongizatea, ezagutza eta segurtasuna.

La siniestralidad laboral es un problema estructural de nuestro sistema económico-social. La mayor defensa contra los riesgos laborales son la prevención y la formación que procuran el bienestar, conocimiento y seguridad de los trabajadores y trabajadoras.

 

4. Horregatik guztiagatik, erakunde eta elkarte pribatu guztiei berriz ere eskatzen diete lan-arriskuen prebentzioan jardunbide egokiei buruzko proiektuetan lagun dezatela, lan-administrazioarekin eta erakunde sindikal zein patronalekin koordinazioan, eta laneko segurtasunaren eta osasunaren aurkako delituak jazar ditzatela, baita ikuskapen funtzioak gehitu eta hobetu ere.

4. Por todo ello, instan a todas las instituciones y entidades privadas nuevamente a colaborar en la realización de proyectos sobre buenas prácticas de prevención de riesgos laborales en coordinación con la Administración laboral y las organizaciones sindicales y patronales, así como a la persecución de los delitos contra la seguridad y salud en el trabajo y el incremento y mejora de las funciones inspectoras.

 

5. Gipuzkoako Batzar Nagusiak, era berean, lan-ezbehar hauek salatu eta familiarekiko elkartasuna adierazteko ekimen guztietara atxikitzen dira.

5. Las Juntas Generales de Gipuzkoa, igualmente, se adhieren a cuantas iniciativas se realicen para mostrar la solidaridad y apoyo a la familia del fallecido.

 

 

 

 


PIE DE PÁGINA:

Ir a inicio de esta página.