AYUDAS A LA NAVEGACIÓN:

Saltar al contenido.

Saltar al menú.

Agenda parlamentaria.

Iniciativas parlamentarias.BUSCADORES

Desplegar menú Mostrar buscador

Iniciativas


RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUALCONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Declaración institucional

ADIERAZPEN INSTITUZIONALA, IRUNEN ETA OLABERRIAN IZANDAKO LAN EZBEHARRETAN BI LANGILE HIL DIRELA ETA

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE UN TRABAJADOR EN IRUN Y UNA TRABAJADORA EN OLABERRIA EN ACCIDENTE LABORAL

 

Gipuzkoako Batzar Nagusiek honako adierazpen instituzionala onartu dute aurreko astean Irunen eta aste honetan Olaberrian izandako laneko heriotzak deitoratuz:

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado una declaración institucional lamentando las muertes de un trabajador en accidente laboral la semana pasada en Irun y de una trabajadora esta semana en Olaberria:

 

1. Gipuzkoako Batzar Nagusiek atsekabez hartu dute bi langileren heriotza, aurreko astean Irunen eta aste honetan Olaberrian izandako lan ezbeharretan eta elkartasuna helarazi nahi diete langileen senideei, lankideei eta lagunei. Aldi berean publikoki salatu nahi dute eta gaitzespena adierazi, heriotza eragiten duten lan ezbeharrak direla eta.

1. Las Juntas Generales de Gipuzkoa manifiestan su pesar por las muertes de un trabajador en accidente laboral la semana pasada en Irun y de una trabajadora esta semana en Olaberria y desean hacer llegar sus condolencias a sus familias, amistades y compañeros y compañeras de trabajo. Asimismo, hacen pública su denuncia ante los accidentes laborales y rechazan la pérdida de la vida en el lugar de trabajo.

 

2. Gipuzkoako Batzar Nagusiek adierazi nahi dute erakundeek nahiz elkarte pribatuek eskura dituzten bitarteko guztiak jarri behar dituztela lan istripuak ekiditeko, lan mota guztietan lehentasuna behar baitu izan lan-segurtasunak.

2. Las Juntas Generales de Gipuzkoa quieren poner de manifiesto que tanto las instituciones como las entidades privadas deben poner todos los medios a su alcance para evitar los accidentes laborales, ya que la seguridad laboral ha de ser una prioridad en cualquier tipo de trabajo.

 

3. Gipuzkoako Batzar Nagusiek berresten dute pertsonak, eta batez ere langileak, direla gure herrialdearen garapen sozial eta ekonomikoaren muina. Horregatik jotzen du ezinbestekotzat lan-osasunari eta segurtasunari buruzko kanpainak bultzatzen jarraitzea, bai eta lan-arriskuen prebentziorako arauak betearaztea ere.

3. Las Juntas Generales de Gipuzkoa reiteran que las personas, y sobre todo las personas trabajadoras, son el centro del desarrollo económico y social de nuestro país. Por esta razón creen indispensable seguir impulsando campañas sobre salud laboral y seguridad en el trabajo, así como la exigencia del cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales.

 

Lan istripuak gure sistema ekonomiko-sozialaren egiturazko arazo bilakatu dira. Lan-arriskuen aurkako defentsarik onena prebentzioa eta prestakuntza dira, horien bidez lortzen baitute langileek ongizatea, ezagutza eta segurtasuna.

La siniestralidad laboral es un problema estructural de nuestro sistema económico-social. La mayor defensa contra los riesgos laborales son la prevención y la formación que procuran el bienestar, conocimiento y seguridad de los trabajadores y trabajadoras.

 

4. Horregatik guztiagatik, erakunde eta elkarte pribatu guztiei berriz ere eskatzen diete lan-arriskuen prebentzioan jardunbide egokiei buruzko proiektuetan lagun dezatela, lan-administrazioarekin eta erakunde sindikal zein patronalekin koordinazioan, eta laneko segurtasunaren eta osasunaren aurkako delituak jazar ditzatela, baita ikuskapen funtzioak gehitu eta hobetu ere.

4. Por todo ello, instan a todas las instituciones y entidades privadas nuevamente a colaborar en la realización de proyectos sobre buenas prácticas de prevención de riesgos laborales en coordinación con la Administración laboral y las organizaciones sindicales y patronales, así como a la persecución de los delitos contra la seguridad y salud en el trabajo y el incremento y mejora de las funciones inspectoras.

 

5. Gipuzkoako Batzar Nagusiek, era berean, bat egiten dute lan ezbehar hauek salatu eta familiekiko elkartasuna adierazteko ekimen guztiekin.

5. Las Juntas Generales de Gipuzkoa, igualmente, se adhieren a cuantas iniciativas se realicen para mostrar la solidaridad y apoyo a las familias de ambos fallecidos.

 

 

 

 


PIE DE PÁGINA:

Ir a inicio de esta página.