ARAKATZEKO LAGUNTZAK:

Edukira joan zuzenean.

Menura joan zuzenean.

Batzar Nagusien agenda.

Batzar Nagusietako ekimenak.BILATZAILEAK

Menua ireki Bilatzailea erakutsi

Jarduera


ORRI HONEN BIDE-IZENAORRIAREN EDUKI NAGUSIA

Adierazpen instituzionala

BANKETXEETARAKO JARDUNBIDE EGOKIEN KODEAREN AZAROAREN 23KO 19/2022 ERREGE DEKRETU LEGEAN JASOTAKO BALDINTZAK BEREN BORONDATEZ MALGUTZEAREN INGURUAN

SOBRE FLEXIBILIZAR VOLUNTARIAMENTE LOS REQUISITOS DE APLICACIÓN DEL RDL 19/2022 DE 23 NOVIEMBRE DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS BANCARIAS

 

1. Gipuzkoako Batzar Nagusiek egiaztatzen dute kontuan hartu beharreko gai garrantzitsua dela Banketxeetarako Jardunbide Egokien Kodearen azaroaren 23ko 19/2022 Errege Dekretu Legean jasotako baldintza ekonomikoak -Estatu osorako pentsatuak- Gipuzkoako Lurralde Historikoko higiezinen merkatuaren errealitatera egokitzeko zailtasuna.

1. Las Juntas Generales de Gipuzkoa constatan que la dificultad de adaptación de los requisitos económicos recogidos en el RDL 19/2022 de 23 noviembre del Código de Buenas Prácticas Bancarias a la realidad del mercado inmobiliario del Territorio Histórico de Gipuzkoa, pensados para el conjunto del Estado, es un tema importante a considerar.

 

2. Gipuzkoako Batzar Nagusiak kezkatuta daude hori dela eta, kontuan izanda baldintza horiek, hala nola etxebizitzaren gehieneko prezioa 300 000 eurotik gorakoa ez izatea, ez zaizkiola gehiegitan behar bezala egokitzen gure lurraldean lehen etxebizitza erosteko merkatuaren errealitateari.

2. Las Juntas Generales de Gipuzkoa manifiestan su preocupación por este hecho, teniendo en cuenta que dichos requisitos, como por ejemplo que el precio máximo de la vivienda no pueda exceder de 300.000 €, no casa de forma adecuada, en demasiadas ocasiones, con la realidad de mercado para la compra de primera vivienda en nuestro territorio.

 

3. Era berean, Europako Banku Zentralak berriki interes-tasak behin eta berriz igo ditu, Ukraina inbaditu ondoren bizi dugun prozesu inflazionista arintzen saiatzeko, eta horrek zaildu egiten du bere garaian tasa aldakorreko hipotekak kontratatu zituzten familia askoren egoera ekonomiko-finantzarioa.

3. Asimismo, las recientes y reiteradas subidas de los tipos de interés promulgadas por el Banco Central Europeo para intentar paliar el proceso inflacionista que estamos viviendo, tras la invasión de Ucrania, dificultan la situación económico-financiera de muchas familias que en su día contrataron hipotecas a tipo variable.

 

4. Banketxeetarako Jardunbide Egokien Kodeari atxikitako finantza-erakundeek aukera dute beren borondatez malgutzeko azaroaren 23ko 19/2022 Errege Dekretu Legea aplikatzeko baldintzak, horrek "contra legem" jardutea ekarri gabe berekin.

4. Las entidades financieras adheridas al Código de Buenas Prácticas Bancarias tienen la posibilidad de flexibilizar voluntariamente los requisitos de aplicación del citado RDL 19/2022 de 23 de noviembre, sin que ello suponga actuación "contra legem".

 

Horregatik, Gipuzkoako Batzar Nagusiek entitate horiek animatzen dituzte xedapen horren aplikazioa malgutzera, oraindik jasaten ari garen inflazio-prozesuaren aurretik eta/edo aipatutako banku-interesen tasen igoeraren aurretik hitzartutako hileko kuotei aurre egiteko zailtasun handiak dituzten bezero hipotekarioen alde.

Por ello, estas Juntas Generales de Gipuzkoa animan a dichas entidades a que flexibilicen su aplicación a favor de aquellos de sus clientes hipotecarios que tuvieran serias dificultades para hacer frente a las cuotas mensuales pactadas con anterioridad al proceso inflacionista que todavía padecemos y/o a la mencionada subida de tipos de interés bancario.

 

5. Gipuzkoako Batzar Nagusiek adierazpen hau helaraziko diete Gipuzkoako Lurralde Historikoan diharduten finantza-erakunde nagusiei.

5. Las Juntas Generales de Gipuzkoa darán traslado de esta declaración a las principales entidades financieras que operan en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

 

 

 

 


ORRI-OINA:

Orri honen hasierara joan.